Afiechydon y fron

Mae bronnau menywod yn aml yn agored i glefydau. Yn ôl yr ystadegau, mae oddeutu 40% o'r holl ferched erioed wedi dod o hyd i wahanol gamddefnyddio'r chwarennau mamari.

Yn dibynnu ar darddiad afiechyd y fron benywaidd, gellir ei rannu'n fras i mewn fel llid a thiwmorau. Gadewch i ni ystyried pob grŵp yn fwy manwl, gan alw'r troseddau yn aml.

Achosion afiechyd y fron

Yn wir, y rhesymau dros y fath groes - llawer. Yn fwyaf aml mae hyn yn:

Beth yw clefydau llid y fron?

Y patholegau mwyaf cyffredin o'r math hwn yw:

 1. Mastitis. Nid oes merch nad yw'n clywed am y groes hon. Mae ffurf lai o'r clefyd yn aml yn cael ei arsylwi yn ystod llaethiad. Pan fo'r llaeth yn stagnant, mae ffurfiau morloi yn y dwythellau, sy'n cael eu chwyddo, gan achosi teimladau poenus. Ar yr un pryd, nodir treiddiad yr heintiad i'r chwarren ei hun trwy feiciau crai ar y nipples, sy'n ganlyniad atodiad anghywir i'r fron. Mae'r wraig yn nodi'r symptomatoleg canlynol:
 • Mastopathi. Mae'r math hwn o lid yn ganlyniad i anhwylderau hormonaidd yn y corff. Mae'r symptomatoleg yn debyg iawn, gall fod yn wahanol i'r ffurflen. Yn yr achos hwn, mae'r gwraig ei hun yn cwyno:
 • Ar y symptomau cyntaf, amheuon o doriad, mae angen i chi weld meddyg.

  Pa glefydau ar y fron sy'n cael eu harsylwi yn fwyaf aml mewn menywod?

  Mae anfodlonrwydd y math hwn o droseddau yn gorwedd ar y ffaith y gall tiwmor meiniog ddatblygu ar unrhyw adeg mewn un malaen.

  Os byddwch yn llunio rhestr o'r troseddau risg iechyd hyn, bydd yn edrych fel hyn:

  Mae'r 3 troseddau cyntaf yn ddiffygiol. Wrth eu canfod yn amserol, mae triniaeth gymwys yn ei gwneud hi'n bosibl gwahardd dirywiad i ganser.

  Mae patholeg o'r fath fel canser yn cyfeirio at brosesau oncolegol. Waeth beth yw'r cam, mae'n anodd iawn rhagweld cwrs y clefyd.

  Pa glefydau na ellir eu bwydo ar y fron?

  Mewn achosion o'r mamau hynny dylai ymgynghori â'r meddyg. Gall gwrthdriniadau i fwydo ar y fron fod:

  Pan argymhellir menyw lactostasis, i'r gwrthwyneb, mae atodiadau aml i'r fron.