Sut i gwnio sgert i ferch gyda'i dwylo ei hun?

Os oes gen i ferch, mae'n rhaid ichi glywed ei chais i brynu sgert newydd yn fwy nag unwaith. A oes amser rhydd a'r awydd i blesio'r plentyn? Yna ceisiwch lenwi cwpwrdd dillad eich merch gyda sgertiau, ffitio eich hun. Yn y dosbarth meistr hwn byddwch yn dysgu sut i guddio sgertiau hardd eich hun ar gyfer merch, gan ddefnyddio'r un patrwm syml. Gyda'r dasg hon, gallwch chi ei wneud hyd yn oed os na wnaethoch chi wisgo'r sgert eich hun o'r blaen. Mantais arall o'r modelau arfaethedig yw na fydd yn rhaid i chi adeiladu patrymau cymhleth ar bapur.

Sgirt gyda mewnosodiad cyferbyniol

Er mwyn ei guddio, bydd angen dau doriad o ffabrig o liwiau gwahanol, gan gyfuno â'i gilydd, siswrn, band elastig a pheiriant gwnïo.

 1. I gwnïo'r sgert ar gyfer merch, penderfynwch faint y cynnyrch. I wneud hyn, mesurwch y hyd o'r waist i'r pen-glin (uwch neu is - os dymunir). Yna plygu'r prif doriad ddwywaith a thorri allan petryal y hyd priodol, lle mae'r lled yn gyfartal â'r ddwy gylch gwasg. Ar ôl hynny, torrwch stribedi tua 30 centimedr o led o'r ail doriad o ffabrig, ei blygu yn ei hanner.
 2. Atodwch y stribed hwn i'r rhan waelod o ddarn mwy, gwnewch yn siŵr fod y hyd yr un fath, ac yn pwytho.
 3. Ar yr ochr anghywir, trowch y seam gyda gorgyffwrdd neu zigzag. Yn rhan uchaf y cynnyrch, gwnewch lapel (3-4 centimedr), haearn yn dda, pwythwch hi, gan adael ychydig centimetr heb gylch i roi'r band elastig yn y belt.
 4. Rhowch y band elastig yn y waistband gyda pin, gwnïo ei ymylon a diogelu'r twll heb ei glio o'r blaen. Mae'n parhau ar y gyffordd rhwng dau fath o ffabrig i wneud pwyth (gallwch ddefnyddio edau o liw cyferbyniol), ac mae sgert haf swynol ar gyfer y babi yn barod!

Skirt gyda ffrio

 1. Mae patrwm prif ran y sgert hon yn cael ei wneud mewn ffordd debyg, ond dylai'r stribed o liw cyferbyniol gael ei dyblu. Yna plygu'r ffabrig yn ei hanner, pwythwch a gwnïo pennau'r stribed i wneud cylch mawr. O'r uchod, ysgubo'r stribed ac yn tynnu'r edau yn ysgafn, gan leihau hyd y stribed yn ôl hanner. Mae'r ffrwythau sy'n deillio o hyn yn cael ei gwnïo i'r ochr anghywir o haen y sgert, gan drin y gorgyffwrdd seam.
 2. Ar yr ochr flaen ar ffin o ddau fath o ffabrig, gwnewch linell, ac mae sgert llachar yn barod i lenwi cwpwrdd dillad y ffasistaidd ifanc.

Skirt gyda gwregys

 1. Yn y model hwn mae yna ddau acen disglair - rholio a gwregys, felly rydym yn argymell i gwnio sgert o'r fath o ffabrig o'r un lliw, fel nad yw'r cynnyrch yn edrych yn rhy lliwgar. Felly, rydym yn torri allan y prif fanylion, sgert y sgert, gan ddefnyddio'r disgrifiad yn y llun cyntaf. Yna, rydym yn torri allan stribed y byddwn yn cuddio ffilm. Dylai ei hyd fod ddwywaith mor fawr â lled y prif llafn. Mae'n dal i dorri'r gwregys, wedi'i bennu gan ei led.
 2. Dylai sgertiau gwnïo ddechrau gyda gweithgynhyrchu'r belt. I wneud hyn, blygu'r stribed ffabrig ddwywaith gyda'r ochr flaen i mewn, torri'r pennau ar ongl a phwyth.
 3. Ar ben ymyl uchaf y ffabrig sylfaen i led y belt, ac atodi ymylon y troi i'r ochr flaen a'r belt haearn i'r toriadau ochr. Peidiwch ag anghofio gadael ychydig o centimetrau heb eu gwarchod i fewnosod y band rwber.
 4. O'r ochr anghywir, clymwch y rhannau gyda phinnau. Dylai eich cynnyrch edrych fel hyn:
 5. Rhowch y band rwber heb gwnio i mewn i'r dwll ar ben uchaf y sgert. Yna trowch y cynnyrch i'r ochr flaen, gwnewch bwyth addurnol ar y cyd o'r prif ffabrig a rholio a haearn y sgert. Nawr yn eich cwpwrdd dillad merch roedd peth newydd disglair a ffasiynol wedi'i wneud gan eich dwylo.

Gyda'ch dwylo eich hun, gallwch chi wisgo gwisg eithaf ar gyfer merch neu sarafan haf .