Cacen "Boucher" - hen ryseitiau a syniadau newydd ar gyfer gwneud pwdin blasus

Mae'r cacen "Boucher" yn fwdin anhygoel o flasus, yn gyfarwydd i lawer ers amser yr Undeb Sofietaidd. Gellir dod o hyd i'r driniaeth flasus hon yn hawdd mewn siopau crwst neu wedi'i goginio gennych chi, yn enwedig gan nad yw'n anodd o gwbl.

Sut i goginio cacen "Bush" gartref?

Mae'r driniaeth hon, sy'n cael ei ystyried yn bwdin Ffrengig, yn eithaf posibl i'w wneud ar eich pen eich hun, hyd yn oed os nad yw'r cogydd yn fwt coginio. Bydd nodweddion paratoi cacennau "Bwlch", a gyflwynir isod, yn helpu i ymdopi â phroblem heb broblemau.

 1. Mae sail y gacen yn cael ei baratoi o fysgl bach, y mae melyn wedi'i guro'n unigol gyda siwgr, blawd wedi'i chwistrellu a phrofion wedi'i chwipio'n llincu.
 2. Mae angen suddio'r blawd ar gyfer y toes.
 3. Gellir gwneud cacennau cartref "Bushe" gyda gwahanol hufenau - menyn, hufen, protein.
 4. Ychwanegwch y pwdin gyda siocled rhew neu wedi'i doddi.

Cacen "Boucher" - rysáit clasurol

Mae'r dechnoleg o wneud cacen Boucher yn seiliedig ar rocio bisgedi aer pobi. Mae canlyniad y cyfan yn dibynnu ar ba mor drylwyr y mae'r gwyn yn cael eu curo. Yn y gwreiddiol, mae sylfaen y bisgedi o'r gacen yn arafus ac yn dendr. Er mwyn atal y biledau rhag syrthio, nid yw'r ffwrn yn cael ei hagor yn ystod pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Lledaenwch y toes bisgedi ar y daflen pobi gyda chylchoedd 7cm mewn diamedr.
 2. Ar 200 gradd, pobi am 25 munud.
 3. Mewn baddon dŵr, toddiwch y siocled, ychwanegu 200 ml o hufen, troi ac arllwys hanner y bylchau.
 4. Mae'r hufen sy'n weddill yn cael ei chwipio â powdwr ac mae'r màs sy'n deillio'n cael ei chwythu â bisgedi.
 5. Cyfunwch y ddau fath o bylchau, gan greu cacen gyda hufen "Boucher".

Cacen "Bush" yn ôl GOST USSR - rysáit

Mae pawb sy'n dymuno ymuno â phlentyndod, gallwch argymell i goginio cacen "Boucher" yn unol â GOST. Mae'n ymddangos yn union yr un peth â nifer o flynyddoedd yn ôl - ysgafn, ysgafn, ysgafn, yn unig yn toddi yn y geg. Yn hytrach na dyfarnu bricyll, gallwch chi gymryd unrhyw jam ffrwythau, jam trwchus neu jam.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir y toes bisgedi mewn bag melysion a'i wasgu ar gylchoedd cylchoedd 6-7 cm mewn diamedr.
 2. Ar 200 gradd, pobiwch y bwts am 20-25 munud.
 3. Cadwch y gwres a cholli hanner y bylchau a gorchuddio'r top gyda'r rhai sy'n weddill.
 4. Cynhesu'r hufen, ychwanegu'r siocled a phan fydd yn toddi, mae top y cacennau'n cael eu toddi yn y màs sy'n deillio o hyn, ac mae yna siocled gwyn wedi'i doddi o'r uchod.

Cacen bisgedi ffrwythau bisgedi

Gellir gwneud cacen bisgedi bisgedi hyd yn oed yn fwy awyddus os ydych chi'n ychwanegu elfen ffrwythau iddo. Yn yr achos hwn, mae'n jam ffrwythau, a ddefnyddir fel haen ar gyfer bisgedi. Yng ngoleuni'r ffaith bod jam eisoes yn ddigon melys, mae siwgr ychydig yn cael ei roi yn y toes, fel na fydd y cacen yn dod allan o siwgr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gan ddefnyddio chwistrell crwst, gwasgu darnau o fysgl bach i mewn i hambwrdd pobi a phobi ar 200 gradd am 15-20 munud.
 2. Llenwch y haneri gyda jam ac ymuno â'i gilydd.
 3. Toddwch y menyn gyda siocled, rhowch y cacennau a'u rhoi er mwyn gwydro.

