Clociau wal y plant

Clociau wal - mae hon yn elfen bwysig o'r tu mewn, sy'n perfformio dwy swyddogaeth - yn caniatáu i ni lywio mewn amser ac addurno waliau eich cartref. Hefyd, peidiwch ag esgeulustod y cloc wal yn ystafell y plant, gan y byddant yn helpu'r babi i arsylwi trefn y dydd a datblygu'r arfer o gadw ato yn hŷn. Mae siopau yn cynnig ystod eang o fodelau o glociau wal plant. Modelau poblogaidd iawn gyda delwedd o gymeriadau cartŵn, er enghraifft, cloc wal plant gydag arwr y cartŵn "Cars". Ond yn dal i fod, mae peth a wneir gan ddwylo ei hun bob amser yn agosach i'r galon ac yn llawer rhatach. Rydym yn dod â'ch sylw dau ddosbarth meistr syml ar gyfer cynhyrchu clociau wal plant gyda'u dwylo eu hunain.

Cloc wal ar gyfer plant o brennau tipyn ffelt

Mae'r rhan fwyaf o blant yn hoffi paentio gyda phinnau tipyn ffelt. Ond mae eu bywyd gwasanaeth yn fyr, felly mae'n rhaid i blant brynu rhai newydd yn aml. Rydyn ni'n cynnig cais gwreiddiol o hen brennau ffelt - gwneud iddynt gloc wal hardd ar gyfer ystafell y plant.

Deunyddiau ac offer:

 1. Dadelfynnwch y marcwyr ar y rhan - tynnwch y gefail gyda gwialen a chynhwysydd ar gyfer paent.
 2. Dewiswch ychydig gyda diamedr ychydig yn llai na phen pen.
 3. Mesurwch gyda thâp cannimedr cylchedd y gorchudd plastig a'i rannu'n 12 darn, gan farcio gyda phensil y lle ar gyfer drilio.
 4. Er mwyn atal y cwymp rhag torri, rhowch floc pren o dan y dril. Gwneud 12 tyllau.
 5. Gyda chyllell papur, tynnwch y byrri yn y tyllau.
 6. Rhowch y marcwyr i'r tyllau. Byddant yn dal yn dynn oherwydd bod y tyllau ychydig yn llai mewn diamedr.
 7. Rhowch y mecanwaith cloc yn y caead a marciwch â phenilyn y man lle bydd y saethau'n cael eu cau. Torri twll ar gyfer y saethau. Atodwch y cloc a'r saethau i'r gorchudd.

Wedi'i wneud! Mae clociau wal plant hyfryd o'r fath yn berffaith i fechgyn, meistri ifanc a fydd yn falch o ymuno â'r gwaith.

Cloc wal plant "Tŷ'r Gwanwyn"

Ac mae hwn yn amrywiad o glociau wal plant i ferched, princesses bach.

Deunyddiau ac offer:

 1. Tynnwch fraslun o'r tŷ a'i dorri allan o gardbord.
 2. Gludwch y papur i mewn i fagiau ar waliau'r tŷ yn y dyfodol.
 3. Math arall o bapur gydag addurn yw to'r tŷ.
 4. Gyda phapur plaen a sticeri gyda glöynnod byw a blodau, addurnwch y disg, a fydd yn deialu ar gyfer ein gwylio.
 5. Sicrhewch y disg yng nghanol y tŷ. Ar ôl aros i'r glud sychu, rhowch gylch o gwmpas y cylch.
 6. Mae ffigurau plu o adar yn addurno â rhuban a rhinestones.
 7. Atodwch yr adar i'r cloc.
 8. Ac y cam olaf yw addurniad y cloc gyda blodau brethyn a glöynnod byw.

Yma mae gennym wyliad merch rhamantus, a fydd yn addurniad heb ei raddau ar gyfer ystafell y plant. Ac y fantais bwysicaf yw na wnewch chi dreulio llawer o arian ar ddeunyddiau ar gyfer gwneud yr elfen addurniadol hon ar gyfer meithrinfa, yn wahanol i brynu clociau waliau plant â pharbolau a chog neu hoff wylio eraill mewn siop.