Ffynhonnau poeth yn Japan

Mae ffynhonnau poeth naturiol yn Japan (enw traddodiadol - onsen) yn rhan annatod o'r diwylliant lleol ac maent yn boblogaidd iawn ymhlith y bobl brodorol ac ymhlith ymwelwyr â Land of the Rising Sun. Yn yr hen ddyddiau, pan nad oedd gan bobl ddigon o wybodaeth am salwch ac ychydig o feddyginiaeth, ystyriwyd bod bathodynnau o'r fath yn gysegredig; Heddiw, daeth Onsen, y mae pobl Siapan yn ymweld â hi, yn adloniant ffasiynol ar gyfer teithwyr, heb sôn am fod y rhan fwyaf o deithiau golygfeydd y wladwriaeth yn cynnwys cyfeillgarwch mor ddefnyddiol. Ymhellach yn yr erthygl, byddwn yn dweud wrthych yn fanwl am y ffynhonnau poeth gorau yn Japan a'u nodweddion.

Priodweddau iachau ffynhonnau poeth

Mae cyrchfannau Japan gyda ffynhonnau poeth yn enwog am eu heiddo iachau unigryw. Yn dibynnu ar gyfansoddiad mwynol y dŵr, gellir rhannu'r holl onsen i sawl categori:

 1. Sylffwrig. Dyma'r math mwyaf cyffredin o ffynhonnau poeth yn Japan, a geir yn aml mewn ardaloedd mynyddig. Maent yn hawdd i'w gwahaniaethu gan yr arogl a'r lliw priodol. Dylid nodi bod ymdrochi mewn sylffwr, fel Shiobara Onsen yn Tochigi ac Unzen Onsen yn Nagasaki, yn cael ei argymell ar gyfer pobl â chroen sych a phroblem, ond i berchnogion math croen sensitif, mae angen cymryd y fath baddonau â gofal mawr, oherwydd gall dŵr sylffwr achosi llid. Yn ogystal, mae edmygwyr meddygaeth amgen yn credu bod ffynhonnau poeth o'r math hwn yn ddefnyddiol ar gyfer niralgia a phoen cefn.
 2. Alcalïaidd. Mae rhai o'r rhywogaethau hyn yn fwyaf poblogaidd ymhlith y rhyw deg. Credir bod y croen ar ôl yr ymdrochi cyntaf yn dod yn fwy tendr ac yn llyfn, a hefyd yn caffael lliw iach a disgleirio naturiol. Y rhai mwyaf enwog ohonynt yw Noboribetsu Onsen yn Hokkaido (Norboribetsu resort ) ac Ureshino Onsen yn Saga Prefecture.
 3. Hydrocarbonad. Nodwedd nodweddiadol y rhywogaeth hon yw'r nifer fawr o swigod bach sy'n ffurfio ar y croen wrth ymolchi, sy'n helpu i ehangu capilarïau a phwysedd gwaed is. Y cynrychiolydd mwyaf enwog o'r categori hwn yw Tamagawa Onsen yn Akita.

Dim llai poblogaidd gyda thrigolion lleol a nifer o dwristiaid yw'r mathau canlynol:

Best onsen yn Japan

Japan yw'r arweinydd yn nifer y ffynhonnau poeth. Yn gyfan gwbl, mae mwy na 3000 o wahanol fathau o bobl ar diriogaeth y wlad: wedi cau ac yn agored, yn naturiol ac yn artiffisial, yn gymysg ac ar wahān. Gadewch i ni siarad am y gorau ohonynt yn fwy manwl:

