Beth ddylwn i gymryd yr ymgyrch?

Wrth fynd ar daith am y tro cyntaf, sicrhewch ofyn beth fydd yn ddefnyddiol i chi yno. Mae'r cyflyrau priodasol mor wahanol i'n bywyd bob dydd y gall pob peth a gymerir gyda ni o'r cartref fod yn ddefnyddiol.

Felly, beth yw'r pethau a argymhellir i logi twristiaid profiadol?

Beth i'w gymryd am hike am 1 diwrnod?

Wrth fynd ar ymgyrch am 1 neu 2 ddiwrnod, gwnewch restr fras o'r hyn y mae angen i chi ei gymryd gyda chi:

 1. Backpack.
 2. Dogfennau ac arian - dylid eu storio mewn bag wedi'i selio.
 3. Pecyn cymorth cyntaf, lle y dylai dulliau cymorth cyntaf fod yn bresennol rhag ofn anafiadau, llosgiadau a syndromau poen.
 4. Dillad:
 • Set o fwydiau compact a golau ysgafn.
 • Y cyllell.
 • Eitemau papur a gofal personol toiled.
 • Flashlight pennawd.
 • Gemau.
 • Camera, batris sbâr a chardiau cof.
 • Sgrin haul.
 • Bwyd.
 • Beth i'w gymryd mewn hike hir (am 10 diwrnod neu fwy)?

  Os ydych chi'n bwriadu aros mewn hike am gyfnod o 1-3 wythnos, ni fydd y pethau uchod yn ddigon i chi. Gadewch i ni ychwanegu ac ymestyn y rhestr hon:

  1. Backpack ar gyfer 60-90 l (i ferched) neu 80-130 l (ar gyfer dynion). Dylai ei gyfaint fod fel bod yr holl angenrheidiol yn cyd-fynd â hi.
  2. Bag cysgu - bydd ei ddewis yn dibynnu ar y tymor, gan fod fersiynau haf a gaeaf o fagiau cysgu.
  3. Tent.
  4. Mae angen y karemat i ynysu'r corff o'r oer sy'n deillio o'r ddaear. Mae angen ymgyrch y gaeaf a'r hydref. Hefyd yn ddefnyddiol i chi sidushka, wedi'i wneud o ddarn o karemat gyda band elastig - mae'n cyfuno i'r waist, gan ganiatáu i chi eistedd i lawr i orffwys ar unrhyw wyneb.
  5. Cymerwch nifer o setiau o ddillad ar gyfer y tymor a 2-3 pâr o esgidiau (sneakers neu esgidiau teithiol).
  6. Gwisgodd heicio a gweld.
  7. Cawod o ansawdd uchel.

  Cadwch restr o bethau yr oedd eu hangen arnoch yn yr ymgyrch, fel na fydd yn rhaid i chi boeni am yr hyn y mae angen i chi ei gymryd gyda chi heb fethu, a hebddo y gallwch chi ei wneud hebddo.