Amgueddfeydd Japan

Mae gan wlad yr haul sy'n codi hanes gyfoethog, diwylliant anarferol, ac mae hefyd yn enwog am ei ddatblygiadau arloesol, y mae'r Siapan yn falch iawn ohonynt. Mae pobl leol yn darganfod ac yn creu pob math o amgueddfeydd, lle gall teithwyr ddarganfod y wybodaeth y mae ganddynt ddiddordeb ynddi.

Pa amgueddfeydd sydd yno yn Tokyo?

Yn y brifddinas , casglir amrywiol arddangosfeydd ac arteffactau gwerthfawr. Maent yn cyflwyno twristiaid i fywyd y boblogaeth, ei thraddodiadau a'i hanes. Y rhai mwyaf poblogaidd yn eu plith yw:

 1. Yr Amgueddfa Genedlaethol. Y mwyaf a'r hynaf yn y wlad. Mae'n cynnwys 5 adeilad ac mae ganddi ardal gyfan o 100 mil metr sgwâr. Mae mwy na 120 000 o arddangosfeydd wedi'u gwneud o serameg, metel, porslen, yn ogystal ag arddangosion a gynrychiolir gan arfau, arfau, ffabrigau ac ati yn cael eu storio yma.
 2. Amgueddfa arian. Fe'i sefydlwyd yn anrhydedd i 100 mlynedd ers Banc Siapan yn 1982. Mae'r sefydliad yn cymryd rhan mewn gwaith addysgol, ymchwilio a chasglu samplau o fapiau arian a darnau arian o gwmpas y blaned.
 3. Amgueddfa Cofnodion. Fe'i neilltuwyd i lyfr Guinness ac mae'n cyflwyno ymwelwyr i gyflawniadau dynol anhygoel. Mae ffigurau cwyr, darnau o bapurau newydd, stondinau gyda lluniau o ffigurau hanesyddol.
 4. Amgueddfa Ghibli yn Japan. Fe'i sefydlwyd gan Hayao Miyazaki yn 2001. Mae'r amlygrwydd yn cael ei neilltuo i ffilmiau animeiddiedig a hanes eu creu. Ystyrir yr adeilad ei hun hefyd yn arddangosfa.
 5. Amgueddfa Celf y Gorllewin Mae'n cynnwys casgliad preifat amrywiol o gerfluniau a pheintiadau o ddyn busnes a pholisi Matsukata Kozdiro. Casglodd waith celf ledled Ewrop.
 6. Amgueddfa Celf Gyfoes yn Japan. Fe'i gelwir hefyd yn MOMAT, fe'i hagorwyd ym 1952. Mae'n cynnwys canolfan sinema, oriel o grefftau, llyfrgell gelf.
 7. Amgueddfa Wyddoniaeth Genedlaethol yn Japan yn Tokyo. Mae amrywiaeth o ddatguddiadau o darddiad naturiol a hanes datblygu technoleg y byd: o'r echelin garreg i offer trydanol modern.

Amgueddfeydd yn ninasoedd Hiroshima a Nagasaki

Yn yr aneddiadau byd-enwog hyn mae amgueddfeydd wedi eu neilltuo i fomio niwclear, pan fu nifer fawr o drigolion lleol yn marw. Yn y dinasoedd hyn mae'n werth ymweld â nhw:

 1. Amgueddfa Goffa Heddwch yn Hiroshima yn Japan. Mae yna 2 gynllun sy'n dangos ymwelwyr yr ardal cyn ac ar ôl yr ymosodiad, lluniau y lluniwyd lluniau ohonynt, yn ogystal ag eitemau cartref yr effeithiwyd arnynt gan y ffrwydrad.
 2. Amgueddfa'r Bom Atomig yn Nagasaki yn Japan. Ei brif arddangosfa yw'r model bom atomig, a ddinistriodd yn fwy na 74,000 o bobl yn 1945, ar Awst 9, a rhoddodd arbelydriad o filoedd o bobl a fu farw yn ddiweddarach. Adeiladwyd yr adeilad yn epicenter y ffrwydrad.
 3. Amgueddfa Lenyddol. Mae'n ymroddedig i greadigrwydd a bywyd yr awdur Siapan Shusaku Endo, a enwebwyd sawl gwaith ar gyfer y Wobr Nobel.
 4. Amgueddfa Diwylliant a Hanes. Yma, storir 48,000 o arddangosfeydd, sy'n cynnwys gwaith celf addurniadol a chymhwysol Cristnogaeth, a ddygwyd o Tsieina, Corea a'r Iseldiroedd.
 5. Amgueddfa Drafnidiaeth. Fe'i hagorwyd ym 1995 ac mae'n cyflwyno ymwelwyr i ddulliau cludiant lleol.

