Sut i ddysgu gwisgo'n hyfryd?

Mae'r cypyrddau yn llawn, ond does dim byd i'w wisgo? Peidiwch â chael eich annog. Mae'r broblem hon ar gyfer y rhan fwyaf o fenywod. Y rheswm dros anhwylder o'r fath yw un - nid yw pawb yn gwybod sut i ddewis dillad stylish na fyddant yn cronni yn y closet ers canrifoedd, ond byddant yn helpu i newid y ddelwedd bob dydd a'i ategu gydag ategolion hardd. Peidiwch â rhuthro i gysylltu â stylwyr. Gallwch ddod o hyd i'ch arddull eich hun ymysg cefnfor dillad gwahanol ar eich pen eich hun. Y prif beth yw gwrando ar gyngor defnyddiol.

Sut i ddewis cwpwrdd dillad sylfaenol?

Cyn i chi ddiweddaru cynnwys eich closet, mae'n bwysig penderfynu pa arddull sydd orau gennych. Hyd yn hyn, mae amrywiaeth fawr o ddillad - achlysurol, clasurol, chwaraeon, rhyfeddol, rhamantus, ac yn y blaen. Eich tasg yw dewis eich delwedd unigryw eich hun a fydd yn pwysleisio'ch urddas ac yn cuddio'r diffygion yn gryno. Felly, cyn i ni ateb y cwestiwn o sut i ddysgu sut i wisgo'n hyfryd, mae angen ichi wneud archwiliad yn y closet. Taflwch popeth sydd wedi bod yn ffasiwn yn hir, yn edrych yn chwerthinllyd, heb gyfuno dim, ac ati. Hefyd, ni ddylech wisgo pethau mwy na dwy flwydd oed, ac yn bwysicaf oll, hen, ond pants anhygoel, siacedi ac eitemau gwisgoedd dillad eraill. Edrychwch yn y drych. Cariad eich hun a'ch myfyrdod. Nodwch y rhinweddau y mae angen eu pwysleisio, ac yna - ymlaen i'r siopau am ddillad newydd a ffordd newydd. Wrth ddewis dillad, dilynwch rai rheolau. Byddant yn eich helpu i ddeall sut i ddysgu sut i wisgo â blas.

 1. Cyn i chi fynd i'r siop, mae angen i chi benderfynu ar sawl peth - eich ffordd o fyw, eich maes gweithgaredd (dylai'r arddull fod yn berthnasol), y cynllun lliw dewisol, tymhorol y dillad rydych chi'n ei ddewis a'r swm o arian y disgwyliwch i brynu dillad amdano)
 2. Nesaf, cofiwch y rheolau pwysig y dylid adeiladu'r cwpwrdd dillad sylfaenol arni:
  • cyfuniad cytûn;
  • gall cyfnewidioldeb eitemau'r cwpwrdd dillad (er enghraifft, trowsus a sgert gael eu gwisgo gyda'r un blouse);
  • ansawdd (gadewch i'r peth fod yn ddrutach na'r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, ond bydd yn para'n hirach);
  • graddfa lliw (dylid cyfuno pob peth ymhlith eu hunain, yr uchafswm a ddylai fod yn y cwpwrdd dillad sylfaenol yw 2-3 o liwiau gwahanol);
  • ni ddylai pethau fod yn rhy llachar a gwreiddiol.

Sut i ddewis y gamut lliw?

Ar wahân mae angen dweud am liwiau. Yn y palet o'ch dillad hefyd, rhaid bod cytgord. Yn enwedig os ydych chi eisiau gwybod sut i ddysgu sut i wisgo'n ffasiynol. Bob tymor, mae cynllun lliw newydd mewn ffasiwn. Dod o hyd i wybodaeth am dueddiadau'r tymor, ni fyddwch yn anodd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu y dylai pob dillad fod yr un lliw. Mae yna reolau yma hefyd:

dylai lliwiau sylfaen y cwpwrdd dillad fod yn dywyll. Dyma sail y cwpwrdd dillad a chyffwrdd y cot, siwtiau, trowsus, sgertiau, gwregysau, menig, bagiau ac esgidiau. Yn ogystal, mae lliwiau tywyll yn cael eu cyfuno'n well â lliwiau eraill; blouses, crysau, crysau T a phethau eraill sydd wedi'u cynllunio i ategu'r cwpwrdd dillad tywyll sylfaenol; mae arlliwiau llachar sylfaenol yn berffaith ar gyfer dathliadau arbennig, arddull bob dydd neu arddull chwaraeon. Wrth siarad am wpwrdd dillad y dynion, gall y llawr disglair gynnwys lliwiau clymau, ac mewn menywod, gall rôl o'r fath chwarae sgarffiau, dwynau a blodau, pan ddaw i eiliadau pan fydd angen sefyll allan.

Sut i ddewis cwpwrdd dillad tymhorol?

Yn dibynnu ar y tymor yn y cwpwrdd dillad pob merch ifanc dylai fod yn set o ddillad ar bob achlysur:

1. Gwanwyn-haf:

2. Hydref-Gaeaf:

3. Canol y gaeaf-gwanwyn:

Nid oes unrhyw wahaniaethau arbennig o'r argymhellion uchod, ond mae'n bwysig cael pethau ychwanegol yn y cwpwrdd dillad:

Mae'r egwyddorion o greu cwpwrdd dillad hardd a ffasiynol yn syml. Y prif beth yn y busnes hwn yw asesu eich ymddangosiad yn wirioneddol a chadw llygad ar dueddiadau'r tymor. Dros amser, byddwch yn dysgu'n gyflym i ddeall pa ddillad rydych chi'n ei wisgo, a pha bethau na fydd byth yn cael eu cyfuno â'i gilydd.