Gwisgo tomato gyda'ch dwylo eich hun

Nid yn yr hydref yn amser prydferth iawn, ond hefyd yr amser o gynnal gwahanol berfformiadau thematig mewn ysgolion a meithrinfa. Fel rheol, mae rhieni yn wynebu tasg anodd - mewn amser eithaf byr i adeiladu gwisgoedd carnifal o lysiau neu ffrwythau ar gyfer cap annwyl. Ynglŷn â sut i wneud siwt eich plentyn o tomato ar eich dwylo eich hun a thrafodir yn ein herthygl.

Sut i gwnïo gwisgo tomato - y ffordd gyntaf

Bydd ein gwisgoedd yn ei gwneud yn ofynnol:

Dechrau arni

 1. Rydyn ni'n troi allan crys T mawr yn y tu allan ac yn cuddio ar y gwaelod gydag un llai, gan ychwanegu yn ôl yr angen.
 2. Mae'n fwyaf cyfleus gwneud hyn ar beiriant gwnïo gan ddefnyddio'r pwyth zigzag.
 3. Rydyn ni'n troi allan crys T mawr ac rydym yn torri ei llewys. Mae'r sleisys yn cael eu troi i mewn ac rydym yn gwnïo llewys y crys-T llai i'r pelen, gan osod plygu ar yr un pryd.
 4. Llenwch y gofod rhwng dau grys-T gyda sintepon neu lenwi addas arall.
 5. Ewch yma yw corff tomato.
 6. O'r teimlad gwyrdd rydym yn torri allan y dail a fydd yn addurno gwddf ein gwisgoedd.
 7. Cuddiwch nhw i'r coler, hefyd wedi'i cherfio o deimlad gwyrdd.
 8. O weddill y llewys crys-T mwy a theimlwyd y byddwn yn gwneud het ar gyfer ein tomato.
 9. Er mwyn gwneud hyn, dim ond i chi dynnu un o'r rhannau o'r sleeve torri gyda edau a'i addurno â dail deimlad gwyrdd.
 10. Yn y diwedd, rydym yn cael gwisgoedd mor wych!

Sut i gwnïo gwisgo tomato - yr ail ffordd

Am y gwisgoedd mae arnom ei angen:

Dechrau arni

 1. Rydyn ni'n troi gwaelod y crys-T y tu mewn ac yn ei pinio â phinnau.
 2. Rydym yn cyflwyno podgibku ac yn ei wneud yn y toriadau tyfu ochr anghywir bob 5-7 cm.
 3. Rydym yn tynnu rhuban denau trwy'r incisions sy'n deillio o hyn.
 4. Tynnwch ben y tâp i'r ochr anghywir.
 5. Torrwch y crys-T llewys
 6. O'r teimlad, rydym yn torri manylion y trwyn, y llygaid, yn gwên ac yn eu gludo ar y crys-T o'r ochr flaen.

Sut i gwnïo gwisgo tomato - y drydedd ffordd

Dechrau arni

 1. Fel mewn achosion blaenorol, nid oes angen patrwm arnom ar gyfer y gwisgoedd tomato hwn. Rydym ond yn cymryd dwy ddarn o frethyn oren neu goch, 50 cm yn ehangach na'r cluniau a'r hyd sy'n cyfateb i'r pellter o'r ysgwyddau i'r cluniau a'u plygu i mewn.
 2. Yna, rydym yn gwnïo'r manylion ar hyd yr ochr, gan roi siâp crwn iddynt ar yr un pryd. Peidiwch ag anghofio gadael seibiau ar gyfer eich dwylo. Rydym yn perfformio gwythiennau ysgwydd.
 3. Rydym yn prosesu pob adran ar y peiriant gwnio gyda phwyth zigzag.
 4. I'r gwddf rydym yn gwnio coler wedi'i wneud o ffabrig gwyrdd, wedi'i cherfio ar ffurf dail.
 5. Ar yr un pryd, rydyn ni'n atodi ychydig ein siwt ychydig, gan osod pryfed o dan y goler. Mae angen i chi wneud hyn yn gyfartal, fel bod y gwisgoedd yn disgyn yn dda, ac nad yw wedi'i chwistrellu.
 6. Nawr mae angen ichi gael plygiadau hardd ar waelod y siwt.
 7. I wneud hyn, trowch ein toriad isaf y tu mewn i mewn a'i roi ar bellter o 1.5 cm, ac yna byddwn yn trosglwyddo'r clog. Gan dynnu pennau'r llin hwn, bydd modd addasu ein siwt gan y ffigur.

Mae gwisgo tomato yn barod!