Côt baban i ferched yn gwanwyn

Hyd yn oed os yw'ch un bach yn dal i gerdded o dan y bwrdd ar droed, dylai mam gofalgar ofalu am flas da ar gyfer y wraig yn y dyfodol ar hyn o bryd. Ac am hyn, mae cotiau plant i ferched, sydd fel arfer yn prynu ar gyfer y gwanwyn, yn addas. Mae'r deunyddiau y maent yn cael eu gwnïo ohoni, ac yn aml yn arian parod a gwlân, nid yn unig yn hypoallergenig ac yn gwrthsefyll gwisgo, ond hefyd yn caniatáu i ddylunwyr wireddu'r ffantasïau mwyaf trwm.

Y modelau gorau ar gyfer merched ifanc

Os yw'r gwanwyn yn yr iard, a byddwch chi'n prynu cacen babi i ferched, rhowch sylw i'r enghreifftiau canlynol o ffasiwn soffistigedig:

  1. Coat melange llwyd. Mae'n edrych yn wych ac ar yr un pryd yn ymarferol iawn, oherwydd ni all plant bob amser osgoi ymddangosiad mannau. Yn ogystal, mae'r gwisg hon yn addas ar gyfer bron unrhyw lliw o bwa, trowsus, esgidiau neu sgarff. Ar y cynnyrch gwlân hwn yn yr ardal waist mae bar arbennig hefyd sy'n pwysleisio'r silwét, ac mae'r gwaelod ffug yn rhoi rhamantiaeth iddo.
  2. Mae'r côt yn lelog demi-dymhorol. Fe'i gwneir o gotwm naturiol, sydd ag eiddo arbennig, "anadlu". Mae cot o'r fath ar gyfer y gwanwyn i ferched yn siŵr o hoffi'r coquette ifanc diolch i frodwaith blodau bach a llewys - "flashlights". Nid yw'r cynnyrch yn glynu wrth y corff ac ar yr un pryd yn gwarchod rhag y gwynt, gan ddarparu'r rhyddid symud mwyaf posibl. Bydd y model hynod benywaidd hwn yn sicr yn dod yn hoff i'ch merch am y tymor cyfan.
  3. Côt côt cot gyda thint gwenith bregus. Yn y fan honno, bydd y ffasiwn bach yn edrych yn syml yn swynol drwy'r rufflau sy'n ei guro ar y gwaelod, ymyl y coler ac yn y frest. Rhoddir "uchafbwynt" arbennig iddo gan ddau res o fotymau o flaen yr un lliw â'r cot.

Modelau o bobl ifanc

Ar adeg trawsnewid, bydd eich merch yn debygol o godi dillad gyda dyluniad sydd mor agos â phosib i wisgoedd menyw oedolyn. Awgrymwch iddi ystyried amrywiadau o'r fath o gôt ar gyfer merch yn eu harddegau ar gyfer y gwanwyn:

  1. Côt du-lliw coch-du, ​​sy'n cyfuno deunyddiau fel gwlân a polyester yn organig.
  2. Felly, ni fydd ei berchennog yn edrych yn hyfryd yn unig, ond hefyd yn gallu ei wisgo am fwy nag un tymor. Bydd stondin coler soffistigedig yn rhoi swyn arbennig iddi.

  3. Côt tywyll glas tywyll i ferched ar gyfer y gwanwyn o wlân naturiol a ffibr synthetig. Bydd mewnosodiadau du calonogol mewn cyfuniad â botymau aur cyferbyniol yn caniatáu i'ch merch edrych yn fwy aeddfed a theimlo'n hunanhyder. Bydd coler turndown a phocedi zippered yn ategu delwedd y ferch yn yr unfed ganrif ar hugain.

Bydd y modelau canlynol o ddiddordeb hefyd: