Duwies Lada yn mytholeg Slafaidd - sut i weddïo ar dduwies cariad a harddwch?

Yn mytholeg Slafeg, un o'r lleoedd pwysicaf yw Lada, a ystyriwyd yn noddwr cariad a harddwch. Medi 22, dathlodd ein hynafiaid ddiwrnod y dduwies hon. Mae yna nifer o symbolau dwyieithog sy'n berthnasol i Lada ac fe'u hargymellir i'w defnyddio gan bob merch.

Dduwies Lada yn Mytholeg Slafaidd

Y brif dduwies i ferched yn yr hen amser oedd Lada, a ystyrir yn noddwr cysur cartref a hapusrwydd teuluol.

 1. Roedd merched Lonely, a oedd am gwrdd â'u cyd-enaid, yn cael eu lobïo iddi, a gofynnodd merched priod am sefydlogrwydd a hapusrwydd.
 2. Lada yw duwies y Slaviaid, sy'n gallu rhoi rhywbeth hyfryd, atyniad a rhinweddau merched pwysig eraill i'r rhyw deg.
 3. Roedd hi'n gysylltiedig â phob defod gwanwyn a gwyliau, ac yn enwedig gyda phriodasau.
 4. Mae Lada yn dduwies sydd â rhywfaint o berthynas ag amaethyddiaeth, ond dim ond i gnydau a thadir yn y gwanwyn yn unig, gan fod ei hamser o'r flwyddyn yn wanwyn.
 5. I ddathlu'r diwrnod, roedd Lada yn bakio o reidrwydd ar ffurf craeniau, ond ni chafodd ei fwyta, ond fe'i defnyddiwyd fel amwaled pwerus.

Sut mae Lada yn edrych?

Cynrychiolodd Slaviaid dduwies y gwanwyn, merch hardd a merch gyda gwallt gwyrdd, a nododd ei undod â natur. Mae ei dillad o wahanol blanhigion, ac mae glöynnod byw bob amser yn hedfan o gwmpas. Mae lliwiau ei gwisgoedd bob amser yn agos at lliwiau naturiol: azure, gwyrdd, sgarlaid. Dduwies harddwch a chariad Lada bob amser yn edrych yn fenywaidd a golau. Roedd slaffs bob amser yn disgrifio'r dduwies fel hwyl a llenwi â chynhesrwydd a chariad o gwmpas.

Gorchmynion Lada - beth yw hyn?

Roedd gan lawer o dduwiau a duwiesau Slafaidd eu set o reolau eu hunain, y bu'n rhaid i Slaviaid eu dilyn, a oedd am fyw'n hapus. Roedd Lita yn mytholeg Slafaidd yn gysylltiedig â rhai arferion anarferol.

 1. Ystyriwyd y dduwies hon yn symbol o ffrwythlondeb, nid yn unig o ran cynhaeaf, ond hefyd mewn plant.
 2. Pe bai dyn yn briod trwy gyfrifo a heb deimladau, dywedasant nad oedd yn priodi Lada.
 3. Gelwir slafegiaid yn rhyddhau menywod oedd â phopeth yn y teulu yn dda, hynny yw, "yn iawn."
 4. Roedd Slaviaid yn credu bod y dduwies Lada wrth eni yn rhoi dynodiad i'r plentyn.

Plant y Dduwies Lada

Roedd gan Lada ddau blentyn: mab a merch. Lelia yw dduwies y gwanwyn, y didwylledd a'r cariad priod. Cyflwynodd y Slaviaid iddi hi fel merch ifanc a glân, a oedd wedi cyrraedd yr oedran pan allai briodi. Roedd Lelyu bob amser yn cael ei darlunio fel yr amgylchwyd gan natur. Mae merch y dduwies Lada wedi ei rune, a elwir yn ei anrhydedd. Mae'n symboli'r dŵr rune yn ei amlygiad playful. Mae'r chwedl yn dweud bod Lelia wedi syrthio mewn cariad â Jarilo , ond nid oedd ei theimladau yn gyd-gyffredin. Ar ôl ychydig, priododd Finista.

Roedd gan y dduwies Lada fab - Polelya, a oedd yn dduw bondiau teuluol. Cynrychiolodd bobl gan ei ddyn ddewr, uchel, gwenu, wedi'i wisgo mewn crys denau a syml, ac ar ei ben mae toriad o gipiau rhosyn i'w gweld. Yn wyllt, mewn un llaw, mae torch o spiciau, y mae'n ei roi i'w wraig yn y dyfodol, ac yn y llall mae ganddi corn gyda diod o ffyddlondeb. Ystyrir ef yn noddwr cyplau sydd eisoes yn briod. Gwrthododd y Slaviaid ato i gadw eu teimladau ac osgoi problemau.

