Arddull gwraig fusnes 2013

Dylai pob gwraig fusnes roi blaenoriaeth i'r dillad a fydd yn pwysleisio ei llwyddiant orau, yn ogystal ag annibyniaeth. Os ydych chi'n dysgu sut i ddewis y dillad cywir y byddwch chi'n mynd i weithio ynddo - bydd hyn yn eich helpu i deimlo'n dda mewn hwyliau da a hyfryd.

Stiwdio merched busnes modern

Yn y cwpwrdd dillad o bob merch fusnes fodern, y peth mwyaf yw siwt clasurol trowsus. Os ydych chi'n mynd i gyfarfod busnes - gallwch chi gyda hyder roi gwisg gaeth ar gyfer y swyddfa i'r pengliniau, gyda siaced neu hebddo. Hefyd yn 2013, mae arddull busnes menyw yn awgrymu sgert pensil traddodiadol i ganol y pen-glin. Fel ar gyfer y blouse - yn yr achos hwn, gallwch ddewis fersiwn mewn dolenni glas golau, neu asori. Mae arddull busnes i fenywod braster yn caniatáu blwch mewn stribed fertigol denau iawn. Yn ystod hydref y gaeaf, gellir prynu crys chwys i gymryd lle'r blouse.

Mae'n ddi-ddweud na ddylai pob merch fusnes edrych nid yn unig o ddifrif, ond hefyd yn weddol gyfrifol. Mae arddull gwraig fusnes yn draddodiadol yn rhoi blaenoriaeth i liwiau glas a llwyd. Nid ydynt yn tynnu sylw'r bobl gyfagos o gwbl, ac maent hefyd yn rhoi'r argraff fwyaf ffafriol. Dylid cofio nad yw lliwiau llachar yn dderbyniol ar gyfer arddull swyddfa. Ar gyfer digwyddiadau difrifol, gallwch ddewis lliw gwyn neu du.

Yn ystod y gwanwyn a'r haf, mae'n well rhoi blaenoriaeth i siwtiau golau. Yn yr achos hwn, mae'r atebion lliw mewn tonnau gwyn a llwyd yn berffaith. Ni argymhellir defnyddio mwy na thair liw mewn siwt busnes. Yn ystod y tymor cynnes, gallwch chi godi esgidiau llwch neu esgidiau llwyd mewn delwedd fusnes i'ch ochr chi. Hefyd, ar gyfer siwt busnes ar yr adeg honno, mae angen stociau ysgafn neu pantyhose.