Math o liw yr hydref - sut i benderfynu pa liwiau sy'n addas ar gyfer syrthio lliw?

Mewn ffasiwn fodern, digwyddodd felly fod y tu allan wedi'i rannu'n bedwar math, sy'n cyfateb i enwau'r tymhorau. Un o'r rhai mwyaf prin, ond ar yr un pryd, disglair a deniadol yw'r hydref o fath lliw. Nid yw merched sydd â data allanol perthnasol byth yn cael eu diystyru ac maent bob amser yn wreiddiol.

Cynllun lliw yr hydref

Prif nodwedd yr ymddangosiad yn yr hydref yw ei dirlawnder a'i liw. Nid oes angen i ferched o'r fath hefyd bwysleisio urddas eu harddwch, oherwydd mae'r natur yn yr achos hwn wedi ceisio datgelu uchafswm y glossiness a mynegiant mewn data naturiol. Ond gadewch i ni ddarganfod sut i bennu math o liw yr hydref:

 1. Lledr . Mae math yr hydref yn cynnwys croen elastig ac iach o'r wyneb. Ond ar yr un pryd, mae pelydrau haul uniongyrchol yn cael eu gwrthwahaniaethu i berchnogion yr edrychiad hwn, gan fod y croen yn llosgi ac yn llosgi'n hawdd.
 2. Llygaid . Y cysgod llygaid mwyaf cyffredin yw'r brown, a all fod yn ambr neu frown dwfn. Yn fwy clir, ond hefyd yn nodweddiadol ar gyfer y math hwn, yw'r darnau llwyd a gwyrdd.
 3. Cefnau . Nid yw'r rhan hon o'r wyneb yn fwyaf mynegiannol, ond hefyd nid yw'n absennol, fel, er enghraifft, yn y gaeaf. Mae cefylau yn wahanol mewn dwysedd, sy'n aml yn gofyn am teneuo a staenio.
 4. Nodweddion ymddangosiad . Mae nodwedd arbennig o ffasiwnwyr yr hydref yn aml yn freckles. Diolch i'r "affeithiwr" hwn, mae'r merched yn cael eu galw'n gyfrinachol yn "haul mochyn".

Cvetotyp hydref meddal

Mae prif arlliwiau'r ymddangosiad, y cyfeirir ato fel meddal, yn cyfleu hwyliau canol y tymor. Mae ymddangosiad o'r fath mewn unrhyw agwedd yn gynnes ac yn glyd. Mae croen naturiol yn y croen a hyd yn oed ysgafn. Mae Tsvetotip yn yr hydref cynnes yn wahanol i gysgod gwallt naturiol - castan, copr, gorlif coch. Fodd bynnag, ni ellir galw'r cyfryw wrthgyferbyniad o'r fath. Yn hytrach, mae'r categori cynnes yn cyfeirio at dunau tawel, anhrefnus. Mae llygaid merched o'r fath wedi'u diffinio'n dda, â lliw cnau ysgafn neu lwyd. Mae argraff gyffredinol y ddelwedd yn gysylltiedig â bore niwlog.

Tsvetotip tywyllwch yr hydref

Mae merched o'r fath yn debyg i'r newid o'r hydref i'r gaeaf. Mae eu golwg yn gyfoethog, ond yn oer. Yma mae'r rhan fwyaf o dorchau a gwallt yn bodoli. Fodd bynnag, mae yna amlygiad aur ysgafn hefyd. Mae'r math o liw tywyll yn yr hydref yn palet o duniau blond dwfn. Mae llygaid o'r math hwn yn aml yn ddwfn a mynegiannol brown. Mae merched o'r fath ymhlith yr ychydig yn y categori cyfan sy'n ffafrio dioddef llosg haul ac aros yn yr haul. Ond fe'u cynghorir gan weithwyr proffesiynol i fod yn ofalus o amlygiad hir i greadau uniongyrchol. Mae'r argraff gyffredinol o'r ddelwedd yn ysbrydoli hyder ac annibyniaeth.

Hydref oer math o liw

Cofiwch y dyddiau hynny pan fyddwch eisoes yn edrych ymlaen at yr eira gyntaf, taflu coed yn llwyr oddi ar y dail, ac mae'r dyddiau'n fwy a mwy cymylog. Mae merched o fath oer yr haf yn meddu ar nodweddion o'r fath. Maen nhw am ymlacio eu hunain mewn ryg a chreu cwpan o de poeth. Mae gan liwtitis hwyr yr hydref groen dall, hyd yn oed yn dryloyw. Mae'r merched hyn yn cael eu mynegi orau gorau. Fel yn y categori o'r tymor tywyll, mae gwallt tywyll yn bennaf yn bennaf yma. Mae pori y frest yn trosglwyddo llygaid llwyd golau. Diffiniad nodweddiadol yw absenoldeb gwasgu naturiol.