 1. Ffynonellau poeth Hakone yn Japan (Hakone Onsen). Mae'r lle cyntaf yn y Top 5, yn ôl adolygiadau teithwyr, yn cael tref fechan o Hakone , a leolir dim ond 90 munud. daith ar y trên o Tokyo. Ar diriogaeth y gyrchfan enwog hon mae tua 20 baddon, ac yn ymlacio lle gallwch chi fwynhau golygfeydd anhygoel Mount Fuji ac un o barciau cenedlaethol mwyaf prydferth y wlad . Mae seilwaith cyrchfan Hakone hefyd wedi'i ddatblygu'n dda iawn: mae yna westai, canolfannau sba a hyd yn oed ychydig o siopau cofrodd lle gallwch brynu cofebau fel rhoddion i berthnasau a pherthnasau.
 2. Beppu Onsen. Mae dinasyddion yn hysbys i ddinas Beppu fel prifddinas ffynhonnau poeth Japan. Mae yna 8 canolfan thermol yn ei diriogaeth, gyda chyfarpar o tua 300 o gyfleusterau ymolchi. Mae lliw y dwr yn y ffynhonnau'n amrywio o las yn laser i waed yn goch, yn dibynnu ar y cyfansoddiad mwynau. Ni ellir gorbwysleisio poblogrwydd Beppu Onsen - yn flynyddol mae nifer yr ymwelwyr, gan gynnwys twristiaid, yn cyrraedd 12.5 miliwn, ac mae'r ffotograffau o ffynhonnau poeth yn Japan a wneir yma yn hysbys i'r byd i gyd!
 3. Oedo Onsen Monogatari (Odaiba Tokyo Oedo-Onsen Monogatari). Wrth gwrs, y ddinas fwyaf a ymwelwyd â Land of the Rising Sun yw ei chyfalaf, felly nid yw llawer o dwristiaid, am beidio â gwastraffu llawer o amser ar y ffordd, yn mynd ar wyliau i'r cyrchfannau sba agosaf. O'r holl ffynhonnau poeth (onsen) ger Tokyo, y mwyaf poblogaidd yw Parc Oged Onsen Monogatari, lle gall ymwelwyr ymweld â mwy na 30 o fawodydd dŵr mwyn, gwestai, siopau, bwytai a hyd yn oed lleoliad cyngerdd ar gyfer sêr lleol.
 4. Zao Onsen. Dim ond 3 awr o yrru o'r brifddinas, mae tref dwristiaid fach, sy'n enwog nid yn unig ar gyfer gwella ffynhonnau poeth ym mynyddoedd Japan, ond hefyd ar gyfer yr amodau sgïo. Diolch i'r isadeiledd a ddatblygwyd yn dda (130 o westai , 40 o fwytai, nifer o ddwsin o faethiau), gall y cyrchfan gynnwys hyd at 12,000 o ymwelwyr ar y tro.
 5. Kinosaki Onsen. Lleolir y ddinas unbenymous, ar ei diriogaeth, un o ffynhonnau poeth gorau'r wlad, mewn man anhygoel yng nghanol dyffryn o amgylch mynyddoedd a môr. Mae'r gyrchfan hon yn arbennig o angenrheidiol ar gyfer cariadon celf, gan gynnwys pensaernïaeth clasurol, lle adlewyrchwyd hanes cyfoethog Kinosaki. Mae gorffwys yma yn cael ei argymell yn bennaf i bobl â chlefydau y system dreulio a cherdiofasgwlaidd.

Cynghorau a Thriciau

Yn ystod y flwyddyn mae nifer fawr o dwristiaid yn dod i Japan i fwynhau ei harddwch anhygoel ac i wella yn ffynhonnau poeth chwedlonol y wlad. I gael y gorau o'r gweddill, arsylwch ar rai rheolau sy'n orfodol i bawb:

 1. Mae bathe gwbl noeth yn un o'r rheolau sylfaenol. Os ydych chi'n embaras i ddadwisgo'n llwyr cyn dieithriaid, yn Japan mae yna lawer o ardaloedd ymolchi preifat lle na fydd neb yn tarfu ar eich heddwch.
 2. Prif bwrpas cymryd bath gyda dŵr thermol yw glanhau a lleddfu, felly nid oes croeso i chwerthin a hwyl uchel yn nhiriogaeth Onsen.
 3. Ni argymhellir nofio mewn ffynhonnau poeth fwy na 3 gwaith y dydd. Mae'r swm o ynni a ddefnyddir yn yr achos hwn yr un fath ag a ydych yn rhedeg ar gyflymder uchafswm o 1 km. Yn ogystal, mae meddygon yn cynghori i roi sylw arbennig i orffwys ac yfed mwy o hylif.

I gyrraedd un o'r sbiau thermol lleol, mae'n well archebu taith arbennig ymlaen llaw mewn asiantaeth leol. Un o'r teithiau mwyaf poblogaidd yw "A Great Journey Through Japan and Hot Springs". Gall ei hyd fod o 6 i 14 diwrnod, a'r gost, yn ôl eu trefn, o 2500 cu. Yn ystod y daith, nid yn unig y byddwch yn ymweld â mannau enwocaf y wlad (Tokyo, Yokohama , Kyoto , Okayama , ac ati), ond bydd hefyd yn gallu gwario gwyliau bythgofiadwy ar diriogaeth y onsen gorau o Japan.