Fatican - ffeithiau diddorol

Os mai gwrthrych eich sylw yw'r Fatican , mae diddorol yn aros i bob cam: ym mhob cangen o fywyd y wladwriaeth hon mae yna nifer helaeth o ffeithiau chwilfrydig ac anhygoel, ystadegau unigryw a phethau unigryw.

Y mwyaf diddorol am y Fatican

 1. Dyma'r rheilffordd fyrraf yn y byd: 900 m.
 2. Yn y Fatican, mae ATM yn cynnig dewis, gan gynnwys Lladin.
 3. Mae'r Fatican wedi'i amgylchynu'n llwyr gan brifddinas yr Eidal, ac mae'n eiddo UNESCO yn llwyr, nid oes unrhyw achos o'r fath mewn hanes.
 4. Mae gan Fatican Library fwy na miliwn o lyfrau, ac mae gan silffoedd hyd 42 km!
 5. Yma maen nhw'n mintio eu hunain gyda phortread y papa.
 6. Mae'r fferyllfa hynaf yn y byd (a sefydlwyd yn 1277) yn y Fatican.
 7. Mae'r gofod awyr dros y wladwriaeth wedi'i gau yn llwyr.
 8. Ffaith o ddiddordeb diddorol am y Fatican: mae cyfradd trosedd uchel iawn. Ar gyfartaledd, mae gan bob un o drigolion un trosedd (wedi ymrwymo ar diriogaeth y wladwriaeth) bob blwyddyn! Ac ni ddatgelir 90% o droseddau.
 9. Mae 95% o boblogaeth y Fatican yn ddynion. Nid yw bron yn cofrestru priodasau ac enedigaeth plant. Roedd yna flynyddoedd pan na enwyd unrhyw enedigaethau, ac yn ystod bodolaeth y wladwriaeth dim ond 150 o briodasau a gofrestrwyd. Nid yw ysgariad yn y wlad yn bodoli'n swyddogol. Dim ond priodas y gellir ei ddiddymu.
 10. Mae Radio y Fatican yn darlledu mewn 20 o ieithoedd.
 11. Mae'r gyfradd llythrennedd yn y Fatican yn 100%.
 12. Yn y wladwriaeth dim ond un sefydliad chwaraeon yw: cyrtiau tennis, sydd ar y stryd gydag enw'r stryd, sydd mewn gwirionedd yn llwybr cul, byr. Mae yna faes pêl-droed hefyd, ond mae'n edrych fel glade cyffredin. Ond mae yna dîm pêl-droed cenedlaethol a'i bencampwriaeth ei hun, dim ond enwau'r timau sy'n hynod: "Tîm o amgueddfeydd", "Telepost", "Library". Ffaith ddiddorol: yn y rheolau pêl-droed yn y Fatican: mae'r amser yn para hanner awr, ac mae torriwyr yn rhoi cardiau glas.
 13. Yn syndod, y Fatican sydd â'r oedran isaf o ganiatâd rhywiol. Mae wedi'i gadw yma ers yr hen amser ac mae'n 12 mlwydd oed. Yn yr Eidal, er enghraifft, mae'r norm hwn wedi'i newid ers 14 mlynedd. Ac mewn gwledydd eraill yn Ewrop mae nifer o flynyddoedd yn uwch.
 14. "Ac eto mae'n troi" - mae'r Fatican yn cydnabod yn swyddogol mai dim ond yn ddiweddar, ym 1992. Yna, cadarnhaodd y Fatican fod y Ddaear yn symudol ac yn troi o gwmpas yr Haul, ac roedd Galileo yn iawn.
 15. Nid yw'r Fatican yn sefyll ar wahân i broblemau ein hamser. Er enghraifft, dyma nhw'n trafod y syniad o neilltuo'r seint Michael Jackson. Ac ar do un o'r adeiladau mae llawer iawn o gelloedd solar, sy'n rhoi canran sylweddol o egni.
 16. Nid oes gan y Fatican ei garchar ei hun.
 17. Ni osodir goleuadau traffig yn y Fatican.
 18. Yn aml, mae'n well gan y Rhufeiniaid ddefnyddio gwasanaethau post y Fatican, gan ei fod yn gweithio'n gyflymach na'r Eidaleg. Yn y Fatican, mae trosiant drwy'r post yn 8,000,000 o lythyrau'r flwyddyn.
 19. Yn yr 16eg ganrif, er mwyn profi nad oedd yr Eglwys Gatholig yn cael ei drochi mewn twyll, penderfynwyd cynnwys yr holl gerfluniau hynafol â dail ffig. Cawsant eu tynnu'n ôl yn unig ar ôl cryn amser - yn ystod yr adferiad.
 20. Mae'r llyfrgell Fatican ddigidol ar gael i bawb sy'n dod am ddim.
 21. Mewn llawer o siopau yn y Fatican, dim ond gweinidogion y Santes Fawr y gall eu prynu. Mae'r prisiau yma yn isel, ond yma ni allwch chi brynu'r nwyddau, gan ei fod yn siopa am yr elitaidd.
 22. Yn hollol mae holl adeiladau'r Fatican yn golygfeydd .
 23. Mae cromen Eglwys Gadeiriol Sant Pedr yn uchder o 136 m. Mae'r grisiau iddo 537 o gamau.
 24. Ni fydd taith i fynd o gwmpas Gwladwriaeth y Fatican ar y perimedr yn para mwy nag awr, ond nodwch y bydd yn ofynnol i fisa ymweld â'r wlad .
 25. Mae'r ffonau symudol yn cael eu cynllunio'n benodol ar gyfer yr holl gredinwyr i weld y papa yn mynd trwy Rhufain.

Gellid parhau â'r rhestr o ffeithiau diddorol o wladwriaeth y Fatican, ond mae pob twristiaid yn dod â rhywbeth arbennig iddo, a ddarganfyddir ganddo, sy'n llawer mwy gwerthfawr.