Cacen bisgedi bisgedi gydag hufen protein

Mae'r cacen "Boucher", y rysáit a gyflwynir isod, wedi'i baratoi gydag hufen brotein. Mae pwdin yn y perfformiad hwn yn hynod o dendr. Er mwyn gwneud y proteinau'n haws i'w curo, mae'n well eu cyn-oeri. Yn hytrach na siwgr ar gyfer hufen, argymhellir defnyddio siwgr powdr, mae'n haws chwipio'r hufen gydag ef.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir y toes bisgedi mewn bag melysion, caiff ei wasgu allan yn rhannol i mewn i hambwrdd pobi ac ar 200 gradd yn barod am 15 munud.
 2. Mae'r menyn wedi'i feddalu a'i chwipio, mae gwyn yn cael eu curo â siwgr, rhoddir y màs ar baddon dwr a chwistrellu am 3 munud arall, gan gymysgu yn yr olew.
 3. Gadewch yr hufen am hanner awr.
 4. Ar un gacen, rhowch yr hufen, gorchuddiwch ail gacen ac arllwys siocled wedi'i doddi.

Cacen "Boucher" gydag hufen sur

Mae'r cacen "Bouchet" wedi'i goginio gartref gydag amrywiaeth o hufenau. Pwdin hwn yw blasus iawn, os ydych chi'n defnyddio hufen wedi'i wneud o hufen sur a llaeth cywasgedig wedi'i ferwi. Gellir tywallt top y cacennau gyda siocled du neu laeth llaeth neu eu rhwbio â siwgr powdr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Lledaenwch ran fechan o fysglyn ar hambwrdd pobi a choginiwch am 15 munud ar 200 gradd.
 2. Mae llaeth cywasgedig wedi'i ferwi yn ddaear gydag hufen sur a gyda chymorth yr hufen, cyfuno hanerau'r cacen.

Cacen "Boucher" gwydrog gyda fondant siocled

Mae cacen bisgedi gwydr "Boucher" gyda fondant hufen a siocled yn bwdin a fydd yn addas ar gyfer yfed te cyffredin, ond hefyd ar gyfer bwrdd Nadolig. Os yw plant yn bwyta cacennau, ni chaiff brandi ei ychwanegu at yr hufen. Ar gyfer paratoi melysion defnyddiwch coco o ansawdd da yn unig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y cacen sbwng gyda llwy ar hambwrdd pobi a'i bobi nes ei goginio ar 200 gradd.
 2. Mae'r olew yn ddaear gyda siwgr, llaeth cywasgedig a cognac.
 3. Mae llaeth, y siwgr a gweddill y coco yn cael ei gynhesu a'i droi.
 4. Mae'r masau oer yn cael ei guro â menyn.
 5. Mae'r fudge a dderbyniwyd yn cwmpasu hanner y bylchau, ac mae'r gweddill yn cael ei ddefnyddio i'r hufen.
 6. Cysylltwch hanner, gan ffurfio bouquet "Boucher".

Cacen Brown

Yn y cartref, gallwch chi gaceni cacen bouchet yn eithaf gwahanol. Os ydych chi'n diflasu gyda gwydredd brown siocled, gallwch chi syndod y gwragedd tŷ a gwneud cacennau gyda gwydredd coch . Mae'n barod, yn syml, mae angen toddi y siocled, ei gyfuno ag hufen a'i gymysgu â lliw bwyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch toes bisgedi a'i lledaenu i mewn i fag crwst a gwasgu darnau bach ar yr hambwrdd pobi.
 2. Ar 200 gradd, pobi am 15 munud.
 3. Mae siocled wedi'i gyfuno â 50 g o hufen, mewn bath dwr wedi'i gynhesu hyd nes y caiff siocled ei ddiddymu, ychwanegwch y lliw.
 4. Hufen yn chwipio gyda powdwr siwgr, cymhwyso'r hufen ar hanner y llongau, gorchuddio'r bisgedi sydd ar ôl.
 5. Uchod mae'r cacen Ffrengig "Boucher" wedi'i dywallt â gwydredd.