Dandruff - Achosion a Thriniaeth

Mae haenau uchaf yr epidermis sy'n leininio'r croen y pen yn cael eu diweddaru'n gyson. Caiff celloedd marw eu diffodd fel nifer fach o raddfeydd ysgafn tenau. Fel rheol, mae'r broses hon yn hollol anweledig, ond mewn rhai pobl mae digon o ddandruff - mae'n ddymunol pennu achosion a thriniaeth y broblem hon yn y cyfnod cynnar. Gall dilyniant patholeg arwain at golli gwallt dwys a cholwch dilynol.

Achosion a Hanfodion Triniaeth ar gyfer Dandruff a Cholled Gwallt

Yn groes i gred boblogaidd, nid yw dandruff yn ddiffyg cosmetig na nodweddion gweithrediad y chwarennau sebaceous yn y croen y pen. Prif achos y patholeg a ddisgrifir yw'r afiechyd ffwngaidd - seborrhea.

Mae Trichology yn dosbarthu'r lesiad hwn fel a ganlyn:

 1. Seborrhea sych. Yn ogystal â hyn, mae hech amlwg o'r croen y pen a thaflu grawniau neu raddfeydd gwyn sy'n amlwg yn weledol. Mae cyri wedi'u rhannu'n ddifrifol ar y pennau, yn edrych yn ddi-rym, heb unrhyw gyfaint .
 2. Seborrhea braster. Wedi'i nodweddu gan ryddhau gormod o sebum. Nid yw Dandruff yn llai amlwg na gyda math sych o glefyd, gan nad yw'n cwympo, ond yn glynu wrth waelod y gwallt, gan greu ffilm drwchus a thrymwyth.

Oherwydd seborrhea, mae'r prosesau metabolig yn y croen y pen yn cael eu niweidio'n sylweddol, ac o ganlyniad mae colled dwys o linynnau, alopecia neu alopecia gwasgaredig.

Gofalwch nad yw'r clefyd dan sylw yn hawdd. I ddechrau, mae'n werth gofalu am gryfhau'r system imiwnedd a dileu'r ffactorau sy'n cyfrannu at dwf ac atgynhyrchu'r ffwng. Meddygon yn argymell:

 1. Cyfoethogi'r diet â fitaminau, micro-a macronutrients, yn enwedig sinc.
 2. Gwnewch archwiliad meddygol, ym mhresenoldeb patholegau cronig yr organau mewnol i wneud eu therapi a'u hatal.
 3. Rhoi amser ar gyfer gweithgaredd corfforol.
 4. Osgoi sefyllfaoedd straen ac emosiynol straen.
 5. Digon i ymlacio.
 6. I ddiheintio neu newid pen-glin, cribau.
 7. Defnydd llai o ddulliau thermol o arddull gwallt.
 8. Dewiswch gosmetau hypoallergenig ar gyfer cyrlau.
 9. Peidiwch â phaentio llinynnau, peidiwch ā gwneud trwm cemegol yn ystod y cyfnod gwaethygu.
 10. Gwrthod, o leiaf am gyfnod, o arferion gwael.

Yn ychwanegol, bydd angen triniaeth benodol. Gall meddyginiaeth anhraddodiadol a fferyllol helpu i adfer.

Trin achosion a symptomau meddyginiaethau dandruff yn y cartref

Y ffordd fwyaf effeithiol o gael gwared ar seborrhea yw'r defnydd o wreiddiau beichiog neu beichiog mawr.

Rysáit ar gyfer addurno yn erbyn dandruff

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio

Arllwys y deunydd planhigion crai gyda dŵr a'i ddwyn i ferwi. Lleihau lleiafswm tân yn lleiafswm, gwisgo gwreiddiau beichiogi am oddeutu 6 awr o dan gladd dynn. Oeri a thorri'r broth. Bob dydd, digon o wlychu'r croen y pen a'r ateb sy'n deillio o hyn am 5 diwrnod. Ar ôl iddo gael ei amsugno, rinsiwch â dŵr cynnes. Ni ellir defnyddio siampŵ.

Mae hefyd yn ddefnyddiol i olchi cyrlau gyda dulliau arbennig:

Triniaeth draddodiadol o'r achosion a'r amlygiad o dandruff sych a brasterog

Mewn cadwyni fferyllol, gallwch brynu llawer o arian ar gyfer therapi seborrhea. Mae sylw yn haeddu dim ond y rhai sy'n cynnwys:

Siampŵau ac atebion effeithiol ar gyfer trin achos sylfaenol ac effeithiau dandruff:

Mae'n werth nodi y bydd canlyniad amlwg yn ymddangos yn unig gyda defnydd rheolaidd y cyffuriau hyn am 1.5-2 mis.