Cyfaddefodd Jessica Biel nad yw hi eisiau mab i ddyfodol fel ei dad

Dywedodd Jessica Biel, actores Americanaidd 35 oed, y gellid eu gweld yn y lluniau "Chuck a Larry: Fire Wedding" a "Illusionist", gyfweliad arall ar gyfer cyhoeddiad yn y Gorllewin. Yma, dywedodd yr actores am ei mab Silas 2 oed a gwraig y cerddor Justin Timberlake.

Jessica Biel a Justin Timberlake gyda'i fab ar daith

Nid yw Beal eisiau i Silas ddod yn gerddor

Dechreuodd y actores 35-mlwydd oed ei chyfweliad trwy siarad am ddyfodol proffesiynol ei mab. Dywedodd Beal y geiriau hyn:

"Pan fyddaf yn meddwl am ddyfodol Silas, rwyf bob amser yn canfod fy hun yn meddwl na fyddwn am iddo ddilyn yn ôl troed ei dad. Ac nid oherwydd bod gan Justin broffesiwn drwg neu dwi ddim yn hoffi cerddoriaeth, ond oherwydd bod cerddor yn anodd iawn. Rwy'n aml yn gwylio sut mae fy ngŵr yn gweithio. Mae hyn yn lafur caled. Er mwyn ysgrifennu cân dda, ni all cysgu yn ystod y nos, am amser hir i gael ei drochi ynddo'i hun ac yn y blaen. Yn awr, wrth gwrs, mae ei fywyd yn llawer haws nag yr oedd 10 mlynedd yn ôl. Mae'n ysgrifennu cerddoriaeth hyfryd, a gall ddewis ei hun yn gynhyrchydd. Mae Justin yn gwybod yn sicr y bydd ei holl ganeuon newydd yn cael eu chwarae ar y radio, a gellir anfon unrhyw rai o'r clipiau i'r teledu a byddant yn cael eu dangos. Er mwyn cyflawni hyn i gyd, aeth trwy lawer ac nid bob amser yn dda. A beth am y daith, oherwydd eu bod yn dychrynllyd, a hyd yn oed peidiwch â rhoi i gartref yn aml. Ni hoffwn i Silas wneud yr un peth yn ei fywyd. Rwy'n breuddwydio y bydd ein mab yn dewis proffesiwn mwy heddychlon. Hoffwn i Silas fod yn feddyg, yn beiriannydd, neu'n arbenigwr nad yw'n gelf arall. "
Jessica Biel gyda'i mab Silas
Darllenwch hefyd

Mae Justin yn dad wych

Wedi hynny, dywedodd Jessica ychydig eiriau am yr hyn y mae hi'n ei hoffi yn Timberlake:

"Yn awr ni mewn teulu o'r fath gyfnod, nad yw Justina yn digwydd yn ymarferol yn y cartref. Mae hyn oherwydd ei weithgareddau proffesiynol a theithiau cyson. Gyda'm proffesiwn, mae popeth ychydig yn wahanol, ac rwy'n llawer mwy aml gartref. Fodd bynnag, credaf y daw amser pan fydd Justin yn cael "Mister Mommy". Ac rwy'n siŵr y bydd yn rheoli'r rôl hon yn dda iawn, oherwydd pan fydd Justin yn y cartref, mae'n dad ofalgar, cariadus ac ystyriol iawn. Hoffwn i Silas fynd ati i gymryd y nodweddion cymeriad hyn gan Justin. Yn ogystal, gall Timberlake fwynhau synnwyr digrifwch, swyn a charedigrwydd. Mae'r rhain i gyd yn nodweddion rhyfeddol o gymeriad yr wyf yn addo! ".
Jessica Biel a Justin Timberlake
Mae Justin yn dad wych
Nid yw Beal eisiau i Silas ddod yn gerddor, fel ei dad