Affeithwyr ar gyfer llun saethu eich hun

Mae sesiwn lluniau amatur yn aml yn digwydd yn ddigymell, pan fydd y camera yn y dwylo, ac mae'r ffotograffydd gyda'r model mewn lle a all fod yn gefndir ardderchog. Mewn stiwdios ffotograffiaeth proffesiynol, mae trefniadaeth ffilmio'n fwy trylwyr. Yn y cam cyntaf, trafodir stori y sesiwn ffotograffau, yna mae'r model yn cael ei baratoi ar gyfer saethu, gan ddewis y gwisg addas, y gwarediad, y colur. Ac nid yr ategolion gwreiddiol ar gyfer y saethu ffotograffau sy'n chwarae rhan olaf y gwaith paratoi sy'n gallu pwysleisio'r syniad o ffilmio, creu'r hwyliau priodol, gosod acenion disglair. Mae gan bob stiwdio ffotograff set o ategolion ar gyfer sesiynau lluniau thematig. Ond beth os yw'ch syniad yn wreiddiol, ac nad yw'r templedi ategolion parod ar gyfer y saethu ffotograffau yn cyd-fynd â'r cysyniad? A allaf greu ategolion oer ar gyfer llun saethu fy hun? Wrth gwrs! Mae yna lawer o syniadau, a bydd yr ymgorfforiad ohono'n cymryd lleiafswm o amser ac ymdrech. Yn yr erthygl hon byddwn yn dweud wrthych sut i wneud ategolion anarferol ar gyfer saethu lluniau mewn natur neu dan do.

Creu hwyliau hwyliog

Os bwriedir saethu cwpl mewn cariad, yna mae thema'r sesiwn ffotograff wedi'i rhagosod. Mae'r rhain yn amrywiol o galonnau maint, y gellir eu gwneud o ewyn, ffabrig wedi'i lenwi gydag unrhyw lenwi. I'r un diben, gallwch ddefnyddio clustogau a balwnau o'r siâp priodol. Y ffordd hawsaf o greu ategolion o'r fath ar gyfer saethu lluniau "Story Story" yw torri'r galon allan o bapur lliw.

Bydd nodiadau hyfryd yn y ffrâm yn cael eu darparu os byddwch yn gwneud ategolion doniol ar ffurf antena, coronau, bwa. I wneud hyn, mae angen i chi argraffu'r templedi parod, sy'n fras yn y we, yna eu tynnu allan a'u hatodi'r ysgerwyr gyda chymorth gwn gludiog.

Mae'n parhau i gael hwyl yn unig cyn lens y camera, gan gymhwyso ategolion cartref i'r gwefusau, llygaid - ie, unrhyw le! Y prif beth yr oeddech wedi cael hwyl!

Os dewisir lle penodol ar gyfer y sesiwn ffotograff, gallwch ei haddurno â chefndir o bapur rhychiog o ddwbl. Bydd digonedd o liwiau llachar yn creu teimlad unigryw o wyliau, hwyl. I wneud hyn, torrwch y papur gyda stribedi cul a'i atodi i'r bar crog. Os nad yw hyd y bandiau'n ddigon, gludwch nhw gyda'i gilydd. Nid oes angen arsylwi ar y rheol "coch i goch", hynny yw, gallwch gyfuno lliwiau i'ch blas.

Gwnewch eich dwylo eich hun, mae ategolion braf ar gyfer saethu lluniau o fenywod beichiog yn haws fyth. Ydych chi eisoes yn gwybod rhyw y babi ? Dewiswch rhubanau satin o'r lliw priodol, rhowch fowch oddi wrthynt. Ar y bol crwn maent yn edrych yn hynod o braf! Gallwch dorri llythyrau o ewyn a'u gwneud yn arysgrif "babi", "bachgen / merch" neu "wyrth". Peidiwch ag anghofio am bethau bach y plant bach sy'n edrych yn stylish iawn yn yr ergyd.

Mae glöynnod byw o bapur, tâp mesur, teganau melys a hyd yn oed appliqués cyfan ar y wal neu ar y llawr - yn ffantasi wrth ragweld y babi!

I drefnu saethu lluniau plant, gallwch chi ddefnyddio unrhyw beth yr hoffech chi! Mae plant yn cael eu denu gan nodweddion lliwgar llachar, sy'n edrych yn wych yn y ffrâm. Peidiwch â chael eich cyfyngu i deganau a balwnau plant. Bydd amrywiaeth o fframiau, baneri a fflach-fflachiau arddulliedig o bapur lliwgar, ciwbiau mawr gyda delweddau o lythyrau neu rifau yn briodol. Gyda llaw, gall y plentyn hefyd fod yn rhan o greu ategolion ar gyfer y sesiwn ffotograff. Mae jewelry a chrefftau DIY yn ffordd hawdd o gael ffotograffau hardd ac anarferol ar gyfer albwm teuluol.