Beth yw'r priodasau?

Yr un sy'n honni mai priodas yw proses briodas yn anghywir. Mae'r briodas mewn gwirionedd yn wyliau, sy'n para am lawer mwy o flynyddoedd yn enaid y rhai newydd, ar ôl digwyddiad mor bwysig iddyn nhw. Ac i gryfhau fflam cariad, mae ymroddiad i'w gilydd yn helpu i ddathlu dyddiadau'r pen-blwydd, sydd, gyda llaw, yn syndod gyda'u hamrywiaeth, ac nid oes ond 1 flwyddyn ar ôl y briodas.

Pa fath o briodasau sydd ar ddyddiadau?

Fel y gwyddoch, nid yw perthynas yn ffenomen hawdd ym mywyd pob person cariadus. Wedi'r cyfan, mae pawb am i fywyd teulu fod fel stori dylwyth teg, a fyddai'n cael ei gefnogi gyda'r holl ymadrodd enwog "... a buont yn byw'n hapus erioed wedi hynny." Yn wir, dros hyn mae angen i chi weithio'n galed, heb anghofio eich gweithredoedd, geiriau i adnewyddu eich angerdd wreiddiol ar gyfer ei gilydd. Rheswm rhagorol dros hyn fydd dathliad blynyddol pen-blwydd y briodas. Felly, gadewch i ni ystyried yn fanylach beth yw'r penblwyddi priodas:

 1. Mae priodas Calico yn dweud nad yw 12 mis o fywyd gyda'i gilydd yn gryf, fel y chintz ei hun.
 2. Ar ôl 2 flynedd, gelwir y pen-blwydd priodas yn bapur: mae'r papur yn llosgi'n hawdd ac yn ysgubol, ond os byddwch chi'n cymryd stack o daflenni, ni fydd yn cael ei niweidio o'r cyntaf. Felly, neu mae'r gwaddodion newydd yn dueddol o dderbyn ei gilydd gyda'r holl fanteision ac anfanteision, neu byddant yn troi eu cysylltiadau teuluol i ddalen denau a fydd yn hawdd eu rhwystro.
 3. Yna daeth priodas lledr, sy'n dweud y bydd yn anodd i unrhyw ymyrraeth y tu allan i ddinistrio'r bwrdd yn berthynas barhaol.
 4. Mae priodas lliain yn symbol o gariad sy'n gryf, fel llin.
 5. Mae bywyd teuluol yn goeden ac, po hiraf y cwpl gyda'i gilydd, y cryfach ydyw. Felly, os oedd yn wynu denau ar y dechrau, yna ar ôl 5 mlynedd o fywyd gall hyd yn oed frolio o'i ffrwythau ei hun. O hyn a gelwir y pen-blwydd priodas hwn yn bren.
 6. Mae priodas haearn bwrw yn sôn am gysylltiadau teuluol cryf.
 7. Pen-blwydd copr - yn ystod y cyfnod hwn, gall ymdrechion y ddau bartner i gartref y teulu gael y siâp a ddymunir.
 8. Priodas tun. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gan y priod y bydd eu cenhedlaeth yn y dyfodol yn tyfu i fyny, ac mae'r rhieni yn gweithredu ar eu cyfer fel math o strwythur tun yn amgaeëdig, a'i phwrpas yw amddiffyn y plant rhag afiechydon y byd tu allan.
 9. Mae dathliad priodas faience yn symbol disglair o gydbwysedd teuluol a sefydlogrwydd.
 10. Gwledd Amber, a dderbynnir i wahodd pawb a oedd ar y rhestr o westeion ar ddiwrnod eich priodas.
 11. Mae hapusrwydd dur trwy gydol y blynyddoedd hyn, wedi'i sgleinio gan drafferthion a goresgyn anawsterau, yn ymddangos yn ddelfrydol.
 12. Mae bywyd Silk mor gadarn â dur, ond gellir cynnal ei berffeithrwydd yn unig trwy berthynas ysgafn, ysblennydd.
 13. Mae priodasau Lacy, sy'n cael eu creu o setiau o llinynnau, yn para'n unig pan fydd cariadon yn goresgyn anawsterau, gan gerdded law yn llaw.
 14. Mae pen-blwydd yr agate yn tystio i aeddfedrwydd pâr priod.
 15. Mae'r buddugoliaeth grisial yn rhybuddio y gellir dinistrio hapusrwydd, fel crisial, yn syth oherwydd gweithredoedd diofal.
 16. Daw goleuadau mewnol ym mywyd teuluol yn ystod y briodas topaz.
 17. Mae gwyliau tun yn golygu anrhegion o'r deunydd priodol.
 18. Mae Turquoise yn harddwch annisgwyl o berthynas.
 19. Dathliad Krypton. Yn gyffredinol credir bod priodas pobl sydd wedi gallu aros yn ffyddlon i'w gilydd am gymaint o flynyddoedd yn llachar ac yn lân.
 20. Priodas porslen. Yn ystod y cyfnod hwn, gall priodas o'r ochr fod yn hyfryd iawn, ond yn fregus i'r ddau bartner.
 21. Gelwir 30 mlynedd o hapusrwydd y priod yn berlog. Mae dynion yn rhoi eu jewelry perlog annwyl, sy'n sibrwd iddi: "Mae'r blynyddoedd a dreuliwyd gyda chi i mi mor ddrud â'r perlau hyn."
 22. 40 mlynedd - priodas ruby.
 23. priodas euraidd . Pa mor anodd yw cael y metel gwerthfawr hwn, ac nid i bawb
 24. 50 mlynedd - mae'n bosib cadw cyfrinachedd teulu cyn y digwyddiad hwn.

Beth yw arddulliau priodasau?

Yn gyffredinol, mae steilization priodas wedi'i rannu'n: