Lotyn Acne - sut i ddewis cynnyrch gorffenedig neu ei wneud eich hun?

Mae lotion o acne yn arsenal pob cynrychiolydd hunan-barch y rhyw deg. Defnyddir yr offeryn hwn i fynd i'r afael ag acne a brechiadau eraill o wahanol wreiddiau. Bydd lotion o ansawdd addas yn helpu i gael gwared ar y brech nid yn unig, ond hefyd y cochyn sy'n parhau ar ôl hynny.

Lotion i'r wyneb - beth ydyw?

Mae gwahanol ffordd yn cyflawni swyddogaethau rhagorol. Mae lotion ar gyfer golchi ar gyfer croen problem, er enghraifft, wedi gweithredu gwrthlidiol ac antibacterol, yn soothes yr epidermis ac yn lleddfu cochni. Mae rhai o'r cynhyrchion hefyd yn cynnwys cydrannau sy'n helpu i gyflymu adfywio. Oherwydd hyn, mae croen yr wyneb yn cael ei hadfer yn fuan ar ôl y breichiau.

Mae lotion gwrthlidiol yn cael eu hargymell o bryd i'w gilydd i ail-wneud gyda glanhau. Mae hyn i sicrhau nad yw'r pores yn cronni baw a gronynnau epidermis marw. Fel arall, o ganlyniad i rwystro, gall llid ddechrau. Peidiwch â phoeni yn y bagiau cosmetig a'r lotion, gan gau'r pores neu'r rheini sydd â chaflu.

A yw lotyn acne yn helpu?

Gyda nifer o ymyriadau, mae nifer fawr o ferched a menywod modern yn dioddef. Iddynt, mae lotion wyneb ar gyfer acne yn iachawdwriaeth go iawn. Mae cynnyrch o ansawdd yn sychu'r croen, yn ei ddiheintio, yn dileu llid. Y prif beth i ddeall nad yw'r lotyn acne yn addas ar gyfer cael gwared ar y colur ac mae'n annymunol i'w ddefnyddio i lanhau epidermis iach. Y peth gorau yw ei wneud ar ôl golchi i le casglu brechod.

Mae'n bwysig cofio nad yw lotion acne yn sosban, a gall rhy drwch fod yn aneffeithiol. Mae acne solitaidd hefyd yn ateb da am y tro cyntaf. Yn bennaf, bwriedir i'r loteri gael eu defnyddio eto, ond ar ôl un weithdrefn bydd ymddangosiad yr wyneb yn gwella - bydd y cochyn yn gostwng, ni fydd y pimplau yn llai amlwg.

Lotion i'r wyneb - cyfansoddiad

Paratoir nifer o baratoadau ar sail perocsid benzoyl. Mae gan y sylwedd hwn effaith gwrthficrobaidd. Gyda brech o darddiad ffwngaidd, mae triclosan yn gwneud yn dda. Mae lotion da ar gyfer croen problem yn cynnwys dŵr ac alcohol. Mae rhai gweithgynhyrchwyr yn ychwanegu sylffwr i'w cronfeydd, gan ei bod yn cael gwared ar llid yn effeithiol. Weithiau, yng nghyfansoddiad yr hylif glanhau, gallwch chi gwrdd â:

Lotion acne fferyllol

Cyn prynu unrhyw hylif, fe'ch cynghorir i ymgynghori ag arbenigwr. Bydd y meddyg yn helpu i benderfynu ar y math o groen, natur y brechiadau, eu tarddiad a bydd yn dweud pa offer fydd yn fwy effeithiol. Mae hyn yn bwysig, oherwydd bod amrywiaeth o ddaliadau o acne yn y fferyllfa ar groen pob person yn gweithredu yn eu ffordd eu hunain, a sylwedd sy'n berffaith yn cyd-fynd ag un, gall y llall wneud niwed mawr.

Lotion o propeller acne

Fe'i datblygwyd yn benodol ar gyfer gofalu am y croen problem. Mae'n lotion o acne gyda zincidone, sy'n gweithredu'n gyflym iawn. Mae'r cynnyrch yn helpu i normaleiddio'r cydbwysedd braster yng nghelloedd yr epidermis. O ganlyniad, mae'r croen yn cael ei lanhau, a dinistrio'r holl ficro-organebau pathogenig a all ei niweidio. Loson Propeller o acne yn atal ymddangosiad tiwbiau newydd, yn ailwampio'r epidermis, yn cyd-fynd â'i thôn a'i gwead. Defnyddir hylif yn ôl yr angen.

Lotion o acne Clearwater

Mae'r offeryn hwn yn cael ei baratoi yn ôl rysáit hynafol, oherwydd fe'i gelwir yn Ayurvedic. Lotion yn erbyn acne Mae'r glanhau'n cynnwys cydrannau naturiol:

Diolch i gyfuniad cytbwys o'r cydrannau hyn, mae'r hylif yn gweithredu'n ysgafn - heb amlygu'r corff i lwythi ychwanegol - ac ar yr un pryd yn effeithiol. Mae lotion o Acne Cleanser yn addas ar gyfer pob math o groen. Gellir ei ddefnyddio'n ddiogel ar gyfer golchi bob dydd a hyd yn oed i lanhau wyneb colur. Er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl, argymhellir defnyddio hufen Clarvin ochr yn ochr â'r lotion.

Lotion o acne Clerasil

Mae'r glanhau'n gweithredu'n gyflym. Lotion ar gyfer croen problem yr wyneb Mae Klerasil yn dileu braster croen dros ben, yn culhau'r pores, yn dinistrio micro-organebau pathogenig. Daw'r newidiadau cadarnhaol cyntaf yn amlwg yn llai na diwrnod ar ôl cymhwyso'r sylwedd. Ymhlith pethau eraill, mae'r lotion salicylic hwn o acne yn glanhau'r epidermis o gelloedd marw, yn lleddfu llid a masgiau hyperemia. Ni argymhellir cymhwyso Clarysil ar y croen o gwmpas y llygaid. Ar ôl ei gymhwyso, does dim angen i chi ei olchi.

Lotion o pimples Yves Rocher

Mae croen problem yn gofyn am fwy o sylw iddo'i hun. Mae'n rhaid ei lanhau'n rheolaidd ac yn diddyfnu'n ysgafn. Yn ogystal, mae angen amddiffyniad cyson ar yr epidermis problemus. Gall gofal cymhleth ddarparu llanhau glanhau yn erbyn acne Yves Rocher. Mae'r asiant yn gweithredu'n effeithiol oherwydd cyfuniad llwyddiannus o gynhwysion gweithredol wrth ffurfio. Mae echdynnu Aloe vera yn soothes yr epidermis, ac asid salicylic yn sychu llid, yn ymladd haint. Mae'r lotion yn dinistrio'r sydd ar gael ac nid yw'n caniatáu ymddangosiad acne newydd.

Lotyn acne yn y cartref

Nid oes rhaid i chi boeni os na allwch brynu cynnyrch brand drud. Ni ellir paratoi lotion llai effeithiol ar gyfer pimples ac acne gartref gyda'u dwylo eu hunain. Mae llawer o amser nad yw'n cymryd, a bydd canlyniad y defnydd yn foddhaol os gwelwch yn dda. Cymerwch, er enghraifft, lotyn gyda retinol o acne. Fe'i paratowyd trwy ychwanegu ychydig o ddiffygion o fitamin A i'r broth chamomile-calendula. Gallwch wipio'r wyneb hwn hyd at 5 gwaith y dydd gyda meddyginiaeth o'r fath.

Lotion ciwcymbr o acne

Gallwch ei brynu yn y fferyllfa, ond mae'n llawer mwy dymunol i goginio'ch hun. Y prif gyflwr - peidiwch ag anghofio bod bywyd silff byr yn y lotion ciwcymbr cartref ar gyfer yr wyneb rhag acne. Ar ôl cwblhau ei eiddo defnyddiol y llysiau yn diflannu, ac mae'n peidio â bod yn effeithiol. Mae'n well paratoi'r feddyginiaeth mewn darnau bach a'i storio yn yr oergell am ddim mwy na dau ddiwrnod.

Lotion ciwcymbr o acne

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Mae ciwcymbr yn croesi ar grater mawr.
 2. Arllwyswch y màs llysiau gydag alcohol a throsglwyddo'r lotyn yn y dyfodol i mewn i gynhwysydd gyda chaead tynn.
 3. Ar ôl pythefnos o straen a gwanhau gyda dŵr.
 4. Gallwch chi sychu'ch wyneb gyda'r lotyn sy'n deillio o ddydd i ddydd.

Lotion o acne o ddeilen lawrl

Defnyddiwyd sbeis yn hir mewn coginio, cyn iddi ddechrau rhoi sylw i harddwch. Mae'r dail bae yn dda ar gyfer ei eiddo gwrthocsidiol. Yn ogystal, mae'r cynhyrchion a baratowyd ar ei sail, yn tynhau'r croen ac yn ymestyn ei ieuenctid. Os byddwch chi'n defnyddio lotion o'r dail bae allan, bydd metaboledd intracellog yr epidermis yn gwella.

Lotion o acne o ddail bae - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Mae Laurel yn llenwi â dŵr
 2. Rhowch y lotyn yn y dyfodol ar y stôf a'i gadw ar wres isel.
 3. Ar ôl y cymysgedd bwlch, aros nes bod ei rif yn cael ei leihau dair gwaith.
 4. Gwyliwch y lotion a'i ddefnyddio i sychu'r croen.

Lotion o pimples gyda levomitsetinom

Dylech fod wedi sylwi bod y sylwedd hwn yn rhan o'r rhan fwyaf o gyffuriau a gynlluniwyd i ymladd acne. Er bod cynhyrchion fferyllfa gyda levomitsetinom ac mewn categori pris fforddiadwy, maent yn aml yn cael eu disodli gan gymalogion cartref. Mae yna lawer o esboniadau ar gyfer hyn. Y prif ddadl "am": mae lotion cartref yn rhad ac o ansawdd gwell. Mae llawer yn dadlau bod yr atebion cartref yn helpu i frwydro yn erbyn y frech hyd yn oed yn well na'r brand drud.

Loteri acne effeithiol gyda levomitsetinom

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

 1. Caiff yr holl gydrannau eu cyfuno mewn un blaidd ac yn gymysg yn drylwyr.
 2. Arllwyswch y màs sy'n deillio i mewn i gynhwysydd gyda chaead dynn.
 3. Cyn ei ddefnyddio, rhaid ysgwyd y lotion.

Lotion gorau gwrth-acne

I enwi ychydig o offer da, mae'n anodd. Mae gwahaniaethau gwahanol ar gyfer pob organeb yn gweithredu yn eu ffordd eu hunain. Er mwyn dewis meddygaeth addas, mae angen ichi ystyried sawl ffactor:

 1. Y rheswm dros ymddangosiad acne. Os yw'r brech yn ganlyniad i ehangu gormodol y pores, bydd angen arian arnoch a all eu culhau. Caiff acne a achosir gan haint ei drin â hylifau sy'n cynnwys cydrannau gwrthfacteriaidd.
 2. Alergedd. Dylai pobl sydd â'r broblem hon ddewis lotion hypoallergenig.
 3. Math o groen. Dylai colur gyfateb yn llwyr iddo. Fel arall, bydd hyd yn oed y lotion acne gorau naill ai'n ddiwerth neu'n achosi niwed.
 4. Cyfansoddiad. Mewn cynhyrchion o ansawdd, ni ddylid cynhyrchu cynhyrchion olew olew, ychwanegion synthetig a blasau artiffisial.

Ni ddylai lotion effeithiol bopiau clog. Mae diffyg ocsigen yn arwain at ddirywiad yr epidermis, lledaeniad pimplau ar arwynebau mawr. Mae colur da yn gweithio mewn modd cymhleth, ond mae angen i chi ei wneud am sawl diwrnod neu wythnos - yn dibynnu ar gyflwr y croen. Er mwyn cynyddu effeithiolrwydd y cyffur, nid yw'n brifo cadw at faeth priodol.

Dewiswch yr un lotion da y gallwch chi o restr o'r fath o gyffuriau: