Cymerodd Janet Jackson ei mab 6 mis i UDA

Ar ôl cyhoeddi'r ysgariad o Vissam Al-Mana, biliwnydd Janet Jackson a Qatari, a ddilynodd yn syth ar ôl ymddangosiad eu mab hir-ddisgwyliedig, roedd y canwr yn arwain ffordd fyw o fyw yn Llundain a dim ond unwaith y bu i mewn i lens y paparazzi. Ddoe gwelwyd Janet a'r babi Issa yn Efrog Newydd.

Staff eithriadol

Ar ddydd Llun, gwelwyd Janet Jackson, 51 oed, ynghyd â'i mab 6 mis, Issa, lle nad oedd neb yn disgwyl ei gweld yn y maes awyr yn Efrog Newydd.

Janet Jackson yn y maes awyr yn Efrog Newydd gyda'i fab

Roedd y canwr yn dal karapuza wedi ei dyfu mewn llwydni llwyd yn ei breichiau yn aros am y car. Trosglwyddodd y plentyn chwilfrydig hedfan trawsatlantig hir yn berffaith ac edrychodd o gwmpas gyda diddordeb. Fel arfer, roedd Jackson yn gwisgo pob pwysau du, a gollwyd yn amlwg, ac wedi adennill ei hen ffurfiau bron.

Taith dianc neu deulu?

Gan wybod manylion y rhaniad annisgwyl o Janet Jackson a Vissam Al-Mana, dywedodd y cyfryngau fod y canwr, ar ôl derbyn 800 miliwn o bunnoedd gan ei gyn-briod, yn addo y byddai'n byw yn Llundain fel y gallai weld ei fab ar unrhyw adeg.

Vissam Al Mans gyda'i fab

O ystyried y perthnasau cyfeillgar ac ymddiriedol a lwyddodd i achub y cwpl, mae'n debyg y cytunodd Janet i daith i'w famwlad gydag ef.

Darllenwch hefyd

Fel y sicrhaodd y tu mewn, roedd hi'n aros yn anfantais i Isse fod yn chwe mis oed, i fynd gyda'i mab ar wyliau a gweld ffrindiau a pherthnasau, a mynd ati i fynd i leoedd yr oedd ganddi atgofion hyfryd.