Pryd i gofrestru ar gyfer beichiogrwydd?

Mae angen i'r fam yn y dyfodol gofrestru ar gyfer beichiogrwydd dim hwyrach na 11-12 wythnos o feichiogrwydd - ar yr adeg pan ddaeth y trydydd mis i ben. Ar yr un pryd, yn ôl argymhellion diweddaraf y Weinyddiaeth Iechyd, gall mam y dyfodol gofrestru fel ymgynghoriad i fenyw, a bod o dan oruchwyliaeth meddyg teulu, meddyginiaeth teuluol.

Beth yw'r rheswm dros y gofyniad cofrestru ar y dyddiad cau hwn?

Yn gyntaf, am 12 wythnos, bydd yr uwchsain sgrinio cyntaf a set gyfan o brofion yn cael eu perfformio, a fydd yn caniatáu gwerthuso cwrs beichiogrwydd a phresenoldeb patholegau wrth ddatblygu'r babi. Ym mhresenoldeb patholegau sy'n anghydnaws â bywyd, gellir cyflawni'r erthyliad yn unig tan 16eg wythnos beichiogrwydd neu hyd ddiwedd y pedwerydd mis. Dyna pam ei bod mor bwysig cofrestru ar amser ac i beidio â gohirio'r ymweliad ag ymgynghoriad y menywod.

Fodd bynnag, mae'r penderfyniad terfynol ar ba gyfnod i'w gymryd yn cymryd y fam yn y dyfodol. Mae'r wladwriaeth, ar ei gymryd i ystyriaeth ar gamau cynnar beichiogrwydd (sy'n golygu treulio cyntaf beichiogrwydd - hyd at 12 wythnos ac yn gynharach) yn gwarantu taliadau ychwanegol ar gyfer beichiogrwydd i famau yn y dyfodol.

Er mwyn cael eich cofrestru yn yr ymgynghoriad menywod, mae angen i'r fam yn y dyfodol:

Anogir y rhan fwyaf o obstetregwyr-gynaecolegwyr i gofrestru am hyd at 12 wythnos, gan fod hyn yn hwyluso cwrs beichiogrwydd yn fawr a'r posibilrwydd o oruchwyliaeth feddygol. Dim ond yn eich dwylo yw eich iechyd, fel iechyd eich babi.