Cyprus - tywydd y mis

Bob blwyddyn mae poblogrwydd cyrchfan twristaidd fel Cyprus yn tyfu. Ac nid oes unrhyw syndod yn hyn o beth, oherwydd na ellir parhau i sylwi ar y tywod gwyn pur, môr afw, gwestai cyfforddus, bwyd y Canoldir a digonedd o golygfeydd heb eu gwerthfawrogi. Ac os ydych chi'n ychwanegu at y farn moethus hon o luminaries meddygol bod yr hinsawdd leol yn ddelfrydol ar gyfer y corff dynol, daw'n glir pam fod gan lawer o deithwyr ddiddordeb mewn cwestiwn ynghylch sut mae'r tywydd yn debyg yn y misoedd yng Nghyprus. Nodwch mai yma yw nifer y dyddiau heulog y flwyddyn yma - 340! Ac mae'r tymheredd blynyddol cyfartalog yn Cyprus yn cyrraedd 20 gradd Celsius.

Er gwaethaf agosrwydd cymharol Montenegro , yr Eidal a Gwlad Groeg , ni all yr hinsawdd ar yr ynys gael ei alw'n Fôr Canoldir trofannol. A chyda'r Eifft, ychydig iawn, er bod yr agosrwydd daearyddol yn amlwg. Mae nifer o rywogaethau endemig o ffawna a fflora hefyd yn tystio i unigrywrwydd yr hinsawdd yng Nghyprus. Pwy nad yw wedi clywed am y crwbanod Môr y Canoldir prinaf a'r cedar Cyprus?

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwybodaeth am y tymheredd cyfartalog yn Cyprus erbyn misoedd, bydd ein herthygl yn ddefnyddiol i chi.

Tywydd yn Cyprus yn y gaeaf

 1. Rhagfyr . Glawoedd, glawiau ... Ac mae hyn yn dweud ei fod i gyd! Ar yr un pryd, mae'r tymheredd rhwng 15-18 gradd Celsius.
 2. Ionawr . Y mis hwn yw'r mwyaf oeraf, os gellir defnyddio ansoddair o'r fath i 15 gradd o wres. Mae glawiad aml, sy'n dod i ben o bryd i'w gilydd, gan ganiatáu i dorri trwy'r pelydrau cynnes yr haul, yw'r rheswm dros ymadael afonydd o'r arfordir.
 3. Chwefror . Y mis hwn yn ystod y nos, gall y tymheredd gollwng i gofnod ar gyfer y tywydd yng Nghyprus yn y gaeaf 5 gradd islaw sero. Er hyn, mae'r gwyrdd gyntaf eisoes yn torri o'r ddaear, ac mae'r arogleuon awyr yn y gwanwyn.

Tywydd yn Cyprus yn y gwanwyn

 1. Mawrth . Mae dŵr yn y môr yn dechrau cynhesu, mae natur yn plesio gyda ffresni a lliwiau gwyrdd. Nid yw twristiaid nad ydynt yn wresog o wledydd Nordig yn colli'r cyfle i agor tymor twristaidd yng Nghyprus cyn eraill.
 2. Ebrill . Mae'r tymor nofio yng Nghyprus ar agor. Mae'r holl westai yn barod ar gyfer mewnlifiad nifer o wylwyr, yr amser delfrydol i'r rhai sy'n hoffi gorwedd ar draethau hanner gwag. Mae'r tymheredd yn ystod y dydd yn cyrraedd 22 gradd gyfforddus, ac yn y nos mae'n dal yn eithaf cŵl (hyd at 12 gradd Celsius).
 3. Mai . Bob dydd, mae tymheredd y dŵr yng Nghyprus yn cynyddu, mae'r llystyfiant yn tyfu mewn lliwiau, mae gwestai yn cael eu llenwi â chyflymder cyflym.

Tywydd yn Cyprus yn yr haf

 1. Mehefin . Mae'n rhaid i wres Tridtsatigradusnaya orffwys ar y traethau sydd wedi'u llongio'n dda. Mae'r tymor twristiaid yn llawn swing.
 2. Gorffennaf . Brigbwynt y tymor. Wrth chwilio am ystafelloedd am ddim yn y gwesty gall problemau difrifol, mae'r traethau'n llawn. Caiff y dŵr ei gynhesu i 28 gradd, a'r awyr i 35!
 3. Awst . Mae Cyprus Cyprus fel Gorffennaf. Gwres, nid un cwmwl yn yr awyr - ni fydd dim yn difetha eich gorffwys!

Tywydd yn Cyprus yn yr hydref

 1. Medi . Y mis hwn yng Nghyprus, y bobl sy'n well ganddynt ymlacio yw'r rhai sy'n ei chael yn fwy cyfforddus i fynd ar hyd y strydoedd bach, traethau, heb eu diffodd o'r gwres. Mae'r môr yn dal i blesio gyda chynhesrwydd, y natur gyda phaent, a'r prisiau'n gostwng ychydig.
 2. Hydref . Mae'r tymor twristiaeth yn raddol drosodd, mae gwylwyr yn gadael.
 3. Tachwedd . Mae'r awyr yn teimlo'n oer, ac yn y cwmwliau llwyd yr awyr yn gynyddol weladwy. Ddim yn bell, glaw a storm ar y môr. Mae gwyliau bywyd gwyllt yn amlwg, mae gwestai yn cau eu drysau.

Rydym yn crynhoi. Wrth gynllunio gwyliau hir-ddisgwyliedig yng Nghyprus rhwng Ebrill a Hydref, gallwch gyfrif ar y môr cynnes, traethau glân a thywydd da. Bydd y dyddiau a dreulir ar yr ynys yn cynhesu'ch atgofion am amser hir!