Crefftau Blwyddyn Newydd gyda phlant

Pa mor wych popeth yw bod gwyliau mor wych â'r Flwyddyn Newydd. Wedi'r cyfan, mae'n achlysur i ddod ynghyd â'r teulu cyfan, ewch i ffrindiau a pherthnasau, ac yn bwysicaf oll treuliwch amser gyda'ch plant. Nid oes llai o oedolion, mae plant yn cael eu cludo gan y trallod cyn gwyliau ac maent yn cymryd rhan gyda brwdfrydedd a sêr arbennig wrth baratoi ar gyfer y digwyddiad hudol - Nos Galan. Beth yw crefftau blwyddyn newydd yn unig a wneir gyda thaflenni plant bach. Mae plant yn gwneud garlands, peli ar y goeden Nadolig, yn torri copiau eira - ffantasïau meistri ifanc nid oes terfyn, ond efallai na fydd y sgiliau a'r sgiliau yn ddigon. Felly, mae gan rieni gyfle unigryw i ddangos gofal a arallgyfeirio amser hamdden eu plentyn, neu yn hytrach, i wneud ychydig o grefftau ar gyfer thema'r Flwyddyn Newydd.

Mae eich sylw yn cael cynnig opsiynau ar gyfer creadigrwydd cyn gwyliau, y gellir eu defnyddio fel addurn o'r tu mewn, rhodd, teganen coeden Nadolig.

Crefftau Blwyddyn Newydd Plant o gardbord neu bapur

Bydd teganau coed-Nadolig disglair ac anarferol a wneir ganddynt eu hunain yn dod yn addurn go iawn i'n gwesteion coedwig. A beth sy'n fwyaf diddorol, gan eu gwneud yn syml, yn syml, gan ddefnyddio offer defnyddiol elfennol o'r fath, sydd, yn sicr, ym mhob tŷ. Ystyriwch gyfarwyddyd manwl ar sut i wneud sêr mor wych, gan ddefnyddio papur lliw dwys neu gardbord.

Felly, i greu ein campwaith, mae angen i chi baratoi:

Nawr, byddwn yn symud ymlaen yn uniongyrchol at weithgynhyrchu.

 1. Yn gyntaf, torrwch dempled wedi'i argraffu ar ddalen reolaidd a'i drosglwyddo i gardbord (papur) o ddau liw gwahanol. Yna, rydym yn torri allan yr elfennau lliw a dderbyniwyd.
 2. Mae tri thrionglau ar ein preforms. Felly, mae pob un ohonynt yn blygu yn ei hanner, ac yna'n ei dadbwlio'n ôl.
 3. Nawr ar y trionglau ymddangosodd skladochki, ar y rhain rydym yn ychwanegu manylion, fel y dangosir yn y llun.
 4. Felly, rydym wedi cael dwy elfen yr un fath, y byddwn yn cysylltu â'i gilydd.

Erthyglau Blwyddyn Newydd o pasta a chardfwrdd

Fersiwn arall o grefftau ar gyfer thema'r Flwyddyn Newydd i blant ac oedolion yw hwn, sy'n hawdd ei wneud.

Bydd coeden Nadolig iawn o pasta yn ychwanegu at eich tu mewn i'r Flwyddyn Newydd. Er mwyn ei gynhyrchu bydd angen:

Felly, gadewch i ni ddechrau:

 1. O'r cardbord rydym yn gwneud côn ac yn ei osod ar y gwaelod.
 2. Yna, gyda chymorth gwn gludiog, byddwn yn dechrau gludo'r macaroni o'r gwaelod i fyny.
 3. Wedi'r holl blu yn cael eu gludo, byddwn yn paentio ein coeden Nadolig mewn lliw creadigol.

Gyda llaw, gallwch chi wneud erthyglau eraill y Flwyddyn Newydd gyda pasta o pasta , er enghraifft, ceffylau eira, glöynnod byw, oherwydd ei fod yn gyffrous iawn ac yn brydferth.

Erthyglau Blwyddyn Newydd o gonau pinwydd

Ddim yn fwy nag awr o amser, bydd angen amynedd ac ymdrech fawr gennych i greu coeden Nadolig godidog o'u conau.

Cyn dechrau ar y gwaith rydym yn paratoi'r deunydd naturiol a'r offer angenrheidiol:

Nawr, yn dilyn y cyfarwyddiadau, byddwn yn dechrau gwneud campwaith:

 1. Byddwn yn paentio ein conau yn y lliw a ddewiswyd (gallwch chi roi glud ar y bwmp, a'i chwistrellu â dilyninau).
 2. Er bod y paent yn sychu, byddwn yn mynd i'r afael â'r sylfaen - gallwch wneud côn o gardbord neu brynu ewyn parod a'i baentio'n wyrdd.
 3. Pan fydd y sylfaen yn barod a bod y conau yn cael eu sychu, rydym yn dechrau ffurfio'r herringbone. Yn ddidrafferth, mewn cylch, o dan i fyny atodi pob pibell i'r ganolfan, gan gychwyn gyda'r mwyaf. Os yw sail y goeden yn y cardbord, yna cadwch y rhwystrau, os yw'r ewyn, yna i ganol pob pibell, rydyn ni'n gwyro'r wifren a'i gadw yn y cone ewyn.
 4. Mae hynny mewn gwirionedd yn barod ac yn grefft ein Blwyddyn Newydd, i'w haddurno, gallwch ddefnyddio serpentine, bows, balliau. Mae'r holl elfennau hyn ynghlwm â ​​chymorth ewinedd hylif, ac ni ellir taflu'r ffryder neu'r glaw o'r uchod.