Ffrogiau priodas ar gau

Heddiw mae'r rhan fwyaf o briodferch yn gwneud dewis o blaid ffrogiau priodas agored. Serch hynny, os ydych chi'n dymuno edrych yn ôl yn eich dathliad yn ôl ac wedi'i fireinio, rhowch sylw i'r ffrogiau priodas sydd ar gau. Ydych chi'n meddwl bod hyn yn flas gwael? Yna cofiwch pa un o'r briodfernau mwyaf ffasiynol o'n hamser a briodwyd - Kate Middleton. Mae ei gwisgoedd yn enghraifft drawiadol o wisg ffasiynol a hardd, ond cymedrol. Nid yw gwisg briodas gyda dwylo, ysgwyddau, neckline neu gefn caeedig yn ddiflas neu'n hen ffasiwn, ond yn hytrach diddorol ac yn wych. Bydd ffrogiau priodas ar gau yn rhoi delwedd y briodferch yn ddirgelwch, cywirdeb a rhamant. Ac yn awr, mewn oes noeth a thryndod, bydd yn sicr yn eich gosod ar wahân i'r dorf.

Pwy fydd yn defnyddio ffrogiau priodas caeëdig?

 1. Priodasau bach iawn nad ydynt am ddiddymu eu priodas yn ormodol a dymunant ddangos eu blas a'u harddull cain i eraill. Nid oes un briodferch o frenhinol benywaidd a fyddai'n priodi mewn gwisg fer neu decollete ffug. Yn draddodiadol, dylai gonestrwydd fod yng ngwaed pob merch.
 2. Merched Credu. Nid yw credoau crefyddol rhai menywod, er enghraifft, menywod Mwslimaidd, yn caniatáu iddynt arddangos eu corff, a rhaid i'r atyniad priodas fod yn gymedrol ac mor breifat â phosib. Wel, pe bai cwpl Cristnogol yn penderfynu cynnal seremoni briodas mewn eglwys, yna mewn lle o'r fath, mae'n annerbyniol i fod yn noeth.
 3. Brides, sydd oherwydd nodweddion eu ffigwr am guddio rhai rhannau ohoni. Felly, er enghraifft, nid yw merched â chist fach yn gwisgo gwisgoedd drwm heb eu coluro a bydd yn rhaid iddynt wisgo gwisg briodas gyda chist ar gau.
 4. Y merched a syrthiodd eu priodas am y gaeaf. Yn yr oerfel, ni fyddwch yn dadwisgo yn arbennig, felly ar gyfer dathliad y gaeaf, bydd yn rhaid i chi wisgo neu wisgo priodas hardd, neu rywsut dros y ffrog agored i daflu ffôt.
 5. Bridiau sy'n dymuno edrych yn arbennig o ddeniadol a phendant pan fydd yr holl swynau'n cael eu cuddio gan eidin neu les cain. Gall y gwisg hon fod, er ei gau, ond yn dryloyw neu'n dynn.

Beth yw'r ffrogiau priodas caeëdig?

Roedd ffrogiau priodas caeëdig, a oedd yn ymddangos yn aml yn ddiflas a difyr, yn awr yn cael cysgod moethus. Dechreuon nhw ymddangos yn y casgliadau o ddylunwyr ffasiwn mor bwysig fel Vera Wong, Eli Saab, Paul Smith ac eraill. Felly, beth yw'r ffrogiau priodas caeëdig?

 1. Gwisgodd ffrogiau priodas yn ôl. Gall y ffrog hwn yn y cefn naill ai gael ei gau yn llwyr, neu gellir gwneud y ffabrig ar y cefn o ffabrig les. Mae'r gwisg hon yn ddelfrydol ar gyfer priodasau ffurfiol a phriodasau o swyddogion uchel.
 2. Ffrogiau priodas gyda phwys caeedig. Fel arfer mae hwn yn fersiwn gaeaf o'r gwisg briodas. Yn ystod yr haf, mae'r gwisgoedd hyn fel arfer yn cael eu gwneud o les ac yn fyr. Mae'r top ar gau yn cynnwys décolleté cuddiedig, cefn, ysgwyddau ac, o bosib, dwylo.
 3. Gwisg briodas gyda gwddf caeedig. Mae'r opsiwn hwn fel arfer yn cynnwys blaen a blaen yn ôl - ar hyd y neckline a'r cefn. Fel arfer, mae llawiau mewn gwisgoedd o'r fath yn cael eu gadael ar agor.
 4. Ffrogiau priodas gyda dwylo caeedig. Mewn gwisgoedd o'r fath, gall y llewys fod naill ai'n hir iawn ac yn syth, neu'n cael ei ymestyn i'r gwaelod, neu, dyweder, dri chwarter o hyd. Bydd gwisg o'r fath yn helpu i guddio dwylo lawn y briodferch. Gwisg briodas gyda dwylo, gwddf a ysgwyddau caeedig, ond gyda chefn agored mae'n edrych yn braf ac yn rhywiol iawn.
 5. Gwisg briodas les wedi'i gau. Lace yn y duedd bob amser. Gydag ef fe wnewch chi edrych yn ysgafn ac yn gyflym. Yn yr achos hwn, gall haen lled-dryloyw gau unrhyw ran o'r corff - dwylo, cefn, neckline - mae popeth yn dibynnu ar eich dymuniad.
 6. Ffrogiau priodas ar gau ar gyfer merched beichiog. Nid yw dylunwyr yn osgoi eu sylw a briodferch mewn sefyllfa. Felly, mae ffrogiau priodas caeedig mewn salonau ar gyfer mamau sy'n disgwyl yn llai na phriodogion eraill.