Ffens pren gyda dwylo ei hun

Ar gyfer pob perchennog sydd â phot maestrefol, y mater gwirioneddol yw adeiladu ffens . Er mwyn ei gynhyrchu, gallwch ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau: brics a cherrig, rhwyll metel a bwrdd rhychog, concrit neu hyd yn oed cyfuniad o'r deunyddiau hyn. Fodd bynnag, mae'r fersiwn symlaf o ffensi'r safle yn ffens pren .

Mathau o ffensys pren

Gellir rhannu'r holl ffensiau pren yn ddau grŵp. Yr un cyntaf yw'r gwrych . Mae'n cynnwys byrddau, sydd ynghlwm wrth gefnogaeth ddibynadwy - pileri. Mae'r byrddau wedi'u gosod yn fertigol ac yn llorweddol. Mae'r gwrychoedd wedi'u haddurno â darluniau neu gerfiadau pren.

Yr ail grŵp o ffensys pren yw palisâd . Mae'r ffens hon yn cynnwys cefnau pren, sydd ar gyfer cryfder yn cael eu rhwymo â pholion croes.

Yn dibynnu ar y dyluniad, mae'r ffensiau pren wedi'u rhannu yn y mathau canlynol:

Os penderfynwch chi adeiladu ffens yn eich ardal, mae arbenigwyr yn argymell defnyddio coed conifferaidd at y dibenion hyn: pinwydd, cedrwydd, sbriws, a llarwydd. Edrychwn ar sut i wneud ffens addurniadol o goeden gyda'ch dwylo eich hun.

Gosod ffens o goed yn ôl ei hun

Ar gyfer y gwaith, bydd angen offer o'r fath arnom:

 1. O ran perimedr y safle, y mae'n rhaid ei ffensio, mae angen rhoi polion cefnogol.
 2. I wneud hyn, mae angen ichi wneud marcio union leoedd gosod y pileri hyn. Dylai'r pellter rhyngddynt fod yn ddau fetr ar gyfartaledd. Ar y corneli gosodwch y pegiau pynciol. Rhyngddynt, rydym yn tynnu'r llinyn ac yn mewnosod peg newydd bob dau fetr. Felly, rydym yn ei wneud o gwmpas perimedr ffens y dyfodol.
 3. Y cam nesaf fydd drilio ffynhonnau ar gyfer gosod polion yn lle pob peg. Er mwyn sicrhau bod y ffens yn sefydlog, mae'r colofnau yn cael eu cloddio un rhan o dair o'u taldra.
 4. Cyn gosod y polion ategol, bydd eu rhan, a fydd yn y ddaear, yn cael ei orchuddio â chyfansawdd diddosi, a fydd yn cyfrannu at weithrediad hirach y strwythur cyfan.
 5. Mewn pwll wedi'i drilio, llenwch 2-3 o wagiau o'r ddaear, rhowch biler a'i ysgwyd ychydig, a'i gwthio i mewn i'r ddaear. Llenwch y post gyda daear a thynnwch y punt yn dynn. Er mwyn i'r ffens fod yn gryfach, gall y colofnau gael eu crynhoi neu eu smentio.
 6. Rhwng y pileri cornel, sef y prif yn y strwythur cyfan, rhaid bod ongl o 90 °.
 7. Mae ewinedd neu sgriwiau yn gosod y bariau trawsnewid yn llorweddol i'r swyddi ategol, gan sicrhau eu bod yn gyfochrog â'i gilydd.
 8. Nawr gallwch chi stwffio'r streicwyr i'r bariau croes, gan eu gosod yn dibynnu ar y math o ffens a ddewiswyd.
 9. Rhaid i'r ffens o bren, wedi'i osod gan y dwylo yn y dacha, gael ei orchuddio â phrofiad dwy neu dri haen i'w ddiogelu rhag dylanwadau allanol anffafriol.
 10. Y cam olaf o osod ffens o goeden â'i ddwylo ei hun fydd ei baentio mewn unrhyw liw yr hoffech chi.
 11. Dyma beth gall ffens pren edrych fel y gallwch chi ei wneud gyda'ch dwylo eich hun.