Hormonau y hypothalamws

Hypothalamus yw un o'r prif organau yn y system endocrin dynol. Mae wedi'i leoli ger gwaelod yr ymennydd. Mae'n gyfrifol am weithrediad cywir y chwarren pituadurol a'r metaboledd arferol. Mae hormonau a gynhyrchir yn y hypothalamws yn bwysig iawn i'r corff. Maent yn peptidau sy'n gyfrifol am wahanol brosesau sy'n digwydd yn y corff.

Pa hormonau sy'n cael eu cynhyrchu gan y hypothalamws?

Yn y hypothalamws mae celloedd nerfol, sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r holl hormonau hanfodol. Fe'u gelwir yn gelloedd niwrosecretoriaidd. Ar adeg benodol, maen nhw'n cael ysgogiadau nerfau afferent, a ddarperir gan wahanol rannau o'r system nerfol. Mae axons o gelloedd neurosecretory yn dod i ben ar bibellau gwaed, lle maent yn ffurfio synapsau axo-vasal. Trwy'r olaf a'r hormonau a gynhyrchir yn cael eu heithrio.

Mae'r hypothalamws yn cynhyrchu liberins ac ystodau - yr hormonau rhyddhau a elwir yn hyn. Mae angen y sylweddau hyn i reoleiddio gweithgarwch hormonaidd y chwarren pituadurol. Statins sy'n gyfrifol am ostwng synthesis elfennau annibynnol, a rhyddianwyr i'w gynyddu.

Hyd yma, mae'r hormonau gorau a astudiwyd o'r hypothalamws:

 1. Gonadoliberines. Mae'r hormonau hyn yn gyfrifol am gynyddu'r nifer o hormonau rhyw a gynhyrchir. Maent hefyd yn cymryd rhan yn y gefnogaeth y cylchred menstruol arferol a ffurfio awydd rhywiol. O dan ddylanwad llawer iawn o lyuliberin - un o'r mathau o gonadoteipiau - dail wyau aeddfed. Os nad yw'r hormonau hyn yn ddigon, gall menyw ddatblygu anffrwythlondeb .
 2. Somatoliberin. Mae angen y hormonau hyn, a gynhyrchir gan y hypothalamws, i ryddhau sylweddau twf. Rhaid iddynt gael eu datblygu fwyaf gweithredol ym myd plentyndod ac ieuenctid. Yn achos diffyg hormon, gall dwarfism ddatblygu.
 3. Corticoliberin. Yn gyfrifol am gynhyrchu hormonau adrenocorticotropic yn fwy dwys yn y chwarren pituitary. Os na chynhyrchir yr hormon yn y swm gofynnol, yn y rhan fwyaf o achosion mae anhwylderau adrenal yn datblygu.
 4. Prolactoliberin. Dylai'r sylwedd hwn yn arbennig o weithgar ddatblygu yn ystod beichiogrwydd a thrwy gydol y cyfnod o lactiad. Mae'r ffactor rhyddhau hwn yn cynyddu'r swm o prolactin a gynhyrchir ac mae'n hyrwyddo datblygiad y dwythellau yn y fron.
 5. Dopamin, melanostatin a somatostatin. Maent yn atal hormonau trofannol a gynhyrchir yn y chwarren pituitary.
 6. Melanoliberin. Yn cymryd rhan mewn cynhyrchu melanin ac atgynhyrchu celloedd pigment.
 7. Tyroliberin. Mae angen i chiysu hormonau ysgogol thyroid a chynyddu thyrocsin yn y gwaed.

Rheoleiddio secretion hormonau'r hypothalamws

Mae'r system nerfol yn ymateb i reoleiddio secretion hormonau. Po fwyaf o hormonau y mae'r chwarren darged yn cael ei gynhyrchu, y secretion llai o hormonau trofannol. Nid yn unig y gall y berthynas hon weithredu'n ddifrifol. Mewn rhai achosion, mae'n newid effaith hormonau'r hypothalamws ar gelloedd sydd wedi'u lleoli yn y chwarren pituitary.

Meddyginiaethau hormonau ar gyfer y hypothalamws

Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Sermorelin. Analog o'r hormon twf naturiol. Fe'i neilltuwyd yn bennaf i blant sy'n rhy fach. Mae'n cael ei wahardd yn ystod beichiogrwydd ac yn ystod llaethiad.
 2. Bromocriptin. Wedi'i ddefnyddio i ysgogi derbynyddion dopaminin postsynaptig. Fe'i rhagnodir ar gyfer ymyrraeth o lactiant.
 3. Okreotid. Gall leihau cynhyrchu hormonau twf ac atal gweithgaredd meinweoedd glandular. Fe'i rhagnodir ar gyfer wlserau a thiwmorau gwaredu.
 4. Rifatiroin. Analog o hormon hypothalamws tiropropin.
 5. Stylamin. Gall leihau'r llif gwaed yn yr organau mewnol, heb effeithio ar y pwysedd gwaed systemig.