Esgidiau - ffasiwn gwanwyn-haf 2014

Ynglŷn â phwysigrwydd esgidiau ym mywyd y ferch, fe grewyd dynoliaeth ymhell cyn ymddangosiad tai ffasiwn a stylwyr proffesiynol - mae'n ddigon i gofio tynged Cinderella, neu ddiffygion anturiaethau gof Gogol Vakula. Ai dyna pam mae'r merched modern â sylw o'r fath yn dilyn y tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant esgidiau ffasiwn? Gadewch i ni geisio edrych yn agosach ar gasgliadau esgidiau gwanwyn-haf 2014, oherwydd sut arall i ddarganfod pa fathau fydd yn dewis fel offeryn ffasiynol?

Esgidiau ffasiynol i ferched gwanwyn 2014

Y negeswyr cyntaf o ddyfodiad y gwanwyn ddisgwyliedig hir yw esgidiau demi-season a esgidiau ffêr. Mae syniad gwirioneddol yn y sioeau o esgidiau menywod yn cynhyrchu gwelyau stociau gwanwyn-haf 2014. Mae dylunwyr ffantasi yn drawiadol: yma a modelau uchel bron i fyny at y stociau llinell, a gwehyddu cymhleth, a defnyddio mosaig drych, a hyd yn oed esgidiau llaeth. Yn amlwg, byddai'n rhaid i Vakul Rustig gael ei phwysau'n galed, pe bai un yn gorfod gwneud dewis o amrywiaeth mor ddiddorol.

Nid oedd ffasiwn yn esgidiau tymor y gwanwyn-haf 2014 yn syfrdanol - ac ar gyfer y ffitiau-ankles, perforation, mewnosodiadau tryloyw, llusgoedd a gleiniau fel addurn, mae toriadau niferus ac annisgwyl weithiau'n troi y math hwn o esgidiau i mewn i ddarn o gelf awyr fel sandalau agored. Wel, os yw'n well gennych rywbeth mwy ymarferol (ac yn llai costus), yna esgidiau yn arddull y dynion - tuedd esgid arall yn ystod gwanwyn haf 2014. Ar sêr sgwâr neu blatfform isel, nid yw'r esgidiau hyn yn gyfforddus yn unig, ond hefyd nid oes ganddynt y swyn enwog.

Fodd bynnag, roedd arweinwyr diamod ffasiwn yn dangos "esgidiau haf-gwanwyn 2014", wrth gwrs, esgidiau. Ar gyfer y math hwn o ddylunwyr esgidiau ceir nifer o dueddiadau:

  1. Sock miniog. Fe'i cwblhawyd eto gan y podiumau ffasiwn, ac nid yw'n ddamweiniol. Mae esgidiau gyda sêr o'r fath yn edrych yn fenywaidd iawn ac yn ddidwyll. Mae'r gwirionedd ar gyfer y tanceri a'r sandalau yn dal i gadw llai o fraster miniog.
  2. Esgidiau gwen. Ac yn fwy anarferol a diddorol y gwehyddu - y gorau.
  3. Esgidiau tryloyw. Os yn y gorffennol, canfuwyd mewnosodiadau tryloyw yn unig fel cais am wreiddioldeb, yn hyn o beth maent eisoes wedi'u defnyddio yn y rhan fwyaf o'r casgliadau arfaethedig fel tueddiad llawn.
  4. Datrysiadau lliw. Yma, nid yw popeth mor ddiamwys. Mae'r ffasiwn yn esgidiau'r gwanwyn-haf 2014 o ran lliw yn eithaf amrywiol. Ymhlith y ffefrynnau mae lliwiau llachar a pastel, printiau a streipiau blodau, arian ac aur.

Esgidiau ffasiynol i ferched ar gyfer haf 2014

Mae dyluniad sandalau haf y tymor hwn wedi cadw'r prif dueddiadau esgidiau ar gyfer merched o wanwyn haf 2014 - yr awydd am hwylustod ac aflonyddwch. Ac os na ellir galw'r dillad mor boblogaidd â dylunwyr beth bynnag, yna gellir dadlau bod coes benywaidd, wedi'i gludo mewn sandalau ar fras, yn edrych yn fwy na diddorol, efallai na all neb. Yn y tymor hwn, mae dylunwyr ffasiwn yn cynnig gwisgo gwallt gwydr nid yn unig gyda ffrogiau awyr traddodiadol a sarafan, ond hefyd gyda byrddau byr a hyd yn oed breeches. Ond y sandalau ar y llwyfan, er eu bod yn bresennol yn y rhan fwyaf o gasgliadau, ond yn amlwg yn is na'r cynllun gwallt y cynllun cyntaf. O ran y deunydd ar gyfer sandalau, rhoddir blaenoriaeth i'r croen a'r sudd. Ar frig poblogrwydd, croen neidr a chrocodeil. Ac mae'r dylunwyr yn pwysleisio'r pwyslais ar strapiau a gwehyddu'r deunyddiau hyn. Fel addurn - rhubanau a gleiniau, les a mewnosodiadau tryloyw, ac nid plastig traddodiadol, ffwr, rhwyll.

Fel y gwelwch, mae'r ystod ffasiwn a gynigir yn y tymor hwn o esgidiau yn eithaf eang, mae'n parhau i benderfynu ar y dewisiadau a chwrdd â'r dynged yn llawn arfog.