Lluniau o grawnfwydydd

Fel y gwyddoch, gan weithio gyda grawnfwydydd a grawn yn calmas, ac i blant mae'n hyfforddiant da o bysedd. Ond weithiau gall y lluniau o groats gwahanol ddod yn addurniad eithaf llawn o'r ystafell ac nid ydynt yn amlwg ar unwaith, o'r hyn maen nhw'n cael eu creu. Rydym yn cynnig sawl ffordd o sut i wneud darlun o grawnfwydydd.

Lluniau o groats eu hunain dwylo

Yn y wers gyntaf, byddwn yn defnyddio ffa o sawl lliw, paent a glud. Nid yw hyd yn oed darlun, ond panel cyfan ar y wal, fel y gallwch chi gymryd mwy o grawn.

 1. Yn gyntaf, rydym yn dewis y llun yr hoffech ei ail-greu yn y llun. Ceisiwch ddewis ffurflenni mawr a syml.
 2. Ymhellach ar daflen o bren haenog neu gardbord trwchus rydym yn defnyddio cyfuchliniau a'u paentio â phaent. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau nad oedd rhwng y crwp yn disgleirio arwyneb gwag.
 3. Yn yr achos hwn, mae'r darlun o grawnfwydydd yn y llun yn cynnwys cymhwyso'r glud a chymhwyso grawniau o'r lliw priodol. Ymddengys nad ydych yn tynnu â phaent, ond gyda deunydd naturiol.
 4. Defnyddiwyd ffa gwyn a gwyn ar gyfer y llun hwn. Gallwch geisio cymryd ffa, corbys.
 5. Er mwyn gwneud y darlun yn dod yn fwy bywiog a thecstig, byddwn yn ychwanegu ychydig o liw du. Bydd amser yn cymryd llawer, ond mae'r canlyniad yn werth chweil.
 6. Gall paentiadau o grawn a grawnfwyd fod yn effeithiol iawn a chwaethus.

Sut i wneud darlun o grawnfwydydd a phlastinîn?

Hoff gan y llu o lawer o blant, gall Winnie the Pooh addurno ystafell eich mochion. Mae'n bwysig bod hyd yn oed plant yn gallu gwneud lluniau o'r fath o rawnfwydydd.

 1. Argraffwch y ddelwedd ar ddalen o bapur a'i drosglwyddo i gardbord trwchus. Mae'r patrwm symlach a mwy, yn well: bydd yn haws i chi gymhwyso haen o'r sylfaen a chodi'r groats.
 2. Nesaf, yn ysgafn, mewn darnau bach, chwistrellwch y plastîn o liw addas. Gall y plentyn ymddiried yn y broses hon.
 3. Cam olaf y dosbarth meistr yn creu darlun o grawnfwydydd - gan lenwi cefndir gyda grawn. Ar gyfer y llun hwn, defnyddiwyd grawnfwydydd melyn fel gwenith a gwenith yr hydd.
 4. Mae'n parhau i roi eich gwaith mewn ffrâm yn unig a'i haddurno gydag ystafell y plentyn.

Lluniau trawst o grawnfwydydd gyda'u dwylo eu hunain

Y dechnoleg fwyaf difrifol a chymhleth o greu darlun o grawnfwydydd, pan na fydd y grawn yn llenwi ardal benodol ond yn cael eu gosod ar hyd y cyfuchlin. Ond mae'r canlyniad yn drawiadol. Byddwn hefyd yn defnyddio blodau sych neu berlysiau sych, fel dewiswyd glöynnod byw a neidr y neid fel delwedd.

Ar gyfer y gwaith bydd angen arnom:

Nawr, gadewch i ni edrych ar sut y darperir y lluniau o rawnfwydydd.

 1. Rydyn ni'n troi'r sylfaen o'r brethyn pren haenog a'i osod o'r ochr gefn.
 2. Nesaf, rydym yn tynnu cyfuchlin y llun yn y dyfodol.
 3. Ar gyfer gwaith rydym yn cymryd tweers neu rywbeth tebyg. Cymerwch glud ar y llinell yn ofalus a lledaenwch y crwp brown.
 4. Yn y dechneg hon, rydym yn lledaenu adenydd y neidr y neidr ar hyd cyfuchlin reis a llenwi gofod adenyn y glöynnod byw.
 5. Mae'r cyfansoddiad sylfaenol yn barod. Gallwch chi ddechrau addurno. Lledaenwch y spikelets neu berlysiau sych eraill mewn trefn hap.
 6. Byddwn yn gwneud ein darlun yn fwy bywiog. Cymerwch y paent melyn a'r brws lleiaf. Mae wedi'i liwio â spikelets ac yn rhan o adain pili glo byw wedi'i wneud o reis gwyn.
 7. Byddwn hefyd yn paentio'r holl reis gyda phaent gwyn i wneud y darlun yn gliriach.
 8. Paratowch ffrâm. Rydym yn cymryd paent melyn a gyda chymorth blagur cotwm rydym yn defnyddio speciau bach ar hyd y perimedr.
 9. Dim ond i fewnosod y cyfansoddiad gorffenedig ac mae'r gwaith wedi'i gwblhau!

Gellir gwneud paentiadau rhyfeddol o ddeunyddiau eraill - o fotymau neu ffa coffi .