Daeth Terrence Howard i'r tad am y pumed tro

Fe wnaeth Miranda Pak, gwraig Terrence Howard, a elwir yn gynulleidfaoedd am rolau yn "Iron Man" a'r gyfres "Empire", roddodd yr actor mab a ddaeth yn bump plentyn i'r artist ac ail blentyn cyffredin y cwpl.

Bragiwch ar Twitter

Pryfedodd Terrence Howard, 47 oed, i rannu'r newyddion llawen yn ei gyfrif Twitter, gan roi ciplun cyntaf babi newydd-anedig, y mae mab hynaf y cwpl yn ei gadw yn ei fraich yn ofalus. Yn y llun, mae Kirin Love, sydd ddim ond 15 mis oed, yn cusanu'n ofalus yn frwd ei frawd.

Mae'n hysbys bod y rhieni newydd eu galw o'r enw y babi Hiro.

Darllenwch hefyd

Dad mawr a thaid

Yn ogystal â dau fab o Miranda Park, a briododd Howard yn 2013, mae ganddo dri o blant o briodas gyda Laurie McCommas, merch 23 oed Aubrey, mab 21 mlwydd oed, Hunter a ferch 19 oed, Haven. Mae'n werth nodi bod Aubrey eisoes wedi llwyddo i wneud ei thad yn dad-cu, ar ôl rhoi genedigaeth i fab a merch Hazel Adrian.