Dodrefn wedi'i ffos â'i ddwylo ei hun

Nawr mae cost cynnyrch da yn eithaf uchel, ac mae ansawdd gwaith ffatri yn aml am gael y gorau. Ond mae'r rhai sy'n gwybod sut i drin offer ac sydd eisoes wedi gwneud gwaith syml o bren neu bwrdd sglodion yn gallu gwneud y dodrefn hwn eu hunain. Nid oes angen meddwl bod hwn yn dasg anodd ac amhosibl iawn i ddyn cyffredin. Fe allwch chi geisio gwneud ottoman syml yn gyntaf, a dim ond mynd i rywbeth sy'n fwy cymhleth - gwely neu soffa smart.

Casglu dodrefn clustog gyda dwylo eich hun

 1. Prynu llenwi. Mae dewis deunydd ar gyfer gweithgynhyrchu a chlustogwaith dodrefn clustogedig eich hun yn fater pwysig iawn. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn rôl llenwad yn cael ei ddefnyddio rwber ewyn neu polywrethan. Mae ei drwch a'i dwysedd yn dibynnu ar ba ran o'r dodrefn y byddwch chi'n defnyddio'r deunydd hwn.
 2. Cloth ar gyfer clustogwaith. Rydych chi'n ei brynu eich hun, ac yma gallwch ddewis y deunydd mwyaf parhaol ac ymarferol. Er mwyn ei gwneud hi'n hawdd ei wisgo a'i lanhau o faw, roedd yn gwrthsefyll cemegau cartrefi a difrod mecanyddol.
 3. Byddwn yn dechrau cydosod y dodrefn clustog gyda'n dwylo ein hunain trwy ei gysylltu â gorchudd isaf y rac. Byddwn yn eu rhoi o'r uchod. Os ydych chi'n eu rhoi ar yr ochr, yna ar bwysedd uchel ar y sedd gall y strwythur dorri. Rydym yn mesur o'r ymyl tua 8 mm ac yn gwneud marc. Ar y manylion cyfatebol, rydym yn gwneud marc ar yr un uchder, ond bydd angen i chi drilio yma i'r butt.
 4. Dilynwch mor gywir â phosib a pheidiwch â'i wneud ar bwysau, dim ond trwy osod pren haenog neu bren o dan y bwrdd sglodion. Fel arall, gall y dril yn y dafarn dorri'r deunydd. Mae'r un cyntaf yn gwneud tyllau gyda diamedr drilio o 8 mm ar yr awyren.
 5. Yna, rydym yn drilio twll gyda diamedr o 5mm i ben y gorsaf.
 6. Ar ôl i ni wneud y tyllau yn llwyddiannus, gallwch ddechrau troi ein waliau gyda sgriwdreifer a sgriwiau.
 7. Wedi'r waliau i gyd ei droi, fe gewch flwch daclus. Nid yw'r gwaelod ynghlwm eto. Felly, bydd yn fwy cyfleus i ni weithio gyda'r clawr uchaf.
 8. Mae'r mecanwaith y bydd y clwt yn cael ei agor yn cael ei sgriwio ar y sgriwiau hefyd.
 9. Rydyn ni'n gosod y blwch ar y clawr uchaf, yn alinio ac yn marcio gyda phensil yn lle'r mecanwaith atodi.
 10. Rydym yn drilio tyllau bach yn y mannau a farciwyd. Gallwch ddefnyddio sgriwdreifer syml at y diben hwn, sy'n cael ei dynnu'n ofalus, ac yna'n chwistrellu.
 11. Rydyn ni'n gosod y blwch yn ôl ar y caead, yn eu lefelu ac yn cau'r mecanwaith, gan sgriwio'r sgriwiau i'r tyllau a wnaed yn unig.
 12. Nawr dyma'r tro i sgriwio'r clawr gwaelod i'r blwch.
 13. Mae gennym garreg garw anhyblyg gyda chaead, sy'n hawdd ac yn gyfleus i agor ar y mecanweithiau codi.
 14. Nawr tynnwch y clawr uchaf, rhowch y cabinet ar y dalen ewyn a'i dorri'n ofalus.
 15. Mae'r stribedi torri o rwber ewyn yn cael eu gosod yn ail gyda glud i'r ffrâm.
 16. Pan fydd y stribedi ochr wedi'u gorffen, gallwch fynd ymlaen i'r clawr uchaf. Trowch y ciwb, a'i gymhwyso i'r ewyn, torrwch y darn o ddeunydd sydd ei hangen arnom.
 17. Yna gludwch ef i'r bwrdd sglodion. Bydd y sedd yn mynd tri darn, oherwydd dylai fod yn feddal. Torrwch y tri sgwar a'u gludo gyda'i gilydd.
 18. Rydyn ni'n torri pedwar band cul o rwber ewyn i lenwi'r bwlch rhwng y caead a'r sgwâr mawr o rwber ewyn.
 19. Rydym yn gwneud braslun o dorri clustogwaith y clawr uchaf ar gyfer ein puffin, gan fesur y ciwb ewynog, heb fod yn anghofio ychwanegu 1 cm yn ychwanegol at yr holl gefnau.
 20. Yn yr un modd, rydym yn gwneud cyfrifiadau ar gyfer ochr y caead ac ochr y criben. Ar y blychau isaf ac uchaf, rydym yn gadael 6 cm o ddeunydd.
 21. Trosglwyddwn y braslun i'r ffabrig a'i dorri'n ofalus.
 22. Gallwch ddechrau gwnïo, pwytho yn y lle cyntaf pwythau addurnol. Mae dyluniad dodrefn clustog a wnaed gan ddwylo eu hunain, gall pawb ddewis yn ôl disgresiwn eu hunain. Yn yr achos hwn, gwneir y gwythiennau, ond gallwch chi addurno'ch cynnyrch mewn ffordd wahanol. Plygwch y ffabrig yn ei hanner, alinio ar y llinell, yn esmwyth a gosod y ffabrig gyda phinnau.
 23. Rydym yn dechrau gwnïo'r deunydd ar y peiriant gwnïo.
 24. Mae'r un triniaethau'n cael eu gwneud gyda stribedi ochr, gan wneud gwythiennau addurnol arnynt.
 25. Cysylltwn y ffabrigau ochr gyda'r gweithdy uchaf, eu hatgyweiria â phinnau a'u pwytho.
 26. Rydym yn cysylltu y waliau ochr ymhlith eu hunain ar hyd y llinell arfaethedig, eu gosod gyda pinnau a chwnio.
 27. Rydyn ni'n cuddio ochrau'r criben, gan berfformio'r seam addurniadol, ac wedyn eu cau â'i gilydd.
 28. O ganlyniad, cawsom bron yn barod i gludo'n daclus. Fe'i gosodwn ar y palmant fel bod y corneli yn cyd-daro.
 29. Ar ôl hynny, torrwch y corneli ychydig i wneud blygu, ac ewinedd y deunydd gyda stapler. Rydym yn fflatio'r corneli, yn blygu ac yn stapleu gwaelod y ffabrig gyda stapler.
 30. Gwneir tua'r un triniaethau gyda'r rhan uchaf, gan osod y deunydd arno. Rhowch y ffabrig, gwnewch neuadd fach a'i ewinedd i'r stwffl sglodion pren.
 31. Rydym yn gwneud tab tatws o'r ffabrig ac yn ewinedd i'r clawr uchaf.
 32. Sgriwiwch y clawr uchaf i'r mecanwaith gyda sgriwiau. Rydym yn atodi'r coesau i waelod y stapler neu'r sgriwiau.
 33. Mae'r ottoman wedi'i baratoi'n llawn a gellir ei ddefnyddio at ei ddiben bwriedig.

Rydym yn gobeithio y byddwch hefyd yn gallu gwneud dodrefn clustog gyda'ch dwylo eich hun, a fydd yn osgoi'r llygad ac yn gwasanaethu ei berchnogion am amser hir.