Atyniadau Dubai

Mae Dubai yn lle poblogaidd iawn i dwristiaid. Maent yn mynd yma i ymlacio, yn ogystal ag ar gyfer argraffiadau newydd, oherwydd yn Dubai, cwrdd â golygfeydd bron ym mhob cam. Yn gyffredinol, gallwn ddweud bod y rhan fwyaf o'r golygfeydd Arabaidd Unedig yn Dubai.

Felly, gadewch i ni ddarganfod beth i'w edrych yn Dubai yn gyntaf.

Teithio

Mae'r rheiny sy'n mynd i ymweld â'r ddinas ar droed, â diddordeb yn yr hyn y gallwch ei weld yn Dubai am 1 diwrnod. Os nad oes amser i ymweld â dinas Dubai a'i golygfeydd, mae angen i chi fynd mewn car a mynd drwy'r briffordd a enwir ar ôl Sheikh Zayd .

Mae'r ffordd hon yn mynd heibio'n ymarferol drwy'r ddinas gyfan (mae ei hyd yn 55 km), ar hyd hynny mae 4 canolfan siopa Dubai enwog (gan gynnwys Mall of the Emirates, sydd ynddo'i hun yn dirnod Dubai, ac ynddo, ymysg pethau eraill, mae sgïo sgïo sgïo Dubai ) a 7 sglefrod enwog, gan gynnwys y Burj Khalifa , yr adeilad talaf yn y byd.

Gyda llaw, mae'r skyscraper hwn - yn union yr hyn y dylid ei weld yn y nos yn Dubai, neu yn hytrach - ble ddylai un edrych ar Dubai yn y nos. Ar y 124fed llawr o Dŵr Caliph, ceir y dec arsylwi uchaf, o ble y gallwch weld golygfa drawiadol o Dubai a dinasoedd cyfagos. Cafodd twr Khalifa, sydd heddiw yn un o symbolau'r ddinas, ei henwi ar unwaith ar ôl yr agoriad "twr modern Babel". Daeth y skyscraper hwn i mewn i'r Llyfr Cofnodion Guinness, nid yn unig oherwydd uchder 828 m a 163 lloriau, ond hefyd oherwydd bod 65 o ddiffoddwyr cyflym sy'n gallu rhoi ymwelwyr yn syth i'r bwyty uchaf ar y 122ed llawr, y clwb nos uchaf ar 144 llawr a'r mosg uchaf ar y llawr 158. Yn ogystal, gallwch chi fynd i'r ardal Marina Dubai yn y nos a mynd am dro ar hyd glan y dŵr.

Ychydig ddyddiau

Beth i'w weld yn Dubai mewn 3 diwrnod? Wrth gwrs, nid yw'r amser hwn hefyd yn ddigon i ddod yn gyfarwydd â'r ddinas yn fanwl, ond bydd yn ddigon i weld y golygfeydd gorau o Dubai.

Efallai, yn Dubai, y prif atyniadau yw:

 1. Mosg o Jumeirah . Mae'n dominyddu rhan ganolog y ddinas ac mae'n ddiddorol am ei bensaernïaeth, yn enwedig denu sylw yw'r cromen uchel a dau minarets. Yn wahanol i mosgiau eraill yn yr Emiradau Arabaidd Unedig , efallai na fydd Moslemiaid yn ymweld â mosgiau. Gellir gwneud hyn ar ddydd Mawrth, dydd Iau a dydd Sul fel grŵp o dwristiaid. Yn ystod y daith, bydd y canllaw yn dweud wrthych am ystyr y weddi Mwslimaidd ac am y broses o gyfathrebu'r Mwslim gyda Allah. Gyda llaw, mae delwedd y mosg wedi'i addurno gyda nic banc o 500 dirhams.
 2. Palm Jumeirah . Mae'r ynys hynod anghredadwy a hyfryd hon hefyd yn cael ei ystyried yn un o brif atyniadau Dubai. Cafodd ei enw oherwydd o'r awyr mae'n edrych fel palmwydden enfawr. Ystyrir Palm Jumeirah yn "wythfed rhyfeddod y byd", ac nid yw'n syndod, oherwydd nid oes analog o'r golwg Dubai hon yn y byd i gyd. Mae'r strwythur ei hun yn cyrraedd 5km o ddiamedr: mae "cefnffyrdd" y palmwydden a 17 "dail" yn cael eu dwyn gydag amrywiol adeiladau, yn amrywio o gadwyni gwesty i ardaloedd preswyl unigol. Yn y "Palm" gallwch ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer gwyliau moethus: parciau niferus, bwytai drud, canolfannau siopa ac adloniant, traethau chic.
 3. Gwestai rhyfeddol. Yng nghanol Palm Jumeirah mae 6 * gwesty Atlantis (Atlantis). Ei ardal gyfan yw 46 hectar. Mae gan y gwesty 1539 o ystafelloedd, 16 o fwytai a bariau, sba deulawr, pyllau nofio, ac ati. Mae "uchafbwynt" arbennig y gwesty yn ecosystem artiffisial, gan gynnwys canolfan hyfforddi fodern ar gyfer dolffiniaid DolphinBay . Fodd bynnag, hyd yn hyn, Atlantis - nid y gwesty mwyaf moethus yn Dubai: mae'r "laurels" yn perthyn i'r Hotel 7 * Parus (Burj-el-Arab). Mae'n sefyll ar ynys artiffisial 270 m o'r lan. Mae'r ddau westai ar y rhestr o bethau i'w gweld yn Dubai am ddim.
 4. Ffynnon canu . Mae twristiaid sydd eisoes wedi ymweld â Dubai, yn cytuno bod y nodnod hwn yn rhaid ei weld. Mae uchder jet y ffynnon yn cyrraedd 150 m, sy'n cyfateb i uchder tŷ 50 llawr. Yn enwedig llawer o ymwelwyr yma gyda'r nos, pan fo'r ffynnon wedi'i oleuo gan 50 o lyfrau chwilio lliw enfawr a 6000 o lampau. Mae miloedd o wylwyr yn ddiddorol yn gwylio dawns anarferol y ffynnon, ynghyd â cherddoriaeth hardd. Gellir mwynhau'r sbectol hon y noson gyfan, gan fod gan y ffynnon "arsenal fawr" o ddawnsfeydd dŵr parod ar gyfer amrywiaeth o gyfansoddiadau.

Ym mhresenoldeb amser, mae'n werth ymweld â Metro a pharciau Dubai hefyd: blodau (Gardd Miracle Dubai), Al-Mamzar a Jumeirah Beach .

Marchnadoedd

Beth arall all (ac mae angen iddo!) Edrychwch yn Dubai ar eu pennau eu hunain - dyma'r marchnadoedd. Mae llawer ohonynt, ac mae angen i chwpl o leiaf ymweld â nhw o reidrwydd. Sylwer:

Gwyliau gyda phlant

Beth i'w weld yn Dubai gyda phlant? Mae yna lawer o bethau a fydd o ddiddordeb i dwristiaid bach:

 1. The oceanarium , sydd wedi'i restru yn Llyfr Cofnodion Guinness fel y mwyaf yn y byd. Mae acwariwm o'r maint mwyaf gyda thwnnel i ymwelwyr y tu mewn yn dal tua 10 miliwn litr o ddŵr. Mae mwy na 33,000 o anifeiliaid morol yn byw ynddo. Mae'r acwariwm yn unigryw hefyd oherwydd gall anifeiliaid nid yn unig edmygu neu gymryd lluniau, ond hefyd nofio gyda nhw. Fe'i lleolir yn un o'r canolfannau siopa ac adloniant mwyaf - Dubai Mall .
 2. Legoland . Mae hwn yn barc thema, lle mae tua 40 o daithiau a 6 maes chwarae lle gallwch chi ymweld â'r planhigyn LEGO neu wylio'r sioe, yn ogystal â chasglu car rasio neu robot yn annibynnol, a hyd yn oed gael trwydded yrru Legoland. Yn ogystal, mae yna barth dŵr.
 3. Parciau dŵr . Mae yna nifer yn Dubai. Y mwyaf poblogaidd yw:
  • Aquaventure yw un o'r parciau dwr mwyaf eithafol yn y byd. Fe'i lleolir yng ngyrchfan Atlantis The Palm;
  • Parc Dŵr Wadi Gwyllt yw'r hynaf yn Dubai. Fe'i hagorwyd ym 1999. Prif atyniad y parc yw Jumeirah Sceirah, lle mae'r ymwelydd yn gwneud "cerdded" drwy'r bibell mewn 120m ar gyflymder o 80 km / h;
  • The Water Water Park, a leolir yn Dubai Marina. Mae ardal arbennig ar gyfer y plant ieuengaf;
  • Dreamland - y parc dwr mwyaf yn Dubai, ei ardal yw 250 mil metr sgwâr. Yn ogystal â pharc dwr, mae'n cynnwys parc difyr a dau barc natur;
  • Mae Parc Dŵr Wonderland yn agos at ganol y ddinas. Mae'n cwmpasu ardal o 180 mil metr sgwâr. Mae'n cynnig mwy na 30 o atyniadau i'w gwesteion.
 4. Sŵ Dubai , yr hynaf ym Mhenrhyn Arabaidd gyfan. Mae'n cwmpasu ardal o 2 hectar ac mae'n gartref i 230 o rywogaethau o anifeiliaid a 400 o rywogaethau o ymlusgiaid. Gyda llaw, erbyn hyn mae Dubai yn adeiladu sw arall, sy'n llawer mwy o faint - bydd ei ardal yn 450 hectar.

Prosiectau newydd

Mae Dubai yn datblygu'n gyson. Wrth siarad am ei nodweddion, mae'n amhosib peidio â sôn am atyniadau newydd Dubai - y rhai sydd yn y prosiect yn unig heddiw. Yn gyntaf oll mae angen nodi ynys y Glaswraeth, a ddylai ymddangos ar fap y ddinas yn chwarter cyntaf 2018. Fe'i lleolir ymhell o Dubai Marina, hanner cilomedr o Breswyl Traeth Jumeirah. Bwriedir i'r ynys ddod yn un o'r safleoedd twristiaeth mwyaf poblogaidd. Ymhlith pethau eraill, bydd yr olwyn arsylwi fwyaf yn y byd yn cael ei osod yma.

Ac ar ddiwedd 2017 bydd Dubai yn cael golygfeydd o'r fath fel ynysoedd Deira Islands. Bydd yr archipelago yn cynnwys 4 ynys, a fydd yn cynnal gwestai, eiddo tiriog preswyl, canolfan siopa ac arglawdd cyfforddus. Hefyd yn 2017 bydd Amgueddfa'r Dyfodol, y dasg fydd cefnogi pob math o arloesi a dyfeisiadau.