Amgueddfeydd enwog eraill yn Japan

Mewn gwahanol ddinasoedd y wlad mae llawer o sefydliadau pwysig a diddorol, y rhai mwyaf poblogaidd ohonynt:

 1. Amgueddfa Toyota yn Japan. Gelwir yr neuadd arddangosfa yn Neuadd Arddangosfa Kaikan, mae'n cyflwyno ymwelwyr i'r newydd-ddyfodiadau yn y diwydiant modurol a hanes cynhyrchu. Yma gallwch weld 150 o geir o gynhyrchiad Americanaidd, Ewropeaidd a lleol.
 2. Amgueddfa Yusukan. Yn dweud wrth ei westeion am hanes milwrol y wladwriaeth. Fe'i lleolir yn ardal Tijeda, nid ymhell oddi wrth y llwyni Yasukuni.
 3. Amgueddfa yn Kobe . Fe'i sefydlwyd ym 1982 ac mae'n bodoli gyda chymorth y ddinas. Yma, cedwir arteffactau archeolegol a gwrthrychau celf y "barbariaid deheuol".
 4. Amgueddfa yn ninas Fukuoka . Mae wedi'i leoli yn y rhan arfordirol. Cedwir yr arddangosfeydd mewn tair neuadd, mewn dau ohonynt bob tymor mae arddangosfa thematig newydd yn agor, ac yn y drydedd mae amlygiad hanesyddol a diwylliannol am y ddinas.
 5. Yr Amgueddfa Gelf yn Kitakyushu . Yma gallwch weld tua 6 mil o weithiau celf. Mae'r sefydliad yn cynnal amrywiaeth o arddangosfeydd trwy gydol y flwyddyn.
 6. Amgueddfa Plant. Mae'n cyflwyno ei ymwelwyr i ffeithiau sylfaenol seryddiaeth gan ddefnyddio taflunydd a ffilmiau modern. Mae hwn yn adeilad 4 llawr gyda llyfrgell, neuaddau a planetariwm.
 7. Yr Amgueddfa Forwrol. Mae ganddo siâp sfferig o liw arianiog ac mae'n cynnwys 4 lloriau. Cedwir copi o'r llong fasnachol Naniwamaru ac eitemau cartref yma.
 8. Amgueddfa Miraikan (robotiaid) yn Japan neu'r Amgueddfa Arloesi a Gwyddoniaeth. Mae'r sefydliad hwn, lle gallwch weld datblygiad uwch gwyddonwyr, cyffwrdd modelau rhyngweithiol wrth law neu sgwrsio â robotiaid.

Beth yw amgueddfeydd anarferol yn Japan?

Yn Nhir y Rising Sun, agorwyd sefydliadau gwreiddiol, yn drawiadol gyda'u harddangosfeydd. Gwerth ymweld:

 1. Amgueddfa Snowflakes yn Japan, mae hefyd yn Amgueddfa o eira a rhew. Fe'i sefydlwyd gan wyddonydd Nakaya Ukithiro yn ninas Kaga. Yma fe welwch lawer o wahanol luniau o gefn eira.
 2. Amgueddfa cwrw. Mae'n ymroddedig i fagu, mae'r fynedfa yn rhad ac am ddim, ac nid yw ymwelwyr yn cael eu cynnig nid yn unig i fod yn gyfarwydd â hanes datblygu a chynhyrchu, ond hefyd i flasu'r diod.
 3. Amgueddfa'r Tywysog Fawr yn Japan. Mae arddangosiadau o'r sefydliad yn dweud am fywyd awdur y llyfr enwog gyda chymorth ffotograffau a llythyrau. Mae theatr fach hefyd lle mae'r actorion yn adnabod bywyd y prif gymeriad.
 4. Amgueddfa Nwdls yn Japan. Bydd ymwelwyr yn gallu dod i gysylltiad â'r hanes o wneud ramen a phrydau arbennig ar ei gyfer, gyda ryseitiau ar gyfer coginio, a hefyd blasu'r prydau mwyaf poblogaidd o nwdls.
 5. Amgueddfa shit yn Japan. Sefydliad anarferol lle gallwch chi weld modelau o ddiffyg pobl ac anifeiliaid, eu llwydni allan o glai eich hun, ewch ar fryn ar ffurf bowlen toiled.
 6. Amgueddfa Temari yn Japan. Mae'n ymroddedig i fath anhygoel a hyfryd o waith nodwydd. Mae yna ysgolion hyfforddi yma, lle mae disgyblion yn cael rhyw raddau ar ddiwedd y cwrs.
 7. Amgueddfa ffrwythau yn Japan. Mae'r neuaddau arddangos yn meddiannu ardaloedd tanddaearol a thir. Mae adeiladau fel cregyn cnau - mae'n symbol o hadau sy'n cael eu taflu i mewn i bridd ffrwythlon.
 8. Amgueddfa Ryngwladol y Manga yn Japan. Mae'n ymroddedig i'r cymeriad enwog o'r gyfres anime - cath robot glas o'r enw Doraemon.
 9. Amgueddfa parasitoleg "Meguro" yn Japan, sy'n cyflwyno lluniau, modelau ac anifeiliaid embalmedig â mwydod a mwydod. Yr arddangosfa mwyaf poblogaidd yw ymennydd sy'n chwythu parasitiaid.