Ymddangosodd Melania Trump a Brigitte Macron mewn delweddau tebyg mewn digwyddiad yn y Tŷ Gwyn

Heddiw yw ail ddiwrnod yr ymweliad ag Emmanuel Macron a'i wraig Brigitte i'r Unol Daleithiau. Ychydig oriau yn ôl yn y wasg, roedd gwybodaeth am y ffurflen lle ymddangosodd gwraig llywydd y Ffrainc mewn derbyniad ger y Tŷ Gwyn. Daeth yn amlwg nad yw Brigitte yn anhygoel i wyn, fodd bynnag, fel gwraig Donald Trump.

Brigitte Macron a Melania Trump

Dangosodd Melania a Brigitte arddull cain

Ar y lawnt werdd ger y Tŷ Gwyn, lle cafodd y carped coch ei addurno, ymddangosodd merched cyntaf yr Unol Daleithiau a Ffrainc o flaen lensys y newyddiadurwyr mewn delweddau tebyg. Dangosodd menywod gyfanswm gwyn o arddull cain. Roedd Brigitte yn gwisgo siwt a oedd yn cynnwys ffrogiau i fyny i ben-gliniau toriad anghymesur a siaced fer gyda addurniad du diddorol. Fel ar gyfer ategolion, dangosodd Makron nifer fawr o freichledau ar ei arddwrn dde, yn ogystal â nifer o gylchoedd. Os byddwn yn sôn am esgidiau, roedd gwraig gyntaf Ffrainc yn sudd mewn esgidiau du-haearn du.

Dewisodd Melania Trump ar gyfer y digwyddiad hwn ddelwedd debyg, er ei bod ychydig yn wahanol i'r hyn oedd gan wraig y llywydd Ffrainc. Ar y wraig gyntaf yn UDA, gallai un weld siwt oedd yn cynnwys sgert pensil a siaced wedi'i osod gyda hem anghymesur a chwistrell eang a oedd yn pwysleisio'r waist. I'r ochr hon, penderfynodd Trump wisgo esgidiau haearn uchel glas a het gwyn brithiog. Gyda llaw, yr olaf oedd achosi llawer o sgyrsiau mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Mae defnyddwyr y rhyngrwyd wedi dod i'r casgliad nad Trump y mae hyn yn mynd. Yn ogystal, cymharwyd Melanie â chymeriad o'r fath fel y Pab ym mherfformiad yr actor Judah Lowe, gan roi nifer fawr o memau gwahanol i gadarnhau'r cymhariaeth ar y rhwydweithiau cymdeithasol.

Cofiwch gyda Melania Trump
Darllenwch hefyd

Araith gan Emmanuel Macron

Ar ôl i Donald a Melania Trump, yn ogystal â gwesteion o Ffrainc, ymddangos gerbron gohebwyr a oedd yn eu gosod ar eu camerâu, penderfynodd y wasg fynd i'r afael ag Emmanuel Macron, gan ddweud:

"Mae'r ymweliad hwn yn bwysig iawn i'm gwlad. Trafodais I a Donald Trump nifer fawr o faterion byd-eang sy'n effeithio ar wahanol feysydd gweithgarwch rhwng ein gwladwriaethau. Yn ystod ein hymweliad, buom yn cyffwrdd â gwahanol bynciau sydd wedi'u cydgysylltu'n agos â'r meysydd milwrol, economaidd, gwyddonol, diplomyddol a diwylliannol. Yn ogystal, roedd llawer o faterion rhyngwladol yn ymwneud â diogelwch a'r economi ar yr agenda. Rwy'n mawr obeithio y bydd ein hymweliad yn dod â manteision mawr i'r Unol Daleithiau a Ffrainc. "
Brigitte Macron, Melania Trump, Emmanuel Macron a Donald Trump