Daeth Maria Shriver i ffwrdd Arnold Schwarzenegger er mwyn plant

Mae'n ymddangos bod gan Arnold Schwarzenegger gyfle i fod gyda'i wraig Maria Schrijver eto. Mae eu mab Patrick wedi rhoi cipolwg ar Instagram, lle lluniwyd ei rieni gyda'i gilydd yng nghyffiniau'r plant.

Y Truth Bitter

Ar ôl blynyddoedd lawer o weithredu gyda gwarchod y tŷ, nid oedd Maria hyd yn oed eisiau clywed ei enw a'i ffeilio am ysgariad. Nid oedd Seren "Terminator" yn bwriadu rhoi'r gorau iddi ac, ar gyngor cyfreithiwr, gan fachyn neu gan fod crook wedi gohirio'r broses, gan obeithio y byddai'r wraig drosedd yn newid ei feddwl.

Dechreuodd y sgandal yn 2011, aeth yn amlwg bod y cyn-wleidydd am flynyddoedd lawer yn byw i ddau deulu. Nid dim ond newid ei wraig i un arall, ond dechreuodd blentyn ar yr ochr.

Darllenwch hefyd

Dechreuodd yr iâ

Yr ail dro yn ystod chwe mis roedd y cwpl yn treulio'r noson gyda'i gilydd. Yn gyntaf, daeth Shriver i benblwydd Schwarzenegger, sy'n 68 oed, ac erbyn hyn fe wnaethant gyfarfod yng ngŵyl eu merch, Katherine, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 26 oed.