Protocol IVF y dydd (yn fanwl)

Fel y gwyddoch, mae gan y dull hwn o dechnoleg atgenhedlu a gynorthwyir, fel ffrwythloni in vitro, nifer o brotocolau o'r hyn a elwir yn: hir a byr. Gadewch i ni eu hystyried yn fanylach a dweud wrthych sut mae pob protocol IVF yn pasio o ddyddiau, yn ôl y cynllun a fabwysiadwyd.

Beth yw nodweddion y protocol hir?

Fel y gellir ei ddeall o'r teitl, mae'r weithdrefn felly'n cymryd mwy o amser. I'w gymharu, gellir nodi bod y protocol hir ar gyfartaledd yn para tua 1.5 mis.

Er gwaethaf y ffaith bod rhai safonau, ym mhob achos penodol gall y weithdrefn fod ychydig yn wahanol. Os byddwn yn sôn am sut mae protocol hir o IVF yn mynd heibio ac yn ei archwilio'n fanwl, yna mae angen gwahaniaethu rhwng y camau canlynol:

 1. Mae blocio cynhyrchu hormonau benywaidd y corff, gyda chymorth antagonwyr o'r enw - yn digwydd ar y 20-25fed diwrnod o'r cylch menstruol.
 2. Ysgogiad y broses owleiddio - cylch 3-5 diwrnod.
 3. Porthiant - 15-20 diwrnod. Ar ôl samplu, caiff y celloedd rhyw eu dewis yn ofalus. Rhoddir rhan o'r ffit ar y cyfrwng maetholion ac mae'n aros am ffrwythloni, a gellir rhewi rhai (ar gyfer gweithdrefnau IVF ailadroddus heb lwyddiant cyntaf).
 4. Chwistrelliad o'r hormon HCG - 36 awr cyn y weithdrefn ar gyfer casglu ffoliglau.
 5. Ffens y rhyfel o'r partner (gŵr) - 15-22 diwrnod.
 6. Gwrteithio celloedd rhywiol menyw - 3-5 diwrnod ar ôl y darn.
 7. Trosglwyddo embryo i'r ceudod gwterog - ar y 3ydd neu'r 5ed diwrnod ar ôl ffrwythloni'r wy.

Sut mae'r protocol IVF byr wedi'i berfformio erbyn dyddiau?

Prif nodwedd wahaniaethol yr algorithm hwn yw'r ffaith bod y cyfnod rheoleiddiol, fel gyda phrotocol hir, yn absennol, e.e. mae meddygon yn dechrau'n uniongyrchol o'r cyfnod ysgogol.

Os ydym yn ystyried camau protocol IVF byr ar ddiwrnodau'r beic, mae hyn fel arfer yn digwydd fel a ganlyn:

 1. Ysgogiad - dechreuwch ar y cylch 3-5 diwrnod. Yn gostwng am tua 2-2.5 wythnos.
 2. Porthiant - a gynhaliwyd am 15-20 diwrnod. Mae'r celloedd a gynaeafwyd yn cael eu rhoi mewn cyfrwng maeth lle maent yn aros am y weithdrefn ffrwythloni.
 3. Ffens y sberm oddi wrth y partner yw 20-21 diwrnod.
 4. Ffrwythloni - a gynhaliwyd 3 diwrnod ar ôl y darn.
 5. Mae trosglwyddo embryo 3-5 diwrnod ar ôl tyfu celloedd rhyw benywaidd.

Dylid nodi, ar ôl cwblhau'r ddau brotocolau am bron i 14 diwrnod, bod cefnogaeth hormonol ar gyfer y broses ymsefydlu yn cael ei wneud.