Pa mor gywir yw gosod teils?

Teils yw'r deunydd gorffen gorau ar gyfer ystafelloedd sy'n wynebu lleithder uchel. Yn ddiweddar, mae llawer o gymysgeddau glud wedi ymddangos ar y farchnad, gan eich galluogi i gludo'r teils eich hun mor gyflym a chyfleus â phosibl. Ystyriwch sut i osod teils yn gywir ar waliau a lloriau.

Offer a deunyddiau angenrheidiol:

Pa mor gywir yw gosod teils llawr?

 1. Rhaid i'r wyneb sy'n wynebu fod yn wastad, yn lân. I wneud hyn, mae angen i chi dorri'r garw, gwactod a'i ddiffyg â phibell a glanedydd.
 2. Er mwyn i'r llawr edrych mor gymesur â phosib, mae angen dechrau'r teils yn gywir. Gwnewch farciau i gadw cyn lleied â phosibl o ddarnau sgrap. Tynnwch linell yn berpendicular o ganol y trothwy i'r wal gyferbyn. Ar y cyfan, mae'r rhes gyntaf wedi'i osod.
 3. Tynnir llinell perpendicwlar ar hyd ymyl allanol y teils olaf.
 4. Ar groesffordd y ddwy linell, gosodir y teils cyntaf. I wneud hyn, paratowch yr ateb gludiog yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Defnyddir yr ateb i'r llawr gyda throwel.
 5. Mae'r wyneb yn cael ei leveled gyda throwel wedi'i daflu.
 6. Mae'r cymysgedd yn cael ei gymhwyso i gefn y teils.
 7. Teils yn ffitio i groesffordd llinellau.
 8. Mae'r teils yn cael ei leveled gyda tapio hawdd morthwyl rwber.
 9. Rhoddir croes yng nghornel y teils.
 10. Felly, gosodir cyfres gyfan. Caiff ei uchder ei wirio gan ddefnyddio rheol rheolwr.
 11. Yn yr un modd, gosodir y gyfres sy'n weddill. Rheolir cywirdeb gan y lefel a'r rheol.
 12. I wneud tocio, mae angen i chi amlinellu'r llinell dorri.
 13. Gosodwch y teils ar beiriant torri teils. Gwnewch gyllell ar hyd llinell y toriad. Gwasgwch ar ymyl y teils ac mae'n diflannu.
 14. Gellir gwneud yr un peth â theils trydan.
 15. Os oes angen, torrwch y llinell grwm ar hyd ei gyfuchlin, tynnir y llinell gyda nodwydd torri. Mae'r rhan fwyaf yn cael ei dorri gyda thorwyr teils. Yna mae'r ymylon yn cael eu lledaenu gyda gefail.
 16. Mae'r bwrdd sgertio wedi'i osod.
 17. Mae'r gwythiennau'n llawn grout.
 18. Ar ôl ychydig, caiff gweddill y grout ei dynnu â sbwng llaith.
 19. Mae'r llawr wedi'i orffen.

Pa mor gywir yw gosod teils wal?

 1. Yn gyntaf, bwriedir gosod teils wal. Sgriwio'r canllaw ar uchder yr ail res. Mae'r pwythau'n cael eu tynnu yn ôl y rheolwr a'r lefel.
 2. Caiff y wal ei enwi ddydd cyn ei osod. Mae'r glud yn cael ei gymhwyso i'r wal gyda sbatwla yn gyntaf gydag ochr fflat.
 3. Mae glud gormod yn cael ei dynnu gan ochr dogn y sbatwla.
 4. Mae'r teilsen gyntaf yn gorwedd yn fanwl ar y marciau ar y wal, mae dwylo'n cael ei wasgu.
 5. Gosodir croesau a gosodir y rhes gyfan. Caiff cydraddoldeb y gyfres ei wirio gan ddefnyddio'r rheol.
 6. Mae'r llinell dorri wedi'i farcio. Torrwch y teils gyda theils. Mae'r ail res wedi'i orffen.
 7. Er mwyn torri allan y tyllau, mae'r teils yn cael ei farcio, caiff y tyllau eu torri gan ddefnyddio dril bach, sgriwdreifer a phapur tywod.
 8. Gludwch y teils ar y rhes nesaf.
 9. Yng nghorneli'r teils mae gorgyffwrdd.
 10. Caiff y canllaw ei dynnu a chaiff y rhesi isaf a phob rhes uwch eu pentyrru. Yng nghorneli allanol y gornel plastig glud.
 11. Rhennir y gwythiennau a'r gorffeniad wedi'i orffen.
 12. Pan osodir yn briodol, gall y teilsen ddal am ddegawdau a chadw ei ymddangosiad esthetig gwreiddiol.