Ymddangosodd Victoria Beckham ar glawr Vogue Sbaeneg, ar ôl dangos casgliad newydd o ddillad

Mae'r dylunydd, cyn-gantores a dawnsiwr Prydeinig enwog Victoria Beckham yn parhau i syfrdanu ei chefnogwyr gydag ymagwedd eithriadol at fyd busnes ffasiwn. Yn fwyaf diweddar daeth yn hysbys bod y Prydeinig yn brif arwrin rhifyn Chwefror y Vogue Sbaeneg. Yn ystod cydweithrediad â'r cylchgrawn, cyflwynodd Victoria gasgliad newydd o ddillad ar gyfer ei brand, ond ymhell o'r holl arddangosfa oedd yn falch i bawb.

Victoria Beckham

Dangosodd Victoria greadigaethau newydd o frand Victoria Beckham

Ar ei tudalen rhwydweithio cymdeithasol, cyhoeddodd Beckham 43 oed nifer o luniau, a chyflwynodd gasgliad o'i linell brand newydd. Cymerwyd y lluniau gan gylchgrawn Vogue a bydd yn cael ei gynnwys yn ei rhifyn ym mis Chwefror. Yn gyntaf oll, dangosodd y gorchudd y dyluniodd y dylunydd mewn corff lliw corff, yn eistedd ar y bwrdd ac yn dal dillad coch yn ei dwylo. Roedd y llun nesaf, a rannodd Victoria, yn ffotograff lle cyflwynodd wisgo sidan coch gyda llewysiau ystlumod, neckline dwfn a sgert midi-hyd eang. Fodd bynnag, roedd yr achos a ddewisodd Beckham i arddangos yr wisg hon yn amheus iawn. Penderfynodd Victoria ei bod hi'n rhaid iddi ddangos ei bod hi'n ymestyn. Rhoddodd un dylunydd y goes ar y bwrdd a gadawodd y llall ar y llawr. Gyda llaw, ategwyd delwedd Victoria gyda esgidiau moethus o'i gasgliad ei hun, a gafodd eu gosod gyda cherrig aml-ddol. Ac yn olaf, ar ddiwedd yr arddangosiad o'i lluniau, fe wnaeth Beckham rannu darlun ar ei bod yn gosod eistedd ar gadair mewn corff a siwmper llwyd, a'i choesau ar wahân.

Victoria Beckham ar glawr Vogue

Ar ôl i'r sesiwn ffotograffau ddod i ben, penderfynodd Victoria ddweud ychydig eiriau am y gwaith gyda'r cylchgrawn:

"Nid oedd dim fel hyn o'r blaen yn fy mywyd. Roedd y sesiwn ffotograff hon yn wych ac yn hwyl iawn. Mynegais fy syniadau, a aned yn fy mhen, a daeth yn realiti ar unwaith. Diolch i'r tîm a fu'n gweithio gyda mi, maen nhw'n weithwyr proffesiynol go iawn! ".
Darllenwch hefyd

Nid oedd y ffans yn gwerthfawrogi'r syniad o Fictoria

Ar ôl y lluniau ar y Rhyngrwyd gyda Beckham, ffrwydrodd rhwydweithiau cymdeithasol ton o anfodlonrwydd. Nid oedd llawer yn hoffi'r postiau lle roedd Victoria wedi ei osod, na'r syniad o'r sesiwn ffotograff ei hun. Dyma beth allwch chi ei ddarganfod ar y Rhyngrwyd: "Dwi ddim yn deall, mewn gwirionedd mewn cyhoeddiad mor awdurdodol, nid oes unrhyw ffotograffydd a fyddai'n dweud wrth Beckham ei bod yn drueni cymryd lluniau. Os yw hi'n meddwl bod gwthio ei choesau ar wahân yn rhywiol, yna yn ei hachos mae'n hunllef. Sesiwn llun ffug! "," Gwelaf fod Victoria bob dydd yn dringo'n uwch ac yn uwch ar Olympus ffasiynol, ond gyda llawer o bethau nad wyf yn cytuno. Mae'r lluniau hyn yn ofnadwy. Victoria, fel model, dim ond dim. Yn wir, roedd hi'n amhosibl gwahodd merch ifanc, felly cyflwynodd gasgliad newydd o'r brand yn hardd? "," Mae'n ymddangos i mi fod Victoria yn obsesiwn o ymestyn. Mae hi'n gyson yn cyhoeddi lluniau mewn rhwydweithiau cymdeithasol, lle mae'n codi ei choesau uwchben ei phen. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn rhyw fath o hobi i'r tŷ, ond erbyn hyn rwy'n deall bod hwn yn obsesiwn. Hyd yn oed yn y llun saethu ar gyfer Vogue, dangosodd ei ymddygiad annormal ar gyflymder llawn, "ac ati.