Mae Jessica Alba'n Beichiog yn dewis enw anarferol ar gyfer ei thrydydd plentyn

Mae'r actores enwog Jessica Alba, 36 oed, sydd i'w gweld yn hawdd yn y lluniau "Pob lwc, Chuck" a "Intimate Dictionary", bellach yn feichiog gyda thrydydd plentyn. Daeth hyn yn hysbys ychydig wythnosau yn ôl, ond mae Jessica eisoes yn trafod gyda'r cyhoedd ymddangosiad cyflym aelod newydd o'r teulu. Cyffyrddwyd ar y pwnc hwn ar ddarlledu gan Jimmy Fallon, lle gwahoddwyd Albu fel gwestai arbennig.

Jessica Alba ar y sioe Jimmy Fallon

Enw anarferol ar gyfer y plentyn

Yn ystod y sgwrs gyda'r gwestai enwog a Jimmy, daeth yn amlwg bod Jessica nawr yn chwilio am enw diddorol i'r plentyn. Y ffaith yw bod yr actores eisiau enw'r babi yn Saesneg i olygu rhywbeth, oherwydd defnyddiwyd yr un egwyddor i alw ei dad. Gelwir gŵr Alba yn Cash Warren ac nid yw'n hollol feddwl bod y trydydd plentyn yn eu teulu yn cael ei enwi ar ôl llwyth geiriol. Dyma beth y dywedodd Alba am hyn:

"Nawr mae Cache ac yr wyf yn y broses o ddewis enw. Fe wnaf ddweud wrthych yn onest, gan ddewis enw i'w wneud yn golygu bod rhywbeth yn anoddach. Fodd bynnag, yr wyf eisoes wedi cronni nifer penodol o enwau a hyd yn oed ffurfiodd restr benodol. Mae yna fwy o enwau ynddo, yn ogystal â'r rhai nad ydw i'n eu hoffi. "

Ar ôl i Jessica sôn am y syniad gyda'r enw, penderfynodd Fallon ddangos ei ffantasi a chynigiodd yr actores yr enw Hermit, sy'n golygu hermit. Fodd bynnag, cyfaddefodd Alba na wnaiff wneud penderfyniadau prysur a bydd yn meddwl am gynnig y cyflwynydd.

Darllenwch hefyd

Jessica ac Arian parod am fwy na 10 mlynedd

Ynglŷn â'r ffaith fod Alba a Warren yn cwrdd yn ymddangos yn 2004, ar ôl iddynt gymryd rhan yn y llun "Fantastic Four". Yn 2008, cynhaliwyd eu priodas, a mis yn ddiweddarach ymddangosodd merch a enwyd yn Honor Mari. Ganed ail blentyn Cash a Jessica yn 2011 a chafodd ei enwi Haven Garner. Nid yw rhyw y trydydd tomboy ymhlith enwogion yn hysbys eto, ond mae'r wasg newyddion a gyhoeddwyd yn ddiweddar am amseriad y babi - mae Alba bellach yn y chweched mis o feichiogrwydd.

Jessica Alba a Cash Warren gyda'u merched yn Hawaii, Rhagfyr 2016