Yn yr hydref lliw tebyg

Mae'r math hwn o ymddangosiad yn aml yn cael ei ddryslyd gyda'r haf. Mae stylists yn honni bod merched o'r fath yn ymgorffori'r cyfnod o haf Indiaidd yn llwyr. Fe'u nodweddir gan lliwiau gwallt o wenith golau. Mae golwg ysgafn yn yr hydref ysgafn yn cynnwys croen radiant gyda blws ysgafn iach. Mae lliw mwyaf cyffredin y llygaid ym mherchnogion cyrlau caramel euraidd yn wyrdd, ond mae yna fenywod ffasiwn llwyd-eyed hefyd. Mae argraff gyffredinol y ddelwedd yn gysylltiedig â gwair gwyllt a chyfnod cynnar, pan allwch chi barhau i drechu ym mhatrau cynnes yr haul.

Coloroteipiau yn erbyn yr hydref

Merched o'r fath, efallai, yw'r rhai mwyaf anarferol a rhyfeddol. Wedi'r cyfan, mae eu golwg yn cyfuno'r holl nodweddion mwyaf trawiadol. Fe'i gorchuddir gan lliwiau tân gwallt - coch llachar, cnau cnau coch, meltyn euraidd. Yn yr achos hwn, gall y llygaid fod mor orlawn â brown, bron yn ddu, a'r tonnau ysgafn o lwyd neu wyrdd. Mae ysgafn iach o'r croen yn cael ei gyfuno'n gytûn â blush naturiol. Gall un categori cyferbyniol gael ei dominyddu gan un categori. Y lliw mwyaf cyffredin yw'r hydref ddwfn yn yr ensemble gydag elfennau o'r tymor disglair.

Cvetotyp yn yr hydref naturiol

Nodweddir y math hwn gan orlifau meddal o liwiau na ellir eu drysu â chategorïau eraill. Yn aml, mae lliw gwallt naturiol llachar naturiol yn y tsutotip yn yr hydref. Roedd merched o'r fath yn enwedig yn aml yn olrhain cracion. Mae gan lygaid lliw brown meddal o golau ysgafn neu ganolig. Mae croen ychydig tywyll yn unigryw ar y math naturiol, sydd â shine golau ysgafn. Mae menywod ffasiwn o'r fath nid yn unig yn cyfleu amser euraidd cyfoethog, ond hefyd yn teimlo ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn arbennig o haws ac yn rhwydd.

Pa liwiau sy'n addas ar gyfer syrthio lliw?

Mae gan bob categori o ferched setiau penodol o atebion lliw. Y ffordd hawsaf o ddychmygu'r arlliwiau gorau mewn dillad. Fodd bynnag, mae argymhellion o'r fath yn berthnasol i syniadau mewn colur a steil gwallt. Ac er bod ffasiwnwyr yr hydref yn edrych yn ddisglair ac yn ddeniadol hyd yn oed yn y bowchau mwyaf diflas a monoton, mae angen acenau bachog arnynt hefyd a fydd yn tanlinellu eu hymddangosiad unigryw. Gadewch i ni wneud trosolwg o liwiau'r hydref ar ffurf lliw mewn dillad:

 1. Palet brown euraidd . Mae dewis ennill-ennill i unrhyw is-fath yn ddillad mewn tonnau brown. Ac yn yr achos hwn, mae'r holl liwiau'n berthnasol - tywod, siocled, aur, natur gynnes, mwstard ac eraill.
 2. Nodweddion y raddfa goch . Fel y gwyddoch, ystyrir coch yw'r lliw mwyaf benywaidd sy'n addas i bob merch. Dylai menywod o ffasiwn yr hydref aros mewn arlliwiau dwfn neu dwfn - marsala , sgarlaid, brics.
 3. Arlliwiau gwyrdd . Mae'r amrywiaeth o palet llysieuol wedi dod yn ateb da arall mewn unrhyw gysgod. Mae math yr hydref yn edrych yn debyg iawn mewn olewydd neu salad ysgafn, ac yn emerald neu gors dirlawn.
 4. Glas deep . Os ydych chi am bwysleisio disgleirdeb eich ymddangosiad yn wahanol i'r tonnau oer, yna mae'n well stopio ar y palet awyr-môr. Yn yr achos hwn, bydd yn briodol cael lliwiau tywyll - saffir, plwm, eggplant.
 5. Tonnau pinc cynnes . Mae graddfeydd pinc oer yn cael eu gwahardd mewn ymddangosiad cynnar yn yr hydref. Fodd bynnag, os ydych chi fel y lliwiau hyn, yr unig dderbyniol yw'r lliwiau meddal o fwdog ac eog.

