Cig gwenith - da a drwg

Mae Bran yn gragen caled o grawn, sgil-gynnyrch melino blawd. Gadewch i ni geisio canfod beth yw defnyddio bran gwenith ac a allant achosi niwed.

Beth sy'n ddefnyddiol ar gyfer bran gwenith?

Mae cragen blodau (cregyn) y grawn, y germ grawnfwyd a'r haen Ayleronic yn mynd i mewn i'r bran. Mae'r haen olaf yn haen o gelloedd mawr o waliau trwchus wedi'u llenwi â phroteinau, brasterau, fitaminau a mwynau.

Felly, mae hyd at 90% o'r sylweddau defnyddiol sy'n cael eu cynnwys mewn grawn cyfan yn syrthio i'r "gwastraff". Felly, mewn bran gwenithen yn bresennol:

Ar yr un pryd, dim ond 150-200 kcal y 100 gram yw cynnwys calorig y cynnyrch.

Priodweddau defnyddiol bran gwenith:

 1. Mae ffibr a ffibrau a gynhwysir mewn bran yn cael effaith fuddiol ar weithgaredd y llwybr gastroberfeddol, yn normaleiddio ei waith, yn atal datrysiad dysbiosis , yn cael effaith glanhau ar y coluddion.
 2. Mae ffibr yn arafu digestibildeb carbohydradau, ac felly'n cynyddu'r lefel o siwgr yn y gwaed, fel bod cangen gwenith yn ddefnyddiol mewn diabetes a chryn bwysau.
 3. Fel cynnyrch sy'n gyfoethog mewn ffibr, mae clym yn gyflym yn y stumog, gan greu synnwyr o dirlawnder, ac yn ddigon hir i dreulio.
 4. Mae'r fitaminau a'r mwynau a gynhwysir yn y bran yn cael effaith fuddiol ar waith yr organau mewnol, yn normaleiddio gweithrediad y system gardiofasgwlaidd, yn hyrwyddo'r excretion o golesterol a slaga'r corff, ac yn atal ffurfio placiau atherosglerotig.

Bran gwenith mewn meddygaeth werin

Yn ychwanegol at y ffaith mai bwyd dietegol yw bran gwenith, defnyddir yr addurniad yn aml at ddibenion meddyginiaethol.

Cig gwenith o rhwymedd:

 1. Dau lwy fwrdd o bran, arllwys gwydraid o laeth.
 2. Boil am 15 munud dros wres isel.
 3. Yfed y cawl ddwywaith y dydd am fis.

Addurniad ar gyfer trin broncitis, laryngitis, tonsillitis:

 1. Mae 200 gram o bran arllwys litr o ddŵr berw.
 2. Coginiwch am 10 munud, yna straenwch ac ychwanegu mêl i flasu.
 3. Diod yn lle te trwy gydol y dydd.

Addurniad o wlser bledren:

 1. Mae 200 gram o bran arllwys litr o ddŵr berw.
 2. Coginiwch am awr, yna draeniwch.
 3. Yfed hanner cwpan cyn prydau bwyd am fis.

Ffurfiau bran o wenith

Yn y siop gallwch ddod o hyd i ddau fath o wenith:

Nid yw prosesu ychwanegol yn destun cangen wedi'i dorri, ond rhaid eu stemio am 25-30 munud cyn ei fwyta. Gellir carthu gwenith gwenithfaen wedi'i arllwys yn syth â llaeth, ei kefir neu ei ychwanegu at y prydau yn ôl eich disgresiwn, ond maent yn aml yn ychwanegu halen, siwgr, ychwanegion bwyd a blas eraill.

Gwrthdrwythiadau i dderbyn bran cochyn

Ymddengys, ar ôl yr holl beth a ddywedwyd uchod, nad yw buddiannau gwenith cangen i'r corff yn annisgwyl. Ond peidiwch ag anghofio bod gan unrhyw gynnyrch wrthdrawiadau, a gall ei gam-drin yn lle'r buddion disgwyliedig wneud llawer o niwed. Gan fod y stumog yn achosi regimen ysgafn mewn rhai achosion, ac mae bran yn fwyd eithaf bras, maen nhw'n cael eu gwahardd pan:

Ni allwch gyfuno'r defnydd o bran â diet isel o galorïau, gan y gall hyn arwain at ollwng y corff a dirywiad cryfder.

Mae Bran yn helpu i glymu a thynnu o'r corff nid yn unig y slag, ond hefyd unrhyw sylweddau, gan gynnwys rhai defnyddiol. Felly, gall eu defnydd hir mewn symiau mawr arwain at hypovitaminosis neu ddiffyg rhai olrhain elfennau.

Ni ddylai'r dos dyddiol yn y diet o gig gwenith i berson fod yn fwy na 30 gram.