Gŵr y dduwies Lada

Gwraig prif dduwies y Slaviaid yw'r duw Duw Svarog, sef ymgnawd cyntaf Rod. Yn ôl y chwedlau, diolch iddo ef oedd y ddaear, y môr a'r duwiau eraill. Svarog a'r dduwies Lada o'r Slaviaid oedd y cwpl teulu cyntaf a mwyaf cryf i bobl o'r amser hwnnw.

 1. Troi Slaviaid i Svarog mewn amseroedd anodd, pan oedd angen help a chymorth arnynt.
 2. Roeddent yn ystyried y dduw hwn yn symbol o lafur, a oedd yn dysgu pobl i weithio er mwyn cael canlyniadau.
 3. Gwnaeth Svarog awyren i bobl, a bu'n dysgu sut i ffermio'r tir

Symbol y Dduwies Lada

Gyda nawdd y gwanwyn, yn aml yn gysylltiedig â gwahanol bethau, a oedd â arwyddocâd arbennig i'r Slaviaid.

 1. Ystyriwyd gwrthrych symbolaidd yn swyn gwyn, sy'n gysylltiedig â theyrngarwch, ymroddiad, purdeb a chyd-ddealltwriaeth.
 2. Roedd symbol pwysig y dduwies Lada a'i ystyr i bobl wedi cylch y tu mewn lle mae triongl gwrthdro. Mae'r cylch yn symbolau'r bydysawd, a'r triongl yw ei ganolfan, hynny yw, y galon.
 3. Symbol y dduwies oedd hefyd hoff goeden y bobl Rwsia - bedw.
 4. Gellir cynnal apêl i'r dduwies Lada trwy'r symbol hen Slafaidd - Lunnitsu. Mae'r amulet hwn yn addurn wedi'i wisgo ar y gwddf neu'r waist. Gyda'i help, fe wnaeth merched geisio amddiffyn eu hieuenctid a'u harddwch, ennill cryfder a dod o hyd iddynt mewn bywyd.

Wardiau'r Slafeg hynafol - Lada

Y prif amwlet sy'n gysylltiedig â Lada yw Seren Rwsia . Yn ôl y chwedl, roedd pobl am greu symbol sy'n cyfuno holl wybodaeth, pŵer a doethineb pob cenhedlaeth.

 1. Allanol, mae'r symbol yn cynrychioli seren wyth pwynt, sy'n bersonoli undod y tair byd: y meirw, go iawn ar gyfer y seiliau uwch. Ystyrir Seren arall Lada yn symbol o undod y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae'r rhombws yn yr amwlet hwn yn cynrychioli caeau ffrwythlon o wenith. Mae'r llinellau y tu allan iddi yn symbol o ffydd, cyfiawnder, anrhydedd a rhyddid. Mae barn eu bod yn cynrychioli ochr y byd. Rhan arall o'r amwlet yw'r Kolovrat sy'n symboli symudiad a datblygiad endless.
 2. Mae gan Lita amulet Slaffig arwydd pwysig - cytgord byd a'r cyfuniad o ddechreuadau gwrywaidd a benywaidd.
 3. Credir y bydd person a fydd yn gwisgo swyn mor gyffredin yn cael doethineb, yn dysgu gwrando ar greddf ac yn deall ei ddiben bywyd.
 4. Mae Amulet Lada yn ddelfrydol ar gyfer menywod sy'n chwilio am deulu neu'n dymuno sefydlu perthynas yn y tŷ.
 5. Mae'r symbol yn helpu i normaleiddio gwaith y system nerfol, cael gwared ar straen a gwella hwyliau.
 6. Gall Seren Lada wasanaethu fel amddiffyniad yn erbyn negatifau gwahanol. Gall y symbol gael ei hongian gartref fel llun ac yna bydd yn amddiffyn y teulu cyfan.

Gweddi i'r Dduwies Lade

Am gymorth i gynrychiolwyr y dduwies Slafaidd o'r rhyw deg o wahanol oedrannau a anerchir, gan ofyn am ei hiechyd, harddwch, cariad a hapusrwydd. Ni ddylai menyw fod â swyn, ond hefyd yn darllen gweddïau, ac yna bydd y dduwies Slafaidd Lada yn clywed ac yn helpu i ddatrys problemau. Dylai'r testun a gyflwynir gael ei ailadrodd mewn sibrwd bob dydd ar wawr a machlud sawl gwaith. Gair arall y gallwch ei ddarllen ar y dŵr, y dylid ei dywallt i mewn i jwg arian, ac yna ei yfed a'i olchi.