Ymddangosodd Rosey Huntington-Whiteley ar glawr Thai VOGUE

Roedd y model Brydeinig enwog Rosie Huntington-Whiteley unwaith eto yn falch o'i chefnogwyr trwy ymddangos yn rhifyn Gorffennaf y VOGUE sgleiniog. Yna cyflwynodd y model gryn dipyn o ddelweddau diddorol, a oedd yn arbenigwyr ffasiwn o'r enw benywaidd iawn.

Sesiwn lluniau synhwyrol gyda Rosie Huntington-Whiteley

Awdur y lluniau anhygoel hyn oedd y ffotograffydd enwog Russell James. Mae'r Awstralia wedi cymryd rhan mewn ffotograffiaethau o'r fath dro ar ôl tro ac wedi gweithio gydag enwogion amrywiol, ond roedd y delweddau a ddyfeisiwyd ar gyfer Huntington-Whiteley yn arbennig o lwyddiannus.

Ar y clawr, bydd Rosie yn ymddangos mewn sarafan porffor dwy haen o Gucci, strapiau a chorff wedi'u haddurno â chymwysiadau blodau. Er gwaethaf y ffaith bod gwisg ysgafn wedi'i wneud, a gwnaed y gwneuthuriad o wead trawiadol, roeddent yn edrych yn gytûn gyda'i gilydd.

Mae'r ail ddelwedd y bydd darllenwyr yn ei weld yn ffrog anhygoel o VALENTINO. Roedd y model 29-mlwydd-oed yn ymddangos o flaen y ffotograffydd mewn ffrog du, a gwniwyd o'r grid. Addurnwyd yr holl wisg gyda phaillettes a brodwaith ar thema gofod. Cafodd delwedd Rosie ei ategu gan esgidiau prydferth ar lwyfan gyda sawdl uchel, a wnaed yn yr un arddull â'r gwisg allan.

Roedd y trydydd gwisg, a gyflwynwyd gan Huntington-Whiteley, yn wisg gan Emilio Pucci. Mae gwisgo chiffon coch llachar, a frodwyd yn hyfryd gyda phluoedd applique, wedi cerdded y model yn anhygoel. O dan y dylunwyr hyn nid ydynt yn argymell gwisgo dim ond panties uchel, a lliw cyferbyniol. Fel y gwelwch yn y llun, mae Rosie a Russell wedi gwrthsefyll yr holl dueddiadau ffasiwn yr haf hwn.

Daeth y bedwaredd ddelwedd a berfformiwyd gan Huntington-Whiteley i'r rhai mwyaf sexiest a gyflwynwyd. Er gwaethaf y ffaith y bydd y model yn ymddangos ar y ffotograff mewn sgerten ddu du o hyd midi a blouse gwyn ar strapiau tenau, roedd gan bobl y ddinas gyfuniad o ddillad o'r fath. Dyma'r hyn a ysgrifennodd darllenwyr y cylchgrawn ar y Rhyngrwyd: "Roeddwn i'n ei hoffi yn fawr iawn! Mae'n ymddangos bod yna sgert arbennig, du a siaced gwyn, ond mae'r ffabrig y mae'r cynhyrchion yn cael ei gwnio yn syml yn cael ei gywasgu "," Rwy'n addurno sgertiau gyda gwely chwyddedig, ac mae toriadau ochr chwilfrydig hefyd. Mae'r ddelwedd yn wych! "," Ni fydd sgert ysblennydd o'r fath â blows gweddol syml yn edrych yn iawn, ond roeddwn yn anghywir. Rwy'n ei hoffi! ".

Am y pumed tro cyn ffotograffwyr, ymddangosodd Rosie mewn gwisg fach gyda chrisialau wedi'u brodio ar ffurf addurn blodau. Roedd arddull yr atyniad yn syth, heb unrhyw elfennau ychwanegol.

Roedd y chweched ddelwedd yn hynod o fenywaidd a golau. Roedd gwisg denau o liw gwyn yn edrych yn hyfryd ar Rosie. Er gwaethaf y ffaith bod y gwisgoedd wedi maxi hyd, gallai Huntington-Whiteley ei gyflwyno'n anarferol iawn, gan ddangos oddi ar ei goesau cael.

Darllenwch hefyd

Nid oedd Rosie Huntington-Whiteley yn mynd i fod yn fodel

Ganwyd Rosie yn Lloegr yn 1987. Nid oedd y model, er gwaethaf y data da, yn freuddwydio, ac roedd rhieni ers ei blentyndod yn ei baratoi ar gyfer proffesiwn difrifol sy'n gysylltiedig ag eiddo tiriog. Fodd bynnag, yn 16 oed dechreuodd chwilio am waith ac anfonodd ailddechrau i swydd arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus ym Model Modelau Proffil yr asiantaeth. Yna cafodd hi gynnig gwaith model yn sydyn, ac o'r adeg honno roedd ei bywyd wedi newid llawer. Cymerodd ran yn yr ymgyrchoedd hysbysebu o frandiau o'r fath fel DKNY, Pepe Jeans, LAMB, Ralph Lauren a llawer o bobl eraill. Yn ogystal, roedd hi'n wyneb llawer o frandiau adnabyddus: Burberry, Victoria's Secret, ac ati.