Tincture o cnau Ffrengig - cais

Mae cnau cnau wedi bod yn un o gydrannau cynhyrchion y deiet dynol ers tro. Ni ellir gorbwysleisio ei fudd i'r corff. Ond dim llai defnyddiol yw'r anadlu, gwyrdd, cnau Ffrengig. Mae'n cynnwys nifer fawr o olewau brasterog, asid asgwrig, asidau amino a fitaminau.

Cymhwyso cnau Ffrengig Gwyrdd

Mae cnau Ffrengig wedi'i chwalu'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud cyfarpar blasus, jamiau a marinadau. Yn ogystal, at ddibenion meddyginiaethol, defnyddir tywodlun cnau ffrengig gwyrdd yn weithredol. Mae'n defnyddio cerosen, mêl, fodca neu alcohol.

Mae'r defnydd o darn y cnau Ffrengig yn cael effaith fuddiol ac mae ganddo effaith therapiwtig ar y corff:

Yn ogystal, mae'r defnydd o dredwaith cnau Ffrengig Gwyrdd yn cyfrannu at ryddhad o amlygrwydd climactericig ac amodau ôl-straen.

Ryseitiau a rheolau ar gyfer defnyddio tinctures

Tincture o cnau Ffrengig ar fodca neu alcohol:

 1. Cnau gwyrdd i ddidoli, rinsio a thorri i mewn i ddarnau.
 2. Rhowch jar mewn chwarter o'i uchder. Arllwyswch fodca i'r gwddf a chau'r cwt.
 3. Cadwch o leiaf 30 diwrnod mewn lle tywyll.
 4. Strain a chymerwch un llwy fwrdd dwy i dair gwaith y dydd am ddau fis cyn bwyta.

Os yw'r cnau yn cael eu torri mewn digon bach (cylchoedd tenau neu giwbiau), yna gellir torhau cyfnod y trwyth i ddwy neu dair wythnos. Mae lliw tywyll a arogl dymunol â thywodlun parod.

Tincture o cnau Ffrengig ar Fêl:

 1. Gwnewch yn siŵr bod cig yn grinder un cilogram o gnau anrwd ac yn cymysgu â cilogram o fêl. Mae mêl at y diben hwn yn well i gymryd melys, oherwydd. mae'n niwtraleiddio'r chwaeth a chwerwder cnau gwyrdd.
 2. Dosbarthwch y gymysgedd mewn jariau a'i storio am ddau fis.
 3. Cyn ei ddefnyddio, gallwch straenio'r màs, ond gallwch ei ddefnyddio yn y ffurflen hon.
 4. Gall y fformiwla hon fod ar llwy de 3-4 gwaith y dydd cyn bwyta.

Mae'r gymysgedd annymunol yn helpu i lanhau'r afu a'r coluddion yn dda yn ogystal â glanhau gwrthfarasitig y corff.

Tincture o cnau Ffrengig ar Cerosen:

 1. Dewch â chnau di-dor i falu mewn cymysgydd neu drwy grinder cig ac arllwyswch dair gwydraid o kerosen pur (awyrennau neu eu puro gartref).
 2. Mynnwch bythefnos mewn lle tywyll, ac yna bythefnos arall - yn y goleuni.
 3. Strain.

Yn fwyaf aml, defnyddir y rysáit hwn fel cywasgu a rwber yn glefydau'r system cyhyrysgerbydol.

Dylid defnyddio tywodlun cerosen fewnol yn ofalus, gan ddechrau gyda 5-6 diferyn cyn brecwast a chinio. Bob dydd, ychwanegwch un gostyngiad ac, ar ôl cyrraedd diwedd yr wythnos 15, mae'n disgyn, yr ail wythnos i gymryd y fath ddogn. Yn y trydydd wythnos i ostwng diwrnod trwy ollwng, gan gyrraedd y dos cychwynnol yn raddol.