Gwestai yn Oman

Cyn i chi fynd ar wyliau yn Oman , mae gan lawer o deithwyr ddiddordeb yn y cwestiwn o ba westy i'w dewis. Mae dosbarthiad seren gwestai lleol yn cyfateb i safonau byd-eang. Mae ansawdd y gwasanaethau yma ar lefel uchel, er bod y gwasanaeth ychydig yn is na chyflwr cyfagos yr Emiradau Arabaidd Unedig .

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gwestai yn Oman

Cyn i chi fynd ar wyliau yn Oman , mae gan lawer o deithwyr ddiddordeb yn y cwestiwn o ba westy i'w dewis. Mae dosbarthiad seren gwestai lleol yn cyfateb i safonau byd-eang. Mae ansawdd y gwasanaethau yma ar lefel uchel, er bod y gwasanaeth ychydig yn is na chyflwr cyfagos yr Emiradau Arabaidd Unedig .

Gwybodaeth Gyffredinol am y Gwestai yn Oman

Ar hyn o bryd, mae'r wlad yn mynd ati i adeiladu gwestai, a fynychir gan y cwmnïau enwog Sheraton, Hyatt a IHG. Amcangyfrifir y rhan fwyaf o'r sefydliadau hyn yn 4 a 5 sêr, ac weithiau yn 6. Gyda llaw, adlewyrchir y fath ddosbarthiad yn unig yng nghost y nifer, ac nid ar ansawdd y gwasanaethau a ddarperir.

Fodd bynnag, mewn rhai gwestai nid yw lefel y gwasanaeth bob amser yn bodloni'r sgôr seren a nodwyd. Fel arfer, mae pris y llety yn cynnwys brecwast yn unig, a rhaid archebu cinio a chinio am bris eithaf uchel.

Nodweddion gwestai lleol

Wrth ddewis lle i ymlacio , rhowch sylw i'r pwyntiau canlynol:

 1. Pŵer. Mewn rhai gwestai yn Oman, darperir bwyd cynhwysol. Mae'r gwasanaeth hwn yn wahanol i'r system debyg yn yr Aifft a Thwrci. Gall gwesteion fwyta yma 3-5 gwaith y dydd, ond nid drwy'r amser. Mae twristiaid alcohol sy'n byw mewn gwesty arbennig yn cael eu gwasanaethu yn unig ar gyfer cinio ar ôl 19:00. Yng ngweddill yr amser, rhaid prynu alcohol am gost ychwanegol. Mae'n wahardd mynd i mewn i sefydliadau arlwyo cyhoeddus mewn dillad traeth, ac mae ysmygu yn bosibl yn unig mewn ystafelloedd preifat, os na chânt eu dosbarthu fel rhai nad ydynt yn ysmygu.
 2. Gwyliau traeth Yn Oman, mae'r rhan fwyaf o dwristiaid yn dewis gwestai mewn 4 neu 5 sêr, oherwydd eu bod wedi'u lleoli ar arfordir y môr. Mewn sefydliadau o'r fath, darperir yr holl amodau angenrheidiol ar gyfer y gweddill mwyaf cyfforddus. Mae gan rai gwestai eu traethau eu hunain, gyda'r 10m olaf o'r diriogaeth sy'n eiddo i'r wladwriaeth. Ar uchder y tymor, mae'n eithaf llawn, weithiau nid oes digon o le i westeion.
 3. Adneuo. Mae bron i bob gwesty wrth setlo gyda thwristiaid yn derbyn blaendal o $ 100-180 y dydd. Ar ôl troi allan, dychwelir y swm sy'n weddill mewn arian lleol. Os ydych chi'n archebu gwesty yn Oman ymlaen llaw, nodwch y gall rhai ohonynt fod â chefnogaeth fisa (er na fydd yn anodd ei gael yn y ffordd arferol).
 4. Opsiynau tai. Yn y wlad, gallwch rentu bythynnod bach, gwestai, tai a chartrefi gwyliau am unrhyw gyfnod. Mae cost y llety yn dechrau o $ 25 y noson. Yn Oman mae sefydliadau o weithredwyr gwesty rhyngwladol mawr Crowne Plaza, Inter Continental, Park Inn, Radisson a'r grŵp Arabaidd Rotana.

Gwestai gorau ym mhrifddinas Oman

Mae Muscat yn ganolfan fasnachol, economaidd a gwleidyddol y wlad, yn ogystal â chyrchfan boblogaidd. Bydd twristiaid yn dod o hyd i westai ar gyfer pob blas: o opsiynau cyllideb i sefydliadau pum seren ffasiynol. Mae'r gwestai mwyaf poblogaidd ym mhrifddinas Oman ar arfordir y môr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Gwesty Al Falaj - amcangyfrifir bod y sefydliad yn 4 seren. Mae canolfan ffitrwydd, jacuzzi, teras haul a desg deithiol.
 2. Tulip Inn Muscat - mae gan y gwesty ystafelloedd teulu, neuadd wledd, ystafell bagiau. Mae gwasanaethau rhentu a sych glanhau ceir ar gael hefyd.
 3. Gwesty a Apartments Penwythnos - Mae'r gwesty yn cynnig dewislen arbennig o blant a diet, ystafelloedd priodasol a pharcio preifat.
 4. Mae Shangri-La Barr Al Jissah (Shangri-La) yn westy pum seren yn Oman, sydd â 12 o fwytai, sba, gwasanaethau tylino, traeth preifat a phwll nofio panoramig.
 5. Crowne Plaza Muscat - mae gan y sefydliad teras haul, yr ardd a'r rhyngrwyd. Mae'r staff yn siarad 6 iaith.

Gwestai yn Salalah

Yn y ddinas hon fe'u hadeiladir fel tai gwestai cyllideb, a gwestai pum seren moethus. Mae'r mwyafrif o'r sefydliadau wedi'u lleoli ar y traeth ac yn cynnig ystafelloedd clyd ar gyfer aros cyfforddus, yn ogystal â darparu gwasanaethau VIP. Y gwestai mwyaf poblogaidd yng nghyrchfan Salalah yw:

 1. Gwesty Gerddi Salalah - yma fe welwch barbeciw, wasg trowsus a chyfleusterau i bobl ag anableddau.
 2. Crowne Plaza Resort Salalah - mae gan ystafelloedd modern teledu lloeren, aerdymheru, minibar a gwneuthurwr coffi.
 3. Resort Beach Beach - Gall ymwelwyr ddefnyddio'r lolfa gymunedol, storio bagiau a desg taith.
 4. Muscat International Hotel Plaza - mae gan y sefydliad ganolfan ffitrwydd, pwll nofio a bwyty. Mae'r ystafelloedd yn cael eu glanhau bob dydd.
 5. Apartments Furnished Jawharet Al Kheir - fflatiau gydag ystafelloedd ar wahân ac ardal eistedd gyffredin.

Gwestai yn Musandam

Mae'r rhanbarth hwn wedi'i hamgylchynu gan ystodau mynydd ac yn cael ei olchi gan Afon Hormuz. Mae'r gyrchfan yn enwog am ei golygfeydd syfrdanol, a elwir hyd yn oed yn "Ganolog Asia Norwy ". Y mwyaf poblogaidd yma yw gwestai o'r fath:

 1. Mae Atana Musandam Resort yn westy modern pedair seren sy'n edrych dros y môr. Mae gan diriogaeth gyfan y gwesty ar y rhyngrwyd, mae yna bwll nofio a chanolfan ffitrwydd.
 2. Six Senses Zighy Bay - cymhleth gwesty gyda byngalos eang. Mae'r holl ystafelloedd wedi'u haddurno mewn arddull genedlaethol. Mae yna ardal fwyta preifat, ystafell tylino a hyd yn oed seler win.
 3. Mae Atana Khasab Hotel yn cynnig gwasanaeth gwennol, neuadd wledd a theras haul. Mae'r staff yn siarad 5 iaith.
 4. Diwan Al Amir - mae'r bwyty'n gwasanaethu Omani a llestri rhyngwladol. Mae ystafell bagiau, golchi dillad a pharcio.
 5. Khasab Hotel - rhoddir offer rhent i ymwelwyr ar gyfer pysgota, deifio a snorkelu. Mae yna ystafell chwarae i blant hefyd.

Gwestai yn Sohar

Mae hon yn ddinas borthladd hynafol, a ystyrir yn lle geni Sinbad-Mariner. Derbyniodd y ddinas ei enw gan ŵyr-ŵyr y cymeriad beiblaidd, sef enw bin Sohar bin Adam, Sam Bin Noi. Mae'r gyrchfan yn enwog am ei farchnad fawr a'i gaer hynafol. Gallwch chi aros yn Sohar mewn gwestai o'r fath:

 1. Crowne Plaza Sohar - yn y sefydliad mae gampfa, sba, sawna, bowlio a 2 lys tenis, sydd wedi'u goleuo'n llawn.
 2. Gwesty tair seren yw Al Wadi Hotel lle mae gwesteion yn cael ystafell karaoke, ystafell biliards a chlwb nos. Mae'r staff yn siarad Arabaidd a Saesneg, yn ogystal â Hindi.
 3. Radisson Blu Hotel Sohar - gall ymwelwyr ddefnyddio'r twb poeth, pwll nofio a theras haul.
 4. Gwesty Sohar Beach - mae'r gwesty wedi'i leoli ar y traeth ac mae'n cynnwys 86 o ystafelloedd modern. Mae'r bwyty'n gwasanaethu prydau rhyngwladol ac Omani.
 5. Gwesty'r Royal Gardens - ar gyfer ymwelwyr, gwasanaeth gwennol, gwasanaethau haearn a glanhau. Mae yna le parcio ac ystafell bagiau.

Cyflwyniad i westai a llety Dhahiliyah

Mae'r anheddiad yn rhan ogleddol Oman. Gallwch aros yn y ddinas yn y gwestai hyn:

 1. Gwesty Al Diyar - ystafelloedd hypoallergenig, bwyty, parcio a storio bagiau.
 2. Golden Tulip Nizwa Hotel - mae gan y sefydliad 2 far, bar hookah a bwyty. Gall ymwelwyr ddefnyddio'r ganolfan ffitrwydd a'r sawna.
 3. Hospitality Inn Al Misfah - gwesty a adeiladwyd ar ffurf hen ysbyty Omani. Mae gan ffasâd yr adeilad ffenestri bach, nid oes digon o welyau ac ar y rhyngrwyd.