Arhoswch am flodau o goeden gyda'ch dwylo eich hun

Mae racks for flowers yn helpu i drefnu planhigion mewn cyfansoddiad hardd. Hebddynt, ni all unrhyw blodeuwr amatur wneud. Gellir gwneud stondin ar gyfer blodau o goed gyda'ch dwylo eich hun a chael cynnyrch hardd unigryw. Dyluniadau o'r fath yn cyd-fynd ag unrhyw fewn.

Y broses o wneud stondin ar gyfer blodau

Ar gyfer cynhyrchu'r cynnyrch bydd angen:

Dosbarth meistr

 1. Mae lluniad sgematig o gefnogaeth wyth segment yn cael ei lunio.
 2. Mae angen darnau o'r fath ar y stondin 16 darn ar gyfer dwy octahedr. Ar gyfer hyn, paratowyd criben coed.
 3. Mewn maint naturiol, tynnir un segment.
 4. Gosodir y byrddau at ei gilydd i gael elfennau'r maint cywir.
 5. Mae angen torri segmentau ar ongl o 22 gradd.
 6. Caiff darnau eu gludo gyda'i gilydd yn raddol. Dylai fod yn ddwy wythagain.
 7. Yna fe'u gludir ynghyd â rhagfarn.
 8. Mae'r rhan sy'n deillio yn cael ei dorri mewn cylch gan lwybrydd o'r ochr allanol a'r tu mewn.
 9. Mae patrwm wedi'i dorri ar ymyl y cynnyrch gan dorri melin.
 10. Mae'r cylch sy'n deillio'n cael ei dorri'n ddwy ran.
 11. Paratowyd ar gyfer y silffoedd.
 12. Mae torrwr addurniadol yn cael ei dorri yn y corneli gan dorriwr.
 13. Er mwyn sicrhau'r silffoedd, mae dowel yn cael eu torri.
 14. Ar y gwaelod mae dwy silff yn cael eu hatal.
 15. Mae'n cefnogi bod silffoedd ynghlwm wrth glud a dowel.
 16. Cydosod y stondin .
 17. Gorchuddir y stondin gyda farnais.
 18. Mae'r cynnyrch yn barod.

Gwnewch stondin o dan y blodau coed gyda'u dwylo eu hunain yn hawdd. Mae arnoch angen o leiaf sgiliau wrth weithio gyda phren a nifer fechan o offer. Bydd yn addurno tu mewn i'r ystafell, yn ychwanegu swyn naturiol i'r gornel fyw.