Ymadawiadau i blant

Mae ymosodiadau yn un o'r hoff weithgareddau i blant oherwydd y ffocws cystadleuol a'r gweithgaredd modur. Mae rasiau diddorol ar gyfer plant yn hawdd eu paratoi: ar gyfer hyn mae angen isafswm o restr (peli, cylbiau, ciwbiau, racedi) arnoch chi, ac wrth gwrs, cyfranogwyr gweithredol gyda chefnogwyr.

Anelir ail-dâl ar gyfer plant cyn ysgol:

Relay Babi

Gellir cynnal rasys rasio chwaraeon i blant y tu allan a'r tu mewn, y prif beth yw caniatáu i'r lle symud yn rhydd.

 1. "Kangaroo . " Mae'r cyfranogwyr yn symud gyda'r bêl rhwng y coesau i'r pwynt cyfeirio ac yn ôl.
 2. "Y Beast" . Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn y timau yn troi'n anifeiliaid: y cyntaf mewn gelynion, yr ail mewn gelynion, y drydedd mewn llwynogod a thrwy orchymyn symud, gan efelychu'r anifeiliaid un ar y tro.
 3. "Arrows" . Mae capteniaid o dimau yn sefyll gyda chylchoedd wedi'u codi uwchben eu pennau, lle mae cyfranogwyr yn eu tro yn ceisio cael peli.
 4. "Truciau" . Rhaid i bob cyfranogwr ddod â'r corff (wedi'i blygu yn y dwylo cylch) i'r targed o dri peli (gallwch chi gael diamedrau gwahanol) ac yn ôl.
 5. "Tri nerth" . Mae arweinwyr yn rhoi cylchdro a rhaff sgipio pellter o 10 m o'r cyfranogwyr. Rhaid i'r cyfranogwr cyntaf redeg i'r rhaff a neidio 3 gwaith, yr ail - yn rhedeg i'r gylch ac yn neidio 3 gwaith.
 6. "Y bêl ar y racedi . " Mae'r cyfranogwr yn rhoi'r bêl ar y racedi ac yn ceisio ei gario i'r nodnod ac yn ôl.

Relay Gaeaf

Yn y gaeaf, gall y rasys rasio ar gyfer plant gael eu arallgyfeirio gyda chymorth offer gaeaf: sledges, lympiau eira, esgidiau.

 1. "Snowball . " Cyfranogwyr am bêl eira rholio.
 2. "Targed symudadwy . " Tasg y cyfranogwyr yw saethu cymaint o bêl â phosibl ar y rhaff.
 3. "Merry Race" . Mae'r oedolyn o bob tîm yn troi yn ei dro i'r cyfranogwyr i'r nodnod ac yn ôl ar y sleigh.
 4. "Fortress" . Mae'r cyfranogwyr yn cymryd tro i fowldio badiau eira ac adeiladu twr.

Ymadawiadau plant a rhieni

Mae plant yn ei hoffi pan fydd eu rhieni yn cymryd rhan mewn cystadlaethau. Gall ffocysau rasio ar gyfer plant a rhieni gael eu ffocysu a'u cynnal yn thematig ar noswyl Diwrnod Defender y Fatherland neu Ddydd y Fam.

 1. "Y cerbyd . " Mae rhieni yn cysylltu eu dwylo ar ffurf "seddi" ac yn cario'r plant i'r lle bwriedir. Y tîm sy'n ennill buddugoliaeth gyflymach.
 2. "Adeiladwyr" . Mae Mom yn rhoi ciwbiau i blentyn sy'n cario ciwbiau i dad adeiladu. Dad yn adeiladu tŵr. Mae'r un sydd â'r tŵr uchaf yn ennill.
 3. "Torri pysgod . " Mae tad yn cymryd y plentyn gan y coesau, mae'r plentyn yn mynd i mewn i'w freichiau ac yn symud i'r cyrchfan.
 4. "Cynhaeaf" . Mae dad gyda basged yn pellter oddi wrth ei dîm ac yn dal peli, sy'n cael eu taflu gan y plentyn a'r fam yn eu tro. Er mwyn pennu'r enillydd, dylai chwaraewyr daflu'r un nifer o beli, y mae'r tîm yn ennill, y mae eu tad "yn casglu mwy o gynhaeaf".