Caerau ar gyfer cegin

Rhaid i geginau cegin fodloni gofynion pwysig - bod yn ymarferol, yn ymarferol ac yn esthetig deniadol.

Mathau o gabinetau cegin

Cloerau - sail dodrefn ar gyfer y gegin, gellir eu clymu, eu llawr, eu hatal yn y lleoliad, wedi'u cynllunio ar gyfer storio offer, cynhyrchion rhydd, offer cartref. Gosodir modelau llawr ar y gwaelod ar y coesau neu'r llwyfan, maen nhw wedi'u cynllunio i ddarparu ar gyfer y pethau mwyaf cyffredinol. Tablau llawr yw'r sail ar gyfer arwyneb gweithio'r gegin.

Mae cypyrddau crog ar frig y headset, mae ganddynt silffoedd, sychwyr dysgl, yn aml - gyda thramiau agored neu ddrysau gwydr sy'n troi dodrefn gyda chabinet arddangos hardd.

Mae cypyrddau corneli ar gyfer y gegin yn ffasadau siâp L neu siâp L heb fod yn safonol, mecanweithiau cyflwyno a thynnu allan yn gwneud y dodrefn hwn yn gyfforddus ac yn chwaethus. Ar y ffurf maent yn dod â corneli syth, wedi'u bilio neu eu cromio.

Mae yna lawer o syniadau modern ar gyfer storio offer cegin, at y diben hwn, mae yna loceri ar gyfer poteli yn y gegin sydd â "chelloedd gwin", dylunwyr ar gyfer pobi neu gyda photiau ar gyfer cyllyll gyllyll, basgedi gwastraff tynnu allan, pantries llithro, bumiau ar castors a llawer mwy.

Mae elfen ar wahân o'r headset yn gabinet cul ar gyfer y gegin , a elwir yn achos pensil. Yn fwyaf aml mae'n cael ei osod ar ymyl y strwythur ac mae'n gwasanaethu fel man storio ar gyfer eitemau mawr, yn aml mae'n cynnwys microdon, peiriant coffi, hyd yn oed oergell.

Mae cabinetau ar gyfer y gegin yn penderfynu ar raddfa ei welliant ac yn creu tu mewn cain. Bydd systemau storio modern a dyluniad chwaethus y headset yn helpu i greu awyrgylch clyd a chyfforddus yn y gegin, ac mae'r holl eitemau'n cael eu storio mewn trefn berffaith a chael mynediad hawdd iddynt.