Llongyfarchodd Jay Zee Beyonce ar ei ben-blwydd gyda miloedd o gefnogwyr

Heddiw, Medi 4, mae'r actores enwog Beyonce yn dathlu ei phen-blwydd yn 36 oed. Ar yr achlysur hwn, cafodd y enwog ei llongyfarch nid yn unig gan ei gŵr Jay Z, ond hefyd gan ei mam. Gwir, llwyddodd y rapper i wneud y llongyfarch yn llawer mwy effeithiol, oherwydd gweiddodd y geiriau "Happy birthday" o gam y miloedd neuadd lawer yn ystod ei gyngerdd.

Beyoncé a Jay Zee

Llongyfarchiadau gan berthnasau

Nawr yn Philadelphia yw'r ŵyl gerddoriaeth Gŵyl Made In America, ac un o'r artistiaid a roddodd gyngerdd bach oedd Jay Zee. Yn ystod ei araith, gofynnodd y rapper i roi'r gorau i'r gerddoriaeth a dechreuodd weiddi geiriau'r gân "Happy Birthday". Yna dywedodd y canlynol:

"Nawr, hoffwn longyfarch fy ngwraig annwyl Beyonce ar ei phen-blwydd. Ymunwch â mi. "

Cyhoeddiad o Music Choice (@musicchoice)

Ar ôl y geiriau hyn, ffrwydrodd yr neuadd gydag emosiwn. Dechreuodd pawb ganu gyda'u holl hoff gân a llongyfarch yr artist ar ei phen-blwydd. Yn ogystal â Jay Zi, penderfynodd Tina Knowles, mam Beyonce longyfarch y person chwedlonol hwn. Ar ei tudalen yn Instagram, fe wnaeth y dylunydd ffasiwn postio llun iddi hi a'i merch yn ei chyflwyno, gan ysgrifennu o dan y sefyllfa gyffrous iawn o'r cynnwys hwn:

"Dwi ddim yn gwybod pam fod y nefoedd yn rhoi rhodd mor wych i mi. 36 mlynedd yn ôl gen i ferch swynol a drodd yn actores enwog Beyonce. Yn gyffredinol, rwy'n hapus iawn, nid oherwydd mai chi yw'r fenyw mwyaf deallus, dalentog, busnes ac anhygoel yn y byd, ond o'r ffaith fy mod wedi tyfu rhywun, cymedrol, ffyddlon, greddfol, doniol, geni, meddylgar, hael a rhyfeddol yn y byd . Rwy'n falch o'r ffaith eich bod yn ferch i chi ac yn fy ngwneud i fam. Rwyf wrth eich bodd yn fawr iawn! Unwaith eto, pen-blwydd hapus! ".
Tina Knowles a Beyonce
Darllenwch hefyd

Astudir ffenomen Beyonce yn y brifysgol

Mae'r Billboard, sy'n arbenigo mewn cerddoriaeth, yn y flwyddyn honno o'r enw Beyonce "Artist of the Millennium". Yn ogystal, gall y gantores ymfalchïo â phresenoldeb mwy na 20 o ffigurau Grammy yn y cartref, ac yn ôl arolygon cymdeithasegol, mae Beyoncé yn un o berfformwyr mwyaf poblogaidd ein hamser. Dyna pam penderfynodd Prifysgol Copenhagen astudio ffenomen y canwr ac mae'n cynnig cwrs i fyfyrwyr o'r enw "Beyonce, gender and race". Fel y dywed cynrychiolydd yr adeilad academaidd, Eric Steynskog, bydd y cwrs yn seiliedig ar ddadansoddi caneuon a chlipiau'r canwr. Yn ogystal, bydd rhyw, hil a rhywioldeb yn cael eu hystyried yn Beyoncé, gan nad yw ffeministiaeth "Ddu" Sgandinafia yn hysbys iawn. Yn ôl y sefydliad addysgol hyd yma, ymgeisiodd tua 80 o bobl am ddarlith am yr artist.

Beyonce