Croen sych ar ddwylo a thraed - achosion

Hyd yn oed y menywod hynny sydd yn gofalu amdanynt eu hunain, yn aml yn dioddef o drafferth o'r fath â chroen sych ar y dwylo a'r traed - gall achosion y ffenomen hon fod nid yn unig mewn diffyg lleithder. Yn aml, mae ymddangosiad peeling a llid yn arwydd o bresenoldeb clefydau cronig organau a systemau mewnol. Felly, cyn storio hufenau maethlon, mae'n werth dod o hyd i'r ffactor sy'n ysgogi sychder yr epidermis.

Pam fod eich dwylo a'ch traed ychydig yn sych?

Os na welir y diffyg a ddisgrifir bob tro, mae'n cael ei fynegi'n wan ac yn diflannu ar ôl gwneud lleithyddion cymhwyso, gall ei achosion fod fel a ganlyn:

Mae hyd yn oed croen sych y dwylo a'r traed yn deillio o nodweddion genetig neu ffisiolegol y corff.

Achosion o groen sych a fflamiog dwylo a thraed

Mae sychder cyson yr epidermis, mae presenoldeb graddfeydd ar ei wyneb yn nodi problemau mwy difrifol a hyd yn oed afiechydon systemig:

Beth i'w wneud â chroen sych a fflachio'r dwylo a'r traed?

Os canfyddir un o'r anhwylderau uchod, dylech gysylltu â'r meddyg priodol i ragnodi mesurau therapiwtig. Yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddileu achos croen sych.

Gellir cynnal triniaeth symptomatig ar yr un pryd â'r gyfradd sylfaenol. Mae'n cynnwys y canlynol:

 1. Peidiwch â gwisgo dillad o ffabrigau synthetig a garw.
 2. Prynwch colur hylendid gyda lefel niwtral o ff, o ddewis organig o ddewis.
 3. Am ychydig, rhoi'r gorau i fwynhau cemegol ac asid, tynnu gwallt ac ysgafn.
 4. Golchwch mewn dŵr cynnes, ychydig oer, ond heb fod yn boeth.
 5. Ar ôl trin nofio, mae'n hanfodol moisturize croen y dwylo a'r traed gydag hufen maethlon (emolent). Wel, os yw'n cynnwys olewau llysiau a darnau naturiol.
 6. Peidiwch ag ymweld â'r sawna ac unrhyw newidiadau sydyn yn y tymheredd.
 7. Peidiwch â defnyddio prysgwydd corff.
 8. Dylai'r tywel gael ei wneud o ffabrig naturiol, ac mae angen iddynt dorri'r croen, a pheidiwch â sychu.
 9. Rhoi'r gorau i yfed alcohol a thybaco.
 10. Cydbwysedd y deiet. Ychwanegwch y diet â fitaminau, yn enwedig A ac E, sinc, micro-a elfennau macro, asidau brasterog aml-annirlawn.
 11. I fwyta digon o hylif (30 ml fesul 1 kg o bwysau).
 12. Mynychu sesiynau ffisiotherapi, er enghraifft, baddonau a chymwysiadau paraffin , cywasgu olew, lapiau maeth.