Gwpwrdd dillad capsiwl ar gyfer yr hydref lliw

Nodweddion nodedig yn y dewisiadau yn nwyddau dillad ffasiwn yr hydref yw cysur ac ymarferoldeb yr arddulliau. Dylai'r cwpwrdd dillad sylfaenol ar gyfer yr hydref lliw fod mor rhad ac am ddim â phosib, ond yn fenywaidd. Mae dewis ardderchog ar gyfer gwisgo bob dydd yn drowsus stylish o doriad eang neu syth ynghyd â siacedi ffansi, cardigans neu dacynnau. Mae stylists merched swyddfa yn cynnig atal y dewis ar ledr a gweuwaith mewn arddull busnes. Dillad poblogaidd ar gyfer cwympo yw ffrogiau'r hydref. Dylai'r elfen hon o ddillad fod yn helaeth ar gyfer unrhyw achlysur.

Math o liw yr hydref - pa liw fydd y siwt gwallt?

Os byddwch chi'n penderfynu lliwio'ch gwallt, peidiwch â dibynnu ar yr achos, gan arbrofi gyda dyfnder y lliwiau. Cofiwch, waeth a ydych chi'n cofio yng ngoleuni'r tywyllwch neu i'r gwrthwyneb, dylai eich dewis ymwneud â lliwiau cynnes. Datrysiad ffasiynol yn y tymhorau diweddar yw'r ombre coch-frown. Y tueddiad gwirioneddol yn yr arddangosfeydd o'r lliw gwallt yn yr hydref oedd y caramel. Bydd trosglwyddiadau ysgafn a llyfn yn ychwanegu at eich atyniad. I ategu'r ymddangosiad gyda dirlawnder, rhoi'r gorau i gysgod copr. Bydd uchafswm o natur naturiol yn helpu i gyflawni lliw golau brown.

Cyfansoddiad ar gyfer lliw yr hydref

Dylai merched yr hydref wneud colur yn ôl eu hasran. Fodd bynnag, mae rheolau cyffredinol cyffredinol ar gyfer ymddangosiad tywyll a naturiol neu feddal y math. Mae'r brif sylfaen yn gamma cynnes a chuddiedig o fylchau. Yn achos delwedd gyda'r nos, mae acenion pysgogol yn cael eu gwneud ar un rhan o'r wyneb - gwefusau neu lygaid. Gadewch i ni ddysgu'r argymhellion mwyaf amserol o arddullwyr lliwiau'r lliw yn yr hydref yn y colur:

 1. Sefydliad tonal a chwythu . Mae'n bwysig bod y sylfaen yn union yr un lliw â'r croen. Mae dewis cyffredinol yn gloss euraidd dryloyw, gan lefelu'r arwyneb. Gall ychwanegu blush fod gyda chymorth blush brown, ac eithrio arlliwiau pinc.
 2. Cysgodion . Os oes gennych chi lygaid tywyll, pwysleisiwch eu harddwch gyda chysgodion cyferbyniol - llwyd, llwydt, llwyd-wyrdd. Yn y cyfansoddiad hwn, caniateir sylfaen wen, sy'n rhoi cefn i ffwrdd. Ar gyfer merched yr hydref â llygaid ysgafn, mae'r arlliwiau tywyll dirlawn o goch a brown yn aml yn berthnasol, yn aml mewn cyfuniad â eyeliner du neu bensil.
 3. Lipstick . Os ydych chi'n gwneud colur bob dydd, yna mae'n well gwneud i'ch gwefusau edrych yn naturiol, gan ychwanegu lwst. Ar gyfer colur gyda'r nos, bydd dewis da yn ddarnau gwelawn - sarlaid tywyll, bordeaux, ceirios aeddfed.

Hydref Tsvetotip - enwogion

Ystyrir mai enghraifft fywiog o fath yr hydref meddal ym myd y sêr yw Jennifer Lopez, Drew Barrymore, Mariah Carey. Mae naturiaeth yr arddull yn pwysleisio'n effeithiol yn ei delweddau Cynthia Nixon, nad oedd byth hyd yn oed am y rôl yn newid ei golwg. Yr enwocaf yn y categori o edrychiad lliw tywyll yr hydref yw Julianne Moore. Mae'r wraig hon yn edrych yn ddisglair ac yn ysblennydd mewn gwisgoedd coch a dillad llwyd . Ac os nad ydych yn dal i ddeall yr hyn y mae is-fath cyferbyniol yn ei hoffi, edrychwch ar lun Amy Adams, sy'n newid ei golwg yn fedrus heb fynd y tu hwnt i'r categori cwymp.