Mae Kara Delevin a Paris Jackson yn cadarnhau eu rhamant lesbiaidd gyda mochyn angerddol

Mae sibrydion am fwy na chysylltiadau cyfeillgar agos rhwng Kara Delevin a Paris Jackson wedi bod yn mynd am amser hir. Mae'n ymddangos bod y merched yn diflasu gyda gêm y gath a'r llygoden a phenderfynwyd datgan eu hunain fel cwpl ...

Dawns Diddorol

Ar ddydd Iau, cafodd Kara Delevin 25 oed a Paris Jackson 19 oed ar ddyddiad dwbl gyda Macaulay Kalkin a'i gariad. Aeth cwartet cyfeillgar i'r cinio yn stiwdio Carlito yn West Hollywood, lle cawsant eu ffotograffio gan y paparazzi.

Kara Delevin a Paris Jackson, Macaulay Culkin a Brenda Song

Ar ddiwedd y noson, aeth cyplau bodlon ac ymlacio i mewn i'r stryd a pharhau â'u hwyl. Penderfynodd merch Michael Jackson a'r model uchaf enwog, a ddaeth yn seren y sgrin, i ddawnsio'r waltz ar y traed. Gwahodd Kara, chwarae rôl y cavalier, Paris i ddawnsio.

Daeth y pen draw i fyrfyfyrio'r enwog yn hugiau a mochyn.

Chwaraeon yn y gwely

Ar y diwrnod arall, treuliodd Paris a Kara noson agos gartref yn y tŷ Paris, a dywedasant wrthynt amdano yn Instagram, ar ôl cyhoeddi nifer o luniau a fideos. Arddynt, mae harddwch, yn gorwedd yn y gwely, yn bwydo'i gilydd gyda mefus a gwyliwch y ddrama lesbiaidd "Carol" gyda Rooney Mara a Cate Blanchett.

Kara Delevin yn ymweld â Paris Jackson
Darllenwch hefyd

Dwyn i gof Cwrdd â DeLevin a Jackson yn y Gwobrau MTV Movie yn Los Angeles ym mis Mai y llynedd, ac fe'i gwelwyd gyntaf gyda'i gilydd mewn clwb nos Dalston ym mis Tachwedd. Ers hynny, maent yn treulio llawer o amser gyda'i gilydd. O gofio nad oedd Kara, a oedd yn rhan o'r canwr Annie Clark, na Paris, a oedd yn taflu'r cerddor Michael Snoddy, wedi cael perthynas ddifrifol ers tro, cododd y sôn am nofel y harddwch yn syth a dod o hyd i gadarnhad.