Beth yw'r kukold yn rhyw?

Cysyniad yn ôl y glust yw beth yw kukold, ond nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn deall ei wir ystyr. Defnyddir y gair yn aml fel cyfystyr ar gyfer "cuckold", ond nid yw hyn yn hollol wir. Mae cyplau sy'n ymarfer y kukold hwn, yn galw'r broses yn amlygiad o gariad a gofal gwirioneddol i bartner. Ond a yw hwn yn fater ar wahân.

Beth mae "kukold" yn ei olygu?

Ble daeth y term hwn, a beth oedd yn wreiddiol yn ei olygu? Mae rhagdybiaeth bod y kukold yn dod o'r gair Saesneg "cuckoo". Gan fod y ferch hon yn treulio amser gydag un dyn, sy'n mynd i adar eraill, ac mae hi'n tyfu cywion gyda "gŵr" a ddewiswyd yn flaenorol. Yn flaenorol, gwraig a ddaliwyd gyda chariad, a elwir yn drefnydd, a'i gŵr - kukoldom, cafodd lawer o warth.

Heddiw mae gan y term ystyr arall. Beth yw'r kukold yn rhyw? Mae dyn yn gwybod bod y wraig yn hoffi gwneud cariad i un arall, ac mae hyd yn oed yn bresennol yn y golygfeydd hyn. Weithiau mae'n gysylltiedig â'r broses, os yw'r fenyw yn caniatįu, gan mai ei phrif rôl yw hi. Mae ymarferwyr yn dweud bod y fath sbectol yn ysgogi ac yn ailgyfnerthu perthnasau agos yn fawr.

Kukold - rhesymau

Kukold mewn rhyw - mae hwn yn berthynas arbennig, pan nad yw cwpl priod yn cael ei ystyried yn fradwriaeth o wneud cariad yn y presenoldeb a chyda chyfranogiad o draean. Nid yw meddygaeth fydernol eto wedi penderfynu a ddylid ystyried amlygiad o'r fath fel clefyd, ond mae rhai annormaleddau meddyliol yn dal i ddigwydd. Ond dim ond ar yr amod nad yw'r dyn yn derbyn cysylltiadau rhywiol eraill. Mae'r rhesymau pam fod cyplau yn cytuno ar y berthynas kukold yn wahanol.

Y rhesymau dros gynghrair o'r fath i ddynion:

 1. Cyflwyno. Mae'r priod yn cyd-fynd â sefyllfa'r gaethweision, wedi'i gyfyngu i ddymuniadau'r wraig, sy'n pennu unrhyw amodau. Hyd at ddirymiad llawn intimacy i'w gŵr, gan roi ei hun yn unig i'w chariad.
 2. Pleser am falu, fel amlygiad o fochochiaeth.
 3. Voyeuriaeth. Mae arsylwi rhyw y wraig ag y tu allan yn gyffrous iawn.

Y rhesymau dros gynghrair o'r fath i fenywod:

 1. Nid yw dyn yn hoffi rhyw.
 2. Peidiwch â cherdded i fyny at y briodas, a cheisiwch ag eraill rydych chi eisiau.
 3. Cymhelliant cryf i deimlo'n gyffredin ac yn fwyaf deniadol.

Mae'r gŵr eisiau bod yn byped - sut i fod?

Mae cysylltiadau Kukold yn torri ystrydebau penodol, i ryw raddau, a seiciau, gan nad yw pob un yn barod i rannu ei wraig â'i gilydd, gan aros yn aml ar yr un pryd ar yr uwchradd. Ond os yw'n ymddangos bod y gŵr yn caru y doliau, mae'n rhaid i'r wraig ddewis: gadael y teulu neu roi cynnig ar fersiwn newydd o'r gêm gariad. Mae yna fformat o'r fath ar gyfer y kukold, pan fo priod yn mynnu bod menyw yn ymddwyn fel rhywun gaethusus mewn rhyw.

Mae'r rhan fwyaf o barau yn cyfeirio at senarios mor agos â defod arbennig. Ond mae angen sgil arbennig arnoch er mwyn peidio â throsglwyddo'r cynllun cysylltiadau hwn i fywyd pob dydd. Ychydig o awgrymiadau gan ymarferwyr:

 1. Trafodwch y sefyllfa gyda'i gilydd, gan osod yr holl fanylion ar y silffoedd.
 2. Nodi rolau pob un.
 3. Goresgyn eich ofn o berthynas newydd.
 4. Cyflwyno fformat newydd o "gaethweision - feistres" yn ofalus er mwyn peidio â achosi trawma.

Sut i wneud doll gan gŵr?

Mae sefyllfaoedd ar y groes: mae menyw am roi cynnig ar kukold, ond nid yw dyn yn dare. Mae cyplau profiadol yn dweud y gall y broses baratoi gymryd amser hir. Awgrymiadau ymarferol ar gyfer cyflawni'r nod o "husband - kukold":

 1. Dechreuwch ddarllen llyfrau ar dominiad menywod.
 2. Gwyliwch ffilmiau ar thema'r doll.
 3. Dysgwch fod yn rhywiol yn annibynnol o ddynion.
 4. Newid y ddelwedd, dillad, gwallt, colur i bwysleisio eu rhywioldeb .
 5. O bryd i'w gilydd, trafodwch gyda'r gŵr y thema "sex treesome".
 6. Ewch i gyfathrebu â'i gŵr i gofio "ffrindiau", "babi", tra'n gwahardd galw eu hunain yn ôl enw.
 7. Mewn rhyw, cymerwch y rôl flaenllaw, yn aml yn rhoi'r amodau.
 8. Gyda chymorth porc hardcore i wthio ei gŵr at y camau anffafriol mwyaf annymunol mewn gemau rhyw.

Sut i ymddwyn gyda pâr doll?

Beth yw doll ar gyfer cwpl? Yn aml mae trydydd partïon yn eu canfod ar safleoedd arbennig, weithiau maent yn gwahodd ffrindiau, ond nid ydynt yn gorfodi unrhyw un i mewn i'r broses, felly maent yn eithaf digonol wrth gyfathrebu ag eraill. Mae gwraig a gwr y kukold yn cadw at egwyddorion o'r fath:

 1. Kukold - nid treason, ond proses sy'n rhoi pleser.
 2. Mae'r gŵr yn parhau i fod yn amddiffynwr y teulu cyfan, yn derbyn plant a aned o gariadon.
 3. Mae cariad neu'r drydedd yn y gêm yn perfformio rôl y dynion yn unig, heb yr hawliau i blant a chyfrifoldeb amdanynt.
 4. Mae dylanwad rhwng gŵr a chariad yn annog y ddau i fodloni'r fenyw orau â phosib.
 5. Rhaid i fenyw gadw ei hun yn gyson i ddenu'r ddau bartner.

Beth yw kukold peryglus?

Credir bod menyw yn cael ei rhyddhau mewn pâr o ddoliau, yn blodeuo, yn fodlon iawn gyda hi'i hun. Wedi'r cyfan, mae'r ddau yn cael profiad anhygoel a synhwyrau nad ydynt ar gael mewn priodas glasurol. Ond mae'n rhaid i ni beidio ag anghofio nad yw'r kukold yn newid yn y fformat o gysylltiadau agos yn unig, ond yn cydbwyso ar fin cwymp, gall y llygredd mawr a thorri stereoteipiau arferol achosi gwyro yn y psyche. Os yw un o'r cyplau yn mynd i arbrawf o'r fath yn orfodol yn orfodol, ar unrhyw adeg fe all ffrwydrad o negyddol, gyda chanlyniadau peryglus i bawb. Felly, mae angen gweithredu'r arfer hwn yn ofalus.

Ffilmiau am y doliau

Cyflymodd poblogrwydd y pwnc ymateb yn gyflym yn y sinematograffeg. Crëwyd ffilmiau gyda llain y doliau gan gyfarwyddwyr gwahanol wledydd, y rhai mwyaf enwog ohonynt:

 1. "Torri'r gwaharddiadau . " Mae cariad Moira wrth ei bodd yn cael rhyw gyda dynion. Mae ei fiancé Matteo yn ddamweiniol yn tystio golygfa o'r fath ac yn sylweddoli ei bod hi'n gyffrous iawn am wylio'r broses.
 2. "Mae pob merch yn ei wneud . " Mae'r wraig hardd yn ymfalchïo cyn ei gŵr anturiaethau rhywiol, y mae'n ei gymryd am ei dychymyg. Ac yna mae'n mynd trwy sioc, mae'r digwyddiad hwn yn newid eu perthynas.
 3. "Bob a Carol, Ted ac Alice . " Mae'r cwv otvyaznaya Bob a Carol yn amrywio eu bywydau rhyw , gan newid yn agored ei gilydd. O dan eu dylanwad mae ffrindiau Ted ac Alice, sydd ar y dechrau yn peidio â chymryd sefyllfa o'r fath. Ond yn ddiweddarach maent yn newid eu hagwedd.