Symbolau a symptomau dysbacterosis

Mae dysbacteriosis y coluddyn a'i symptomau yn awgrymu triniaeth, sy'n cynnwys nid yn unig y defnydd o feddyginiaeth, ond hefyd yn ddiet hirdymor.

Symptomau

Arwyddion a symptomau ar gyfer diagnosis a thrin dysbiosis coluddyn. O ochr y llwybr gastroberfeddol, mae'r arwyddion canlynol yn digwydd:

 1. Naws a chwydu.
 2. Diffyg archwaeth.
 3. Blas y metel yn y geg.
 4. Poen yn yr abdomen.
 5. Dolur rhydd neu rhwymedd.
 6. Arogli annymunol o feces.
 7. Flatulence.

Pa symptomau cyffredin ar gyfer dysbiosis ddylai roi sylw i:

 1. Haenau pilenni mwcws a chroen.
 2. Rashes ar y croen, heching.
 3. Cur pen.
 4. Aflonyddwch cysgu.
 5. Gwendid cyson.
 6. Cynyddu blinder.

Rhagnodir atal a thrin dysbacteriosis yn unol â'r symptomau, archwiliad clinigol a chanlyniadau dadansoddiad microbiolegol o feces.

Dysbiosis cyteddol - triniaeth

Rhaid deall bod y clefyd dan ystyriaeth yn codi ar ei ben ei hun. Mae amrywiol glefydau'r system dreulio bob amser yn cyd-fynd â hi:

Yn ogystal, gall achosion o dorri microflora gael eu hachosi gan anhwylderau hormonaidd neu ddiffyg maeth.

Felly, mewn unrhyw achos, triniaeth gymhleth dysbacteriosis hirdymor, sydd â'r nod o ddileu achos gwraidd y clefyd, ac yna - i adfer microflora coluddyn. Mae'r cwrs o drin dysbacteriosis yn cynnwys:

 1. Tynnu pathogenau a sylweddau gwenwynig y maent yn eu heithrio. Yn achos cytrefu gan barasitiaid - triniaeth anthelmintig.
 2. Normalization swyddogaeth y coluddyn a gwagio.
 3. Adfer cydbwysedd microflora, yn ogystal â nifer y macro-a microelements y coluddyn.
 4. Cryfhau imiwnedd.
 5. Cynnal normoflora'r coluddyn mewn cyflwr iach.

Mae triniaeth ddysbacteriosis yn gyflym yn amhosibl, oherwydd, yn gyntaf oll, mae'n ofynnol i adfer microflora unigolyn unigolyn, ac nid yw hyn yn ddigon o gytrefiad artiffisial o lacto a bifidobacteria. Mae angen sicrhau cydbwysedd delfrydol gan heddluoedd y corff ei hun, ac mae hyn yn cymryd amser (hyd at 3 mis) ac yn cydymffurfio'n llwyr â phenodiadau'r meddyg.

Mae dulliau modern a dulliau effeithiol o drin dysbacteriosis yn awgrymu triniaeth o'r fath fesul cam:

Canlyniadau dysbiosis coluddyn: