Y brid o foch Landras - nodweddion cynnwys yn y cartref

Y brid o foch Mae Landras yn un o'r rhywogaethau elitaidd ac mae'n boblogaidd gyda bridwyr o gwmpas y byd. Mae ei phrofiad yn gofyn am brofiad a rhai sgiliau eraill - mae'r anifeiliaid hyn yn eithaf o ran amodau'r cynnwys, ac i gyfansoddiad y bwyd anifeiliaid.

Tirio Bridio yn y cartref

Mae yna dair math o foch - cig, melysog a bacwn. Y gorau yw'r bridiau sy'n gysylltiedig â'r olaf: mae ganddynt lawer o gig blino ac haen denau o fraster isgwrn. Prid y moch yw Landras yn cael ei briodoli'n unig i bacwn, felly mae'r platiau o'r brisket a'r ffiled yn cael eu hystyried yn ddiffuant. Cyn i chi brynu mochynyn, mae'n werth cofio'r ffeithiau canlynol amdanyn nhw:

 1. Tir brodorol y brid yw Denmarc . Roedd bridwyr am gael golwg sy'n addasu'n gyflym i amodau newydd a heb broblemau yn ennill pwysau.
 2. Roedd y progenitor yn fochyn gwyn: mae Tirrasov yn tyfu hyd yn hyn yn gyffredin iawn â gofalu am y brîd hwn.
 3. Nodweddir piglets gan synthesis protein cyflym - mae twf ifanc yn ennill pwysau yn gyflym.

Y brid o foch Landras - nodweddiadol

Mae gan yr anifail gyfansoddiad cryf: cefnffyrdd hir a chefnffyrdd, cist cul, cefn fflat a hamiau enfawr. Mae gwddf pwerus, trwchus yn mynd i ben fechan gyda chlustiau yn hongian i lawr i'w lygaid. Wrth ddisgrifio'r brîd moch, mae Landras bob amser yn nodi:

 1. Mae corff pob unigolyn wedi'i orchuddio â cors gwyn meddal gyda ffibrau byr.
 2. Mae gan foch gymeriad egnïol - maent yn symud yn gyflym o gwmpas yr ardal y maent wedi'i ddyrannu.
 3. Mae'r gefnffordd, ar gyfartaledd, yn cyrraedd 185 cm, y fenyw - 160 cm. Gyda'r cynnwys cywir, gall yr ennill pwysau y dydd fod hyd at 750 g. Mae pwysau arferol yr oedolyn yn 310 ar gyfer y dynion a 240 kg ar gyfer y fenyw.
 4. Mae gan Landras anfantais anhygoel - coesau gwan, oherwydd mae'r golwg yn edrych yn ysgafn.

Sut i wahaniaethu Landrace o frid syml?

Gan wybod poblogrwydd yr anifail, a frechir gan fridwyr Daneg, mae sgamwyr yn ceisio ennill credydrwydd prynwyr. Er mwyn osgoi twyll, mae angen gwybod sut mae'r colomennod-Landras yn edrych, y gellir ei wahaniaethu gan sawl nodwedd:

Landras - bwydo a gofal

Mae bridiau tribal yn sensitif iawn i ofal amhriodol - mae'n effeithio ar iechyd moch a'u pwysau. Mae'n arbennig o bwysig dilyn y rheolau cadw mewn perthynas â'r hau a'r moch a ddewiswyd ar gyfer atgenhedlu pellach o'r fuches. Dylai llusgoedd moch gael eu goleuo'n dda ac ar unrhyw adeg o'r flwyddyn dylai'r tymheredd ynddynt fod o leiaf 20 ° C. Ni ddylent gael drafft, felly rhaid i'r to a'r waliau gael eu selio'n ddiogel. Cynghorir arbenigwyr sy'n gwybod sut i fwydo Landrasov gartref, i gydymffurfio â'r diet hwn:

 1. Mae'r moch hyn yn gourmetau go iawn, dylai sail eu diet fod yn fwydydd calorïau uchel gyda physgod neu bryd esgyrn, silwair, grawnfwydydd, cacen olew a phwmpen.
 2. I ennill pwysau mewn bwyd, mae angen ichi ychwanegu rhwydweithiau, soi, pys a beets.
 3. Yn yr haf, mae'n rhaid bwydo anifeiliaid ddwywaith y dydd, yn y gaeaf - dair gwaith.

Piglets Landrace - bwydo a gofal

Er mwyn gwarchod a chynyddu nifer y da byw, mae'n ofynnol creu amodau cyfforddus ar gyfer tyfu anifeiliaid ifanc. Dylai'r mochyn newydd-anedig gael ei dorri a'i drin â llinyn siwmpel ïodin a'i osod o dan lamp is - goch am dri diwrnod. O fewn 2-4 mis bydd yn bwydo ar laeth y hau. Ar hyn o bryd mae'n bwysig arsylwi tri reolau:

 1. Ar gyfer anifeiliaid ifanc, mae'n werth gwahanu rhan o'r peiriant yn y padog moch er mwyn sicrhau eu diogelwch.
 2. Un o broblemau tyfu mochyn Landrace a'i fwydo'n rheolaidd yw ymosodol y hau. Os yw dan straen, gall y bobl ifanc gael llaeth trwy'r nwd.
 3. Fel bwydo, mae angen i sugno ddefnyddio wyau, llaeth buwch a siwgr.

Piglets Landras - bwydo

Pan fydd y ifanc yn tyfu, mae'r diet yn dod yn fwy amrywiol. Maent yn cael eu trosglwyddo i bedwar pryd y dydd a paddock rheolaidd. Mae argymhellion ar sut i fwydo mochyn-Landrasov yn cael eu lleihau i'r ffaith:

 1. Dylai anifeiliaid ifanc fwyta'n rheolaidd.
 2. Mewn bwyd, mae cyffuriau sy'n cynnwys haearn yn cael eu chwistrellu fel nad oes rhaid iddynt chwistrellu gyda nhw.
 3. Dylid cyfuno bwydydd sych gydag atchwanegiadau dietegol